Øyvind Østerud
Professor Mag. art. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, i 1970. Ph.D ved L.S.E. (London) i 1974. Øyvind Østerud har vært professor i internasjonale konfliktstudier siden 1980.

Leder av Makt- og demokratiutredningens forskergruppe.

Faglig interesseområder:
Nasjonalisme og nasjonalitetskonflikter. Geopolitikk og internasjonal konfliktstruktur. Regimeendring og politiske utviklingsprosesser. Teori om internasjonal politikk.

Prosjekt under arbeid:
Analyser av nasjonalisme og endringer i nasjonalstatens rolle og betingelser. Hovedoppgaveveiledning: Nasjonalisme og nasjonale bevegelser. Stormaktspolitikk. Regimeendringer.

Utvalgte arbeider:
Publisert 25. nov. 2010 13:52