Kollokviefadder

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet tilbyr en kollokvieordning hvor nye studenter blir inndelt en gruppe på 4-6 personer som skal jobbe sammen i et valgt emne (som oftest et innføringsemne i studieprogrammet). Kollokviegruppen møtes ukentlig og går gjennom pensum, løser oppgaver eller diskuterer temaer innenfor emnet sammen. Hver kollokviegruppe har en kollokviefadder som skal fasilitere møtene.

Studenter på campus en sommerdag i eksamensperioden juni 2019. Fra Frederikkeplassen, Ole-Johan Dahls hus, Georg Sverdrups hus, Sophus Bugges hus og utenfor Villa Eika.

Oversikt over innhold i kollokvieordningen vår 2022

 

 • Kollokvietreff hver uke i 10 uker (fra uke 3 eller 4 - mer info kommer)
 • Forberedelsestid før hvert treff (1 time)
 • Erfaringsutveksling en gang i måneden. 
  • Ta med alt du har av spørsmål, erfaringer (både gode og dårlige). På møtene om erfaringsutveksling deltar du sammen med studiekonsulent og de andre kollokviefadderne på ditt studieprogram. 

Ukesoversikt

Ukesoversikten er en blanding av uker med fastlagt opplegg og uker hvor det er gruppa som selv skal bestemme hva kollokvietreffene skal inneholde.

I ukene uten fast opplegg skal du bruke forberedelsestiden din til å lage for eksempel en Kahoot eller annet, eller å sette deg litt inn i det du studentene leser. Dette er opp til deg, bruk tiden godt.

Praktisk informasjon

 

 

Rollen som kollokviefadder - stillingsbeskrivelse

 • Som kollokviefadder skal du legge til rette for en god kollokviegruppe.
 • Du skal sørge for at gruppen møtes hver uke. Sammen med kollokviegruppen din skal du komme fram til et tidspunkt som passer for alle. Det blir laget en gruppe i Teams for hver kollokviegruppe hvor du kan avtale tidspunkt og holde kontakt med studentene.
 • Du skal forberede deg hver gang og sørge for at gruppen gjennomfører opplegget hver gang. Se ukeoversikten for informasjon om når det er et fast opplegg og når det ikke er et opplegg.
 • Du bør avslutte hvert kollokvietreff med informasjon om hva som skal gjøres til neste møte. Hvilken del av pensum skal leses/hva bør diskuteres. Du vil få tilgang til Canvas slik at du vet hva studentene har gjennomgått i forelesning.
 • Kollokvieordningen er ikke en «miniseminarundervisning». Du skal ikke undervise, men støtte arbeidet i gruppen. Det kreves ikke at du svarer på faglige eller administrative spørsmål, men du skal vite hvor studentene kan henvende seg.
 • Det er gruppen selv som skal diskutere dem imellom, som allerede erfaren student kan du komme med tips og hjelpe til i diskusjonen om du ønsker, men din rolle er å være tilrettelegger for en god kollokviegruppe, ikke seminarleder.
 • Du har ikke noe ansvar for gruppen utover det som inngår i kollokvieordningen og stillingsbeskrivelsen.