Bernt Aardal

Bilde av Bernt Aardal
English version of this page
Telefon +47-22844234
Mobiltelefon +47-92434801
Rom 818
Treffetider Onsdag 13.00-15.00
Brukernavn
Besøksadresse 0317 Oslo Moltke Moesvei 31
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Velgeratferd, valgforskning, politiske stridsspørsmål, offentlig opinion, valgordninger, elektronisk stemmegivning

Undervisning

STV1300
STV2340
STV4318B
STV4020C

Bakgrunn

Mag.art. i statsvitenskap, UiO 1979. Dr.philos. i statsvitenskap, UiO 1993. Forskningsstipendiat (NAVF) 1984-86. Visiting Scholar ved Center for Political Studies, Institute for Social Research, University of Michigan 1983-84. Leder av Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning siden 1985. Forskningsleder samme sted 1994-2009.

Personlig hjemmeside     Valgforskningsprogrammets hjemmeside

Verv

 • Styreleder, Institutt for fredsforskning (PRIO) 2007-2015. 
 • Styreleder, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 2003-2010.  
 • Medlem av Planning Committe, The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) 2004-2014.
 • Medlem av Scientific Advisory Board for the Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) 2015-
 • Medlem av Valglovutvalget 1997-2000.
 • Medlem av utvalg for utredning av elektronisk stemmegivning, Kommunal- og regionaldepartementet 2004-2005.

Samarbeid

Valgforskere i en lang rekke land.

Emneord: Velgeratferd, Valgkamp, Valg, Nordic, Valgordninger, E-valg, Opinion

Publikasjoner

 • Aardal, Bernt (2019). Styring eller representasjon: et partisystem i endring, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 5.  s 70 - 85
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 3.  s 44 - 80
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Følelser og politikk, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 7.  s 156 - 177
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). En samlet modell for