Tore Hansen

Professor emeritus
Bilde av Tore Hansen
Telefon 22855174
Rom 730
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0317
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Kommunal politikk
 • Offentlig budsjettering
 • Velferdsstat
 • Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

Undervisning

 

Bakgrunn

Utdannet exam.oecon. fra UiO i 1969 og cand.polit. i statsvitenskap fra UiO i 1972. Ansatt ved Institutt for statsvitenskap i 1972 - som vitenskapelig assistent. Amanuensis/førsteamanuensis fra 1977 og professor fra 1987. Var knyttet til Høgkolen BI som professor i perioden 1985-1986, og har vært knyttet som forsker til Norsk Institutt for By- og Regionforskning siden 1999. Var bestyrer ved Institutt for statsvitenskap i 1987-1990 og 1996-1998, og var dekanus ved SV-fakultetet i perioden 1990-1996. Medlem (1991-2002) og ordfører (1992) av kollegierådet ved UiO. Styreleder ved Universitetets kulturhistoriske museum (1999-2004). Styreleder ved Statens institutt for forbruksforskning (1985-1995) og leder av den norske ERASMUS-komite (1992-1995). Medlem av Norges forskningsråds områdestyre for kultur og samfunn (1993-1997) og medlem av Executive Committee of European Consortium for Political Research (1991-1996). Leder av programstyret for NFRs ARENA-program (1997-2002). Medlem og leder av styret for UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo (1999-2009).

Priser

 • Tildelt NAVF/NSDs Stein Rokkan-pris for fremragende forskning i 1983
 • Utnevnt til Doctor honoris causa ved Universitetet i Latvia i 1993

 

Verv

 • Medlem av styret for Oslo-forskning
 • Medlem av programrådet for lektorutdanningen ved UiO
 • Styreleder for Norsk Senter for studier av problematferd og innovativ praksis A/S, Unirand
 • Styreleder for Forum for universitetshistorie, UiO.
 • Universitetsoppnevnt medlem av styret for Østlandsforskning

 

Samarbeid

 Samarbeider - gjennom bistilling - med forskere ved NIBR om ulike prosjekter, særlig omkring regionale styringsproblemer.

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Metode, Kommunalpolitikk, Nordic Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 1. juni 2016 14:15