Lawrence E Rose

Professor emeritus - Institutt for statsvitenskap
Bilde av Lawrence E Rose
English version of this page
Telefon +47-22855175
Rom Eilert Sundts Hus B, Moltke Moes vei 31, 754
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO

Faglige interesser

Roses faglige interesser spenner over flere spørsmål vedrørende demokratisk medborgerskap og utforming av offentlig politikk, spesielt med hensyn til kommunalpolitikk og forvaltning. Ved siden av dette er han opptatt av samfunnsvitenskapelig metode.

Undervisning

 • Utforming og innholdet av demokratisk medborgerskap.
 • Offentlig politikk og administrasjon, spesielt kommunepolitikk og forvaltning.
 • Komparativ politisk atferd.
 • Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

Democratic citizenship

Lokal administrasjon og politikk

Bakgrunn

 Lawrence Rose tok sin M.A.-grad i 1967 og sin Ph.D. grad i statsvitenskap i 1976 ved Stanford University. Fra 1975-82 var han Assistant Professor ved University of Virginia. Han var gjesteprofessor ved Institutt for statsvitenskap fra 1979-80. Fra 1982-91 var han forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og vikarierte i deltidsstilling som professor ved Institutt for statsvitenskap 1985-88. Ansatt som førsteamanuensis 1989, professor fra 1993.

Verv

 • Kommunal ekonomi och politik, redaksjonsråd
 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), styremedlem
 • International Political Science Association (IPSA), Research Committee 05, styremedlem

Samarbeid

 

Emneord: Statsvitenskap, Statistikk, Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Kommunepolitikk, Demokrati, Offentlig politikk og administrasjon, Metode

