Fredrik Engelstad

 • Mag.art. i sosiologi 1974, dr.philos. 1989.
 • Instituttleder ved Institutt for samfunnsforskning siden 1986.
 • Professor II ved Universitetet i Oslo siden 1991, med ansvar for undervisningen i vitenskapsteori for dr.polit.-programmet 1993-1997.
 • Gjesteforsker ved Yale University (1981), gjesteforsker ved University of California at Berkeley (1993 og 1995), gjesteprofessor ved University of Chicago (1996).
 • Medlem av faggruppen for sosiologi i Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1989-1992, varamedlem til områdestyret for Kultur og samfunn under Norges forskningsråd 1993-1996.
 • Leder for Den nasjonale komite for forskningsetikk i samfunnsfag og humaniora siden 1991-1999.
 • Medredaktør av Norsk samfunnsleksikon og av årboken Comparative Social Research.

E-post: Fredrik Engelstad

Faglige interesseområder

Viktigste forskningsfelt i samfunnsvitenskap knyttet til fordelingsspørsmål med særlig vekt på arbeidslivet: Omfatter både faktiske forskjeller i fordeling av makt, ressurser, inntekt og ansettelse, og normer som styrer eller bør styre fordelingsprosesser. Leder av den norske delen av det internasjonale forskningsprosjektet "Local Justice" (Lokal rettferdighet). Dessuten forskning innen litteratur: Både samfunnsmessige aspekter av litteraturen (leservaner, virkning av statsstøtte oa.) og tekstfortolkning med særlig vekt på Ibsens og Bjørnsons verker.

Bøker:

 • Om makt. Teori og kritikk, AdNotam 1999
 • Mot en ny maktutredning, AdNotam 1999
 • Samfunn og vitenskap, Fredrik Engelstad, Carl Erik Grenness, Ragnvald Kalleberg og Raino Malnes, Ad Notam 1996
 • Samfunnsformasjonen, Fredrik Engelstad og Dag Østberg, Pax 1995
 • Kjærlighetens irrganger. Sinn og samfunn i Bjørnsons og Ibsens diktning , Gyldendal 1992.
 • "Likhet og styring. Deltakerdemokratiet på prøve" (Universitetsforlaget 1990)

Artikler:

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 4. okt. 2022 11:08