Øyvind Østerud
Professor Mag. art. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, i 1970. Ph.D ved L.S.E. (London) i 1974. Øyvind Østerud har vært professor i internasjonale konfliktstudier siden 1980.

Leder av Makt- og demokratiutredningens forskergruppe.

Faglig interesseområder:
Nasjonalisme og nasjonalitetskonflikter. Geopolitikk og internasjonal konfliktstruktur. Regimeendring og politiske utviklingsprosesser. Teori om internasjonal politikk.

Prosjekt under arbeid:
Analyser av nasjonalisme og endringer i nasjonalstatens rolle og betingelser. Hovedoppgaveveiledning: Nasjonalisme og nasjonale bevegelser. Stormaktspolitikk. Regimeendringer.

Utvalgte arbeider:

  • Mot et globalisert Norge?, Gyldendal Akademisk 2001
  • Globalisering og nasjonalstaten, AdNotam 1999
  • Mot en ny maktutredning, AdNotam 1999
  • Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse, 2.utg. 1996
  • Hva er nasjonalisme?, 1994
  • Det moderne statssystem, 1987
  • Nasjonenes selvbestemmelsesrett, 1984
     
Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 4. okt. 2022 11:53