Torbjørg Jevnaker

Bilde av Torbjørg Jevnaker
English version of this page
Telefon +47-22857785
Mobiltelefon (+47) 48052768
Rom 833 (man-tors)
Treffetider Bank på når som helst
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Offentlig politikk og administrasjon

Organisasjonsteori

Europeisk politikk

Energipolitikk

Klimapolitikk

Undervisning

STV2400 (fordypning i offentlig politikk og administrasjon)

STV2410 (organisasjonsteori og endring innenfor offentlig sektor)

STV4424 (Climate, Energy and Environmental Governance)

STV4407B (institusjonell teori)

ENERGI4010 (bærekraftige energisystemer)

OADM1001 (innføring i offentlig organisasjon og ledelse)

Bakgrunn

Våren 2018: Gjestestipendiat ved Institutt for offentlig administrasjon, Universitetet i Leiden

2012-2016: Forsker ved Fridtjof Nansens Institutt (i 10%-stilling fra 2016)

Master i statsvitenskap, UiO

Verv

2016-2018: Styremedlem i Polyteknisk Forening Energi

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, EU, Energipolitikk, Klimapolitikk

Publikasjoner

Wettestad, Jørgen and Torbjørg Jevnaker (2018). "EU Emissions Trading: Frontrunner - and 'Black Sheep'?" in Jørgen Wettestad and Lars H. Gulbrandsen (eds) The Evolution of Carbon Markets: Design and Diffusion. Chapter 3. London: Routledge. 

Jevnaker, Torbjørg and Jørgen Wettestad (2017). Ratcheting up carbon trade: The politics of reforming EU Emissions Trading. Global Environmental Politics.

Jevnaker, Torbjørg (2017). "What next for ACER?" TARN Blog

Andresen, Steinar E., Jon Birger Skjærseth, Torbjørg Jevnaker and Jørgen Wettestad (2016). The Paris Agreement: Consequences for the EU and carbon markets? Politics and Governance. 4(3), pp. 188-196.

Wettestad, Jørgen and Torbjørg Jevnaker (2016). Rescuing EU Emissions Trading – The Climate Policy Flagship. Basingstoke: Palgrave.

Skjærseth, Jon Birger, Per Ove Eikeland, Lars H. Gulbrandsen and Torbjørg Jevnaker (2016). Linking EU Climate and Energy Policies: Decision-Making, Implementation and Reform. Edward Elgar.

Jevnaker, Torbjørg (2016) “Implementation in Norway” in Skjærseth, Jon Birger, Per Ove Eikeland, Lars Harald Gulbrandsen & Torbjørg Jevnaker (ed). Linking EU Climate and Energy Policies: Decision-making, Implementation and Reform. Edward Elgar. Chapter 9, pp.175-203.

Jevnaker, Torbjørg and Jørgen Wettestad (2016). Linked Carbon Markets: Silver Bullet, or Castle in the Air? Climate Law. 6(1-2), pp.142-151.

Jevnaker, Torbjørg (2015). Pushing administrative EU integration: the path towards European network codes for electricity. Journal of European Public Policy. 22(7), pp. 927-947.

 • Jevnaker, Torbjørg & Wettestad, Jørgen (2017). Ratcheting Up Carbon Trade: The Politics of Reforming EU Emissions Trading. Global Environmental Politics.  ISSN 1526-3800.  17(2), s 105- 124
 • Andresen, Steinar E; Skjæseth, Jon Birger; Jevnaker, Torbjørg & Wettestad, Jørgen (2016). The Paris Agreement: Consequences for the EU and carbon markets?. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  4(3), s 188- 196 . doi: 10.17645/pag.v4i3.652 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jevnaker, Torbjørg & Wettestad, Jørgen (2016). Linked carbon markets: silver bullet, or castle in the air?. Climate Law.  ISSN 1878-6553.  6(1-2), s 142- 151 . doi: 10.1163/18786561-00601010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jevnaker, Torbjørg (2015). Pushing administrative EU integration: the path towards European network codes for electricity. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  22(7), s 927- 947 . doi: 10.1080/13501763.2014.1000363 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jevnaker, Torbjørg; Lunde, Leiv & Skjæseth, Jon Birger (2015). EU-Norway Energy Relations towards 2050: From Fossil Fuels to Low-Carbon Opporunities, In Claire Dupont & Sebastian Oberthür (ed.),  Decarbonization in the European Union: Internal Policies and External Strategies..  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137406828.  Chapter 11.  s 222 - 243
 • Wettestad, Jørgen & Jevnaker, Torbjørg (2014). The EU's Quest for Linked Carbon Markets: Turbulence and Headwind, In Todd L. Cherry; Jon Hovi & David M. McEvoy (ed.),  Toward a New Climate Agreement. Conflict, Resolution and Governance.  Routledge.  ISBN 978-0-415-64379-5.  Chapter 18.  s 266 - 279

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjæseth, Jon Birger; Eikeland, Per Ove; Gulbrandsen, Lars Harald & Jevnaker, Torbjørg (2016). Linking EU Climate and Energy Policies: Decision-making, Implementation and Reform. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785361272.  265 s.
 • Wettestad, Jørgen & Jevnaker, Torbjørg (2016). Rescuing EU Emissions Trading: The Climate Policy Flagship. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-56673-7.  119 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andresen, Steinar E; Skjæseth, Jon Birger; Jevnaker, Torbjørg & Wettestad, Jørgen (2016). The Paris Agreement: Consequences for the EU and Carbon Markets?.
 • Jevnaker, Torbjørg & Wettestad, Jørgen (2016). Rescuing EU emissions trading: significant progress but mission not completed?.
 • Wettestad, Jørgen & Jevnaker, Torbjørg (2015). Klimakvoter i medvind. Klimaløftet.no.
 • Wettestad, Jørgen & Jevnaker, Torbjørg (2015). Mot kvassere klimakvoter i EU. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Wettestad, Jørgen & Jevnaker, Torbjørg (2015). Some much needed momentum is finally building behind the EU’s emissions trading system. EUROPP Blog.
 • Inderberg, Tor Håkon; Jevnaker, Torbjørg & Wettestad, Jørgen (2014). Gir klimalov bedre politikk?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Jevnaker, Torbjørg (2014). Deciding how to decide and its implications: The adoption of the EU procedure for network code development.
 • Jevnaker, Torbjørg (2014). Klimatåke, ikke klimamål. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Jevnaker, Torbjørg; Inderberg, Tor Håkon; Wettestad, Jørgen & Waag, Maria (2014). Den britiske klimalovens første fem år: en oversikt over sentral nasjonal dynamikk og samspillet med EU.
 • Jevnaker, Torbjørg; Wettestad, Jørgen & Inderberg, Tor Håkon (2014). 'Klimalov bør utredes grundig - en kjapp høring holder ikke. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2016 15:39 - Sist endret 17. sep. 2018 15:07