Program sluttkonferansen

23.06.2003

09.00 Åpning
- ved sekretariatsleder i Makt- og demokrati-utredningen Ellen Rømming


09.15 Overlevering av sluttbok og NOU
- ved professor Øyvind Østerud

09.25 Makt- og demokratiutredningen: Regjeringens oppfølging og veien videre
- ved statsminister Kjell Magne Bondevik

09.55 Statsmakt og næringsmakt
- Hovedinnlegg: Professor Fredrik Engelstad
- Kommentar: Generaldirektør Eivind Reiten, Norsk Hydro
- Kommentar: Sjefredaktør Amund Djuve, Dagens Næringsliv

10.35 Likestillingens vikeplikt
- Hovedinnlegg: Professor Hege Skjeie
- Kommentar: Politisk redaktør Marie Simonsen, Dagbladet
- Kommentar: Forbundsleder Bente Slaatten, Norsk Sykepleierforbund

11.15 Kaffepause

11.40 Økt statsmakt - lokaldemokratiets forvitring
- Hovedinnlegg: Professor Per Selle
- Kommentar: Kommunalminister Erna Solberg
- Kommentar: Forfatter Kjartan Fløgstad

12.20 Samfunnets nye maktkonstellasjoner - Maktutredningens hovedkonklusjoner
- ved professor Øyvind Østerud

13.00 Lunsj
13.00 Pressekonferanse parallelt med lunsjen

14.00 Kunstnerisk innslag ved Mari Boine

14.20 Er Norge medlem av EU?
- Har vi sagt ja til det vi sa nei til i 1994?: Ved jurist og spesialist på EØS-avtalen, Monica Bargem Stubholt
- Regionalt samarbeid på tvers av EU: Ved sametingspresident Sven Roald Nystø
- Kommunene og Brussel: Ved ordfører Anne Kathrine Slungård, Trondheim kommune
- Er Norge medlem av EU?: Ved leder i Senterpartiet Åslaug Haga
- Plenum

15.45 Avslutning
- ved arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Konferansen ledes av rådets leder Maiken Ims.

Publisert 28. okt. 2003 14:39 - Sist endret 25. nov. 2010 13:52