Publikasjoner

 • Rose, Lawrence E., "Good local governance: What is it? How can it be promoted?", in Harald Baldersheim & Jozef Batora (ed.), The governance of small states in turbulent times. The exemplary cases of Norway and Slovakia. Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2012.
 • Denters, Bas; Gabriel, Oscar W. & Rose, Lawrence E.,  "Citizen Views about Good Local Governance", I Martin Rosema; Bas Denters & Kees Arts (ed.), How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.
 • Rose, Lawrence E., "Den krevende borger: Kveles lokaldemokrati?", i Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.), Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Oslo: Abstrakt forlag, 2011.
 • Rose, Lawrence E., "Innbyggernes forhold til kommunen: Hva er viktig for folk?", i Andreas Ivarsson (red.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan, 2011.
 • Rose, Lawrence E., "Kommunestruktur: En føniksfugl i det politisk-administrative landskap", i Andreas Ivarsson (red.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan, 2011.
 • Rose, Lawrence E., "Kommunestrukturen i Norge: Folkets røst", i Andreas Ivarsson (red.), Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan, 2011.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "A Comparative Analysis of Territorial Choice in Europe - Conclusions", in Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (ed.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "Norway: The Decline of Subnational Democracy?", in John Loughlin; Frank Hendriks & Anders Lidström (ed.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe. Oxford: Oxford University Press, 2010.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "Territorial Choice: Rescaling Governance in European States", in Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (ed.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan,2010.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "The Staying Power of the Norwegian Periphery", in Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (ed.), Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "Å delta eller ikke – det er spørsmålet: Lokalvalgene 1995–2007", i Jo Saglie (red.), Det nære demokratiet - lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag, 2009.
 • Rose, Lawrence E & Pettersen, Per Arnt, "Lokaldemokratiets grunnvoll: Innbyggernes politiske interesse og kompetanse", i Jo Saglie (red.), Det nære demokratiet - lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag 2009.
 • Rose, Lawrence E & Pettersen, Per Arnt, "Lokaldemokratiets omdømme: Hvordan står det til?", i Jo Saglie (red.), Det nære demokratiet - lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag, 2009.
 • Rose, Lawrence E. & Heidar, Knut, "Oppfatninger om den gode samfunnsborger: Har nyliberalisme avsatt noen spor?" i P.K. Mydske, D.H. Claes og A. Lie (red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget, 2007.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "The Dog that Didn’t Bark: Would Increased Electoral Turnout Make a Difference?". Electoral Studies 26:574-588, 2007.
 • Rose, Lawrence E., "User boards and user control: Increment or detriment to local democracy?", in H. Reynaert, K. Steyvers, P. Delwit and J.-B. Pilet (eds.), Assessing Participatory and Direct Democracy at the Local Level. Brugge: Vanden Broele, 2007.
 • Denters, Bas & Rose, Lawrence E., Comparing Local Governance: Trends and Developments. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.
 • Rose, Lawrence E, "Demokratiteori – forventninger og virkelighet", i H. Baldersheim & L.E. Rose, (red.), Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2005.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2005.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "Endringer i kommunestrukturen: Hva skiller motstanderne fra de velvillige?",  i J. Saglie og T. Bjørklund (red.), Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Rose, Lawrence E., "Normer og stemmegivning -- både indre plikt og ytre press?", i J. Saglie og T. Bjørklund (red.), Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Rose, Lawrence E., "Territorial and Functional Reforms: Old Wine in New Bottles – or a New Vintage?" in H. Reynaert, P. Delwit, K. Steyvers & J.-B. Pilet (eds.), Revolution or renovation? Reforming local politics in Europe. Brugge, Vanden Broele, 2005.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "Høyrebølgene – de store og små: Velgerprofilene til Høyre og Fremskrittspartiet i flo og fjære", Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 20:3-37, 2004.
 • Rose, Lawrence E., " Local Government and Politics", in Knut Heidar (ed.), Nordic Politics: Comparative Perspectives. Oslo: Universitetsforlaget, 2004.
 • Baldersheim, Harald, Pettersen, Per Arnt, Rose, Lawrence E. & Øgård, Morten, Er smått så godt? Er stort så flott? Analyser av kommunestrukturens betydning. Oslo: Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo. Forskningsrapport 1/2003.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "Holdninger til endringer i kommunestruktur: To preferanser, to rasjonaliteter?", Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 19:240-275, 2003.
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E., "Kampen om kommunen: Foran et nytt kommunalt hamskifte?" Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 19:231-239, 2003.
 • Rose, Lawrence E., "Local Political Participation in Norway – Does Globalization Make a Difference?" in H. Baldersheim & J.-P. Daloz (eds.), Political Leadership in a Global Age: The Experiences of France and Norway. Aldershot: Ashgate, 2003.
 • Rose, Lawrence E., "Municipal Size and Local Nonelectoral Participation: Findings from Denmark, The Netherlands and Norway" Government and Policy 20:829-851, 2002.
 • Rose, Lawrence E., "Normer og roller – borgerpliktens endelikt?" i B. Aardal (red.), Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Oslo: Kommuneforlaget, 2002.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "Det lokale selvstyrets omdømme: Opphav og betydning" (med P.A. Pettersen), i A. Offerdal og J. Aars (red.), Lokaldemokrati – Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag, rev. utg. Oslo: Kommuneforlaget, 2000.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "The Legitimacy of Local Government: What Makes a Difference? Evidence from Norway", in K. Hoggart & T.N. Clark (eds.), Citizen Responsive Government. Amsterdam: JAI/Elsevier. Research in Urban Policy, vol. 8, 2000.
 • Rose, Lawrence E., "Citizen (Re)orientations to the Welfare State: From Public to Private Citizens?" in J. Bussemaker (ed.), Citizenship and Welfare State Reform in Europe. London: Routledge, 1999.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "Confidence in Politicians and Institutions: Comparing National and Local Levels", in H.M. Narud & T. Aalberg (eds.), Challenges to Representative Democracy: Parties, Voters and Public Opinion. Bergen: Fagbokforlaget, 1999.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., “Den norske kommunen: Hva har politikerne ønsket, og hva ønsker folket?” i H. Baldersheim, J.F. Bernt, T. Kleven & J. Rattsø (red.), Kommunalt selvstyre i velferdsstaten. Oslo: Tano forlag, 1997.
 • Local Democracy and Processes of Transformation in East-Central Europe (med H. Baldersheim, M. Illner, A. Offerdal and P. Swianiewicz). Boulder: Westview Press, 1996.
 • Nordic Local Government: Developmental Trends and Reform Activities in the Postwar Period (med E. Albæk, L. Strömberg and K. Ståhlberg). Helsinki: The Association of Finnish Local Authorities, 1996.
 • Pettersen, Per Arnt & Rose, Lawrence E., "Participation in Local Politics in Norway: Some Do, Some Don`t; Some Will, Some Won`t" Political Behavior, 18:51-98, 1996.
 • Rose, Lawrence E. & Pettersen, Per Arnt, "Borgerdyder og det lokale selvstyret: Politisk liv og lære blant folk flest" (med P.A. Pettersen), i T. Hansen & A. Offerdal (red.), Borgere, tjenesteytere, beslutningstakere: Festskrift til Francesco Kjellberg. Oslo: Tano forlag, 1995.
 • Rose, Lawrence E., "Studiet av det kommunale medborgerskapet i Norden: Har vi overhode sagt noe nytt?", Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 11:314-334, 1995.
 • Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E & Sandberg, Siv (2017). Local and Regional Government in the Nordic Countries: Co-operative Decentralization, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  8.  s 193 - 218
 • Kasa, Sjur; Westskog, Hege & Rose, Lawrence E (2017). Municipalities as Frontrunners in Mitigation of Climate Change: Does Soft Regulation Make a Difference?. Environmental Policy and Governance.  ISSN 1756-932X. . doi: 10.1002/eet.1791 Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 15.  s 267 - 300 Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E & Klausen, Jan Erling (2017). Politisk deltakelse mellom valg, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 9.  s 147 - 167 Vis sammendrag
 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2016). Territorielle styringsstrukturer og -reformer i europeisk perspektiv, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 13.  s 251 - 274
 • Denters, Bas; Ladner, Andreas; Mouritzen, Poul Erik & Rose, Lawrence E (2016). Reforming Local Governments in Times of Crisis: Values and Expectations of Good Local Governance in Comparative Perspective, In Sabine Kuhlmann & Geert Bouckaert (ed.),  Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137525475.  19.  s 333 - 345

Se alle arbeider i Cristin

 • Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E (2016). Transforming democratic accountability in Norway: Tradition reigns. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte (2016). Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Politisk deltakelse mellom valg.
 • Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold & Rose, Lawrence E (2016). Local government amalgamations – a crucial case for analyzing the impact of citizen’s orientations towards local governments?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 20. mars 2015 15:56

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter