Tom Christensen

Bilde av Tom Christensen
English version of this page
Telefon +47-22855163
Rom 838
Treffetider Mandag 13.00-14.00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Organisasjonsteori, herunder instrumentell og institusjonell teori.
 • Sentralforvaltningens oppbygging og virkemåte (data fra surveys i 1976,1986, 1996 og 2006)
 • Reformer i statlig forvaltning, for eksempel reformer i departement, tilsyn og direktorat, og statlige selskap, og statlig regionalisering, samt ulike policyområder som NAV-reformen, forsvar, høyere utdanning og forskning, helse, sikkerhet, immigrasjon, osv.
 • Komparative statlige reformer, særlig NPM og post-NPM reformer
 • Organisasjonsutforming i sentralforvaltningen spesielt, og utvikling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningspolitikk generelt.
 • Forvaltningsreformer i et komparativt perspektiv. Deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskernettverk og prosjekter. I den senere tid studier av New Public Management som reformbølge og nå særlig post-NPM-reformer.
 • leder en modul under et stort forskningsprosjekt om evaluering av NAV-reformen.
 • Arbeider med basis i organisasjonsteori for offentlig virksomhet, hovedsaklig i et strukturelt/instrumentelt perspektiv, men også knyttet til institusjonell teori

Undervisning

STV2410 , STV 4402, STV 4407
 

Bakgrunn

Tom Christensen ble mag. art ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 1974. Dr. philos, Universitetet i Tromsø i 1983. Tilknyttet Universitetet i Tromsø som vit. ass/stipendiat/amanuensis/første-amanuensis i perioden 1975-86. Senere professor II samme sted. Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiO, fra 1986-1993, professor fra 1993. Er forsker I i bistilling ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen.

 

 

Emneord: Institusjonell teori, Offentlig politikk og administrasjon, Sentralforvaltningen, Organisasjonsteori, New Public Management, Komparative reformer, Post-NPM, Offentlige reformer

Publikasjoner

 • Christensen, Tom (2019). Blind Spots: Organizational and Institutional Biases in Intra- and Inter-organizational Contexts., In Tobias Bach & Kai Wegrich (ed.),  The Blind Spots of Public Bureaucracy and the Politics of Non‐Coordination.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-76671-3.  3.  s 49 - 68
 • Christensen, Tom & Gornitzka, Åse (2019). Reputation Management in Nordic Universities - Profile and Development over Time., In Tom Christensen; Åse Gornitzka & Francisco O. Ramirez (ed.),  Universities as Agencies. Reputation and Professionalization.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92712-1.  2.  s 43 - 66
 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (2019). Reputation Management, Social Embeddedness, and Rationalization of Universities., In Tom Christensen; Åse Gornitzka & Francisco O. Ramirez (ed.),  Universities as Agencies. Reputation and Professionalization.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92712-1.  1.  s 3 - 42
 • Christensen, Tom & Klemsdal, Lars (2019). Social Science Disciplines in Complex Development Contexts - the Professional Dimension of Reputation Management., In Tom Christensen; Åse Gornitzka & Francisco O. Ramirez (ed.),  Universities as Agencies. Reputation and Professionalization.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92712-1.  5.  s 117 - 154
 • Ma, Liang & Christensen, Tom (2019). Reputation Profiles of Chinese Universities - Converging with Global Trends or National Characteristics?, In Tom Christensen; Åse Gornitzka & Francisco O. Ramirez (ed.),  Universities as Agencies. Reputation and Professionalization.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92712-1.  4.  s 93 - 116
 • Christensen, Tom & Fan, Yongmao (2018). Post-New Public Management: a new administrative paradigm for China?. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  84(2), s 389- 404 . doi: 10.1177/0020852316633513
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2018). Crisis Management Capacity in Central Government: The Perceptions of Civil Servants in Norway., In Per Lægreid & Lise H. Rykkja (ed.),  Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92302-4.  11.  s 225 - 246
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2018). Establishing a National Police Emergency Response Center: How Urgency Led to Delay. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy.  ISSN 1944-4079. . doi: 10.1002/rhc3.12132 Vis sammendrag
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2018). Organizing for Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy, In Per Lægreid & Lise H. Rykkja (ed.),  Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92302-4.  Chapter 1.  s 1- - 23
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). Reforming the Norwegian Police Between Structure and Culture: Community Police or Emergency Police?. Public Policy and Administration.  ISSN 0952-0767. . doi: 10.1177/0952076717709523 Vis sammendrag
 • Christensen, Tom & Ma, Liang (2018). Coordination Structures and Mechanisms for Crisis Management in China: Challenges of Complexity. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170. . doi: doi.org/10.1007/s11115-018-0423-9
 • Frølich, Nicoline; Christensen, Tom & Stensaker, Bjørn (2018). Strengthening the strategic capacity of public universities: The role of internal governance models. Public Policy and Administration.  ISSN 0952-0767. . doi: 10.1177/0952076718762041 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ma, Liang & Christensen, Tom (2018). Government Trust, Social Trust, and Citizens’ Risk Concerns: Evidence from Crisis Management in China.. Public Performance & Management Review.  ISSN 1530-9576. . doi: doi.org/10.1080/15309576.2018.1464478
 • Ma, Liang & Christensen, Tom (2018). Mapping the evolution of the central government apparatus in China. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523. . doi: DOI: 10.1177/0020852317749025
 • Ma, Liang & Christensen, Tom (2018). Same Bed, Different Dreams? Structural Factors and Leadership Characteristics of Central Government Agency Reform in China.. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494. . doi: doi.org/10.1080/10967494.2018.1450311
 • Weng, Shihong & Christensen, Tom (2018). The community philanthropic foundation: A new form of independent public service provider in China?. Public Policy and Administration.  ISSN 0952-0767. . doi: 10.1177/0952076718784642
 • Aberbach, Joel D. & Christensen, Tom (2017). Academic Autonomy and Freedom Under Pressure: Severely Limited, or Alive and Kicking?. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  s 1- 20 . doi: 10.1007/s11115-017-0394-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjurstrøm, Karl Hagen & Christensen, Tom (2017). Government Institutions and State Reforms, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 6.  s 149 - 169
 • Christensen, Tom (2017). Strategisk kompetanseledelse som fenomen: mote eller ny substans?, I: Tormod Heier (red.),  Kompetanseforvaltning i Forsvaret.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2117-2.  2.  s 53 - 68
 • Christensen, Tom & Gornitzka, Åse (2017). Reputation Management in Complex Environments — A Comparative Study of University Organizations. Higher Education Policy.  ISSN 0952-8733.  30(1), s 123- 140 . doi: 10.1057/s41307-016-0010-z
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2017). An Organization Approach to Public Administration., In Edoardo Ongaro & Sandra van Thiel (ed.),  The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-55268-6.  55.  s 1087 - 1104
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2017). An Organizational Approach to Public Administration, In Edoardo Ongaro & Sandra van Thiel (ed.),  The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-55268-6.  55.  s 1087 - 1104
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). Establishing a National Police Emergency Response Center: How Urgency Led to Delay. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy.  ISSN 1944-4079. . doi: 10.1002/rhc3.12132
 • Samset, Knut Fredrik & Christensen, Tom (2017). Ex Ante Project Evaluation and the Complexity of Early Decision-Making. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  17(1) . doi: 10.1007/s11115-015-0326-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wang, Bing & Christensen, Tom (2017). The Open Public Value Account and Comprehensive Social Development: An Assessment of China and the United States. Administration & Society.  ISSN 0095-3997.  49(6), s 852- 881 . doi: 10.1177/0095399715587522 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ying, Qianwei; Fan, Yongmao; Luo, Danglun & Christensen, Tom (2017). Resources allocation in Chinese universities: hierarchy, academic excellence, or both?. Oxford Review of Education.  ISSN 0305-4985.  43(6), s 659- 676 . doi: 10.1080/03054985.2017.1295930
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability in multilevel health care services: the case of Norway, In Paola Mattei (ed.),  Public Accountability and Health Care Governance. Public Management Reforms Between Austerity and Democracy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-47298-4.  6.  s 115 - 146
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). COMPARING COORDINATION STRUCTURES FOR CRISIS MANAGEMENT IN SIX COUNTRIES. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  94(2), s 316- 332 . doi: 10.1111/padm.12186 Vis sammendrag
 • Christensen, Tom; Larsen, Flemming & Vrangbæk, Karsten (2016). Hybrid welfare administrative systems and changing accountability relations: comparing the development of the Danish and Norwegian systems., In Tom Christensen & Per Lægreid (ed.),  The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1-472-47059-1.  5.  s 61 - 74
 • Christensen, Tom & Lodge, Martin (2016). Accountability, transparency and societal security., In Tom Christensen & Per Lægreid (ed.),  The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1-472-47059-1.  12.  s 165 - 179
 • Christensen, Tom & Lodge, Martin (2016). Reputation Management in Social Security: A Comparative Analysis. American Review of Public Administration.  ISSN 0275-0740. . doi: 10.1177/0275074016670030
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). A Transformative Perspective, In Steven Van de Walle & Sandra Groeneveld (ed.),  Theory and Practice of Public Sector Reform.  Routledge.  ISBN 9781138887411.  2.  s 27 - 43
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability relations in unsettled situations: administrative reform and crisis, In Tom Christensen & Per Lægreid (ed.),  The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1-472-47059-1.  12.  s 165 - 179
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Introduction: accountability and welfare state reforms, In Tom Christensen & Per Lægreid (ed.),  The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1-472-47059-1.  1.  s 1 - 12
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Ambiguities of Accountability and Attention – Analyzing the Failure of a Preventive Security Project. Scandinavian journal of public administration.  ISSN 2001-7405.  20(1), s 21- 44 Vis sammendrag
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for crisis management: building governance capacity and legitimacy. PAR. Public Administration Review.  ISSN 0033-3352.  76(6), s 887- 897 . doi: 10.1111/puar.12558 Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Accountability and performance management: the Norwegian hospital, welfare, and immigration administration. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38(13), s 971- 982 . doi: 10.1080/01900692.2015.1069840
 • Christensen, Tom (2015). A new opera house: combining entrepreneurship, garbage can features and windows of opportunity. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  81(4), s 734- 751 . doi: 10.1177/0020852314558036
 • Christensen, Tom (2015). Direktoratsledelse, I: Stig O. Johannessen & Rune Glomseth (red.),  Politiledelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205480179.  Kapittel 8.  s 173 - 190
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). A Norwegian tradition of studying public administration. Bounded rationality and institutional features combined., In Marian Dohler; Jochen Franzke & Kai Wegrich (ed.),  Der gut organisierte Staat.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848720620.  Kapittel 3.  s 53 - 71
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Reputation management in times of crisis - how the police handled the Norwegian terrorist attack in 2011, In Arild Wæraas & Moshe Maor (ed.),  Organizational Reputation in the Public Sector.  Routledge.  ISBN 9780415729772.  6.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Strategic Management in Norwegian Welfare Administration, In E. Ferlie & R. Ongaro (ed.),  Strategic Management in Public Service Organizations.  Routledge.  ISBN 9780415855372.  6.3.  s 152 - 154
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2015). The challenges of coordination in national security management – the case of the terrorist attack in Norway. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  81(2), s 352- 372 . doi: 10.1177/0020852314564307 Vis sammendrag
 • Jantz, Bastian; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Performance Management and Accountability: The Welfare Administration Reform in Norway and Germany. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38(13), s 947- 959 . doi: 10.1080/01900692.2015.1069838
 • Mattei, Paola; Christensen, Tom & Pilaar, Jeremy (2015). Conflicting Accountabilities in the 2012 Health Care Reforms in England.. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38, s 461- 472
 • Aberbach, Joel D. & Christensen, Tom (2014). Why Reforms So Often Disappoint. American Review of Public Administration.  ISSN 0275-0740.  44(1), s 3- 16 . doi: 10.1177/0275074013504128
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  37(2), s 171- 195 . doi: 10.1111/1467-9477.12019
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2014). Joined-up government for welfare administration reform in Norway. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  14(4), s 439- 456 . doi: 10.1007/s11115-013-0237-8
 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2014). Global Pressures and National Cultures: A Nordic University Template?, In Paola Mattei (ed.),  University Adaptation in Difficult Economic Times.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-998939-3.  Kapittel 3.  s 30 - 51
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Performance and Accountability-A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  s 1- 19 . doi: 10.1007/s11115-013-0267-2
 • Dong, Lisheng; Christensen, Tom & Painter, Martin (2014). Health Care Reform in China: An Analysis of Development Trends and Lack of Implementation. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494.  17(4), s 493- 514 . doi: 10.1080/10967494.2014.958802
 • Lisheng, Dong; Christensen, Tom; Zhiqin, Shou & Painter, Martin (2014). One-Stop Reform in China as Sequencing: A Case of Chuzhou City. Journal of US-China Public Administration.  ISSN 1548-6591.  11(7), s 564- 578
 • Lisheng, Dong; Qun, Cui & Christensen, Tom (2014). Local Public Service Provision in China - An Institutional Analysis.. Croatian and Comparative Public Administration.  ISSN 1848-0357.  15(3), s 617- 644
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per & Midtbø, Tor (2013). The people and structure solution? Collegial administration in Norway, In Janine O'Flynn; Deborah Blackman & John Halligan (ed.),  Crossing Boundaries in Public Management and Policy.  Routledge.  ISBN 978-0-415-67824-7.  Kap.7.  s 111 - 124
 • Christensen, Tom (2013). New Public Management and Beyond: The Hybridization of Public Sector Reform, In Gili Drori (ed.),  Global Themes and Local Variations in Organization and Management. Perspectives and Glocalization.  Routledge.  ISBN 978-0-415-80760-9.  12.  s 161 - 174
 • Christensen, Tom; Johannessen, Mathias & Lægreid, Per (2013). A system under stress: the Icelandic volcano ash crisis. Journal of Contingencies and Crisis Management.  ISSN 0966-0879.  21(2), s 71- 81 . doi: 10.1111/1468-5973.12005
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Contexts and administrative reforms: a transformative approach, In Christopher Pollitt (ed.),  Context in public policy and management.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78195-513-0.  10.  s 131 - 156
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). SCANCOR and Norwegian public administration research development. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  15(4), s 91- 110
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Welfare administration refrom between coordination and specialization. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  36(8), s 555- 566
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise Hellebø (2013). After a terrorist attack: challenges for political and administrative leadership in Norway. Journal of Contingencies and Crisis Management.  ISSN 0966-0879.  21(3), s 167- 177 . doi: 10.1111/1468-5973.12019 Vis sammendrag
 • Ramirez, Francisco & Christensen, Tom (2013). The formalization of the university: rules, roots, and routes. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  65(6), s 695- 708 . doi: 10.1007/s10734-012-9571-y
 • Reichersdorfer, Johannes; Christensen, Tom & Vrangbæk, Karsten (2013). Accountability of immigration administration: comparing crises in Norway, Denmark and Germany. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  79(2), s 271- 291 . doi: 10.1177/0020852313478251
 • Samset, Knut Fredrik & Christensen, Tom (2013). Evaluering av prosjekter ex ante og expost - og beslutningsprosessenes kompleksitet og betydning, I: Anne Halvorsen; Einar Lier Madsen & Nina Jentoft (red.),  Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1331-3.  7.  s 102 - 119

