Siri Meyer
Professor i kunsthistorie, dr. art. i 1994 på avhandlingen Mennesket eller maske. Refleksjoner over kunst, vitenskap og individ.

Leder av Senter for europeiske kulturstudier ved Universitetet i Bergen (SEK). SEK er et senter for fler- og tverrfaglig forskning.

Prosjektleder for Norges Forskningsråds prosjekt Det Nye, som har som mål å reflektere over de konseptuelle, kulturelle og samfunnsmessige vilkårene for endring og fornyelse i det norske samfunn.

Tidligere forskningsinteresser:
Kunsthistoriens teori og vitenskapshistorie, visuell kommunikasjon (både kunst og masseproduserte bilder), individualiseringsprosesser i kulturen.

Forskningsinteresser i Makt- og demokratiutredningen:
Identitetsmakt som et studium av identitetsfigurer i politikken, kunsten, vitenskapen og kulturen. Kunnskaps- og kommunikasjonsregimer, dvs. språk som har definisjonsmakt til å bestemme hvordan det skal tales, tenkes og handles på bestemte felter. Kulturmakt som et studium av institusjoner og dannelse av individer

Utvalgte publikasjoner:

 

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 14. nov. 2013 11:58