Siri Meyer
Professor i kunsthistorie, dr. art. i 1994 på avhandlingen Mennesket eller maske. Refleksjoner over kunst, vitenskap og individ.

Leder av Senter for europeiske kulturstudier ved Universitetet i Bergen (SEK). SEK er et senter for fler- og tverrfaglig forskning.

Prosjektleder for Norges Forskningsråds prosjekt Det Nye, som har som mål å reflektere over de konseptuelle, kulturelle og samfunnsmessige vilkårene for endring og fornyelse i det norske samfunn.

Tidligere forskningsinteresser:
Kunsthistoriens teori og vitenskapshistorie, visuell kommunikasjon (både kunst og masseproduserte bilder), individualiseringsprosesser i kulturen.

Forskningsinteresser i Makt- og demokratiutredningen:
Identitetsmakt som et studium av identitetsfigurer i politikken, kunsten, vitenskapen og kulturen. Kunnskaps- og kommunikasjonsregimer, dvs. språk som har definisjonsmakt til å bestemme hvordan det skal tales, tenkes og handles på bestemte felter. Kulturmakt som et studium av institusjoner og dannelse av individer

Utvalgte publikasjoner:

  • Varene tar makten (Dokk Holm & Meyer), Gyldendal Akademisk, 2001
  • Avmakt. Skjebne, frigjøring eller maktbase? (red.), Gyldendal Akademisk, 2000
  • Normalitet og identitetsmakt i Norge (Meyer & Thorvald Sirnes), AdNotam, 1999.
  • Mot en ny maktutredning, AdNotam 1999.
  • Det Nye, Senter for europeiske kulturstudier, nr. 9, 1997. "Maktens former og formens makt",
  • Kjærlighetssymposiet (Meyer & Kjell Roger Soleim), Spartacus, 1997.
  • Den retoriske vendning? (Meyer & Knut Ågotnes), Senter for europeiske kulturstudier, nr. 4, 1994.
  • Pippi leser teksten. Essay om språkets makt og maktens språk, Huitfeldt forlag, 1995.
  • Fra vitenskap til estetikk - fra estetikk til vitenskap (red.), Universitetsforlaget, 1994.
  • Jeg? Refleksjoner over kunst, tekst og individ,Senter for europeiske kulturstudier, nr. 1, 1993.

 

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 4. okt. 2022 11:54