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Ramirez, Francisco O. (ed.) (2019). Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92712-1.  220 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Trondal, Jarle (2018). Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029245.  168 s.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (ed.) (2016). The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge.  ISBN 978-1-472-47059-1.  294 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02574-2.  240 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023250.  259 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023250.  264 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2017). Crisis management capacity in central government: The perceptions of civil servants in Norway.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). Bulding a National Emergency Center for the Police. Instrumentality, Garbage can and Attention Shifts.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). How to Balance Individual Rights and Societal Security? The View of Civil Servants.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). How to Balance individual rights and societal Security? The view of civil servants.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). Reputation Management, Governance Capacity, Legitimacy and Accountability in Crisis.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). The co-evolution of reputation management, governance capacity, legitimacy and accountability in crisis management.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability in Unsettled situations: Reforms and Crises.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). An Organizational Approach to Public Administration.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Organizational Innovation and Multiple Forms of Accountability in the Post-New Public Management Era., In Jacob Torfing & Peter Triantafillou (ed.),  Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-08898-6.  15.  s 290 - 310
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for Crisis Management. The Police reform in Norway - between strudture and culture..
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Reforming the Norwegian Police Between Structure and Culture. Community or Emergency Police?.
 • Christensen, Tom (2015). Statsvitenskapelig organisasjonsforskning i Norge - utvikling av teori og praksis.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(1), s 50- 61
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Accountability relations in unsettled situations: Administrative reforms and crises.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Jantz, Bastian (2015). Performance management and accountability. Challenges, dilemmas and ambiguitets..
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Performance Management and accountability of welfare state agencies. The case of Norwegian hospitals, welfare and immigration administration.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Collaboration in a multolevel health service system - Challenges of accountability.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Governance of wicked issues. A comparative analysis of coordination for societal security in Europe.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). The Governance of wicked issues. European cross country analysis of coordination for societal security.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New Public Management era.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New public Management era.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Reputation Management in times of crisis - how the police handled the Norwegian terrorist atack in 2011.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Jantz, Bastian (2014). In search of the Holy Grail - accountability and performance in welfare administration reforms.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Crisis Management organization: Building Governance Capacity and Legitimacy.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Crisis management organization. Building governance capacity and legitimacy.
 • Jantz, Bastian; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Accountability and performance in welfare administration reforms. Comparing Norway and Germany.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New Public Management era.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Performance and accountability - a theoretical discussion and an empirical assessment.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2013). Ambiguities of accountability - analyzing the failure of a preventive project in Norway.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2013). Wicked Problems and the Challenge of Transboundary Coordination: The Case of Emergency Preparedness and Crisis Management in Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Changing accountability relations in welfare state reforms. Lessons from Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 16. jan. 2017 14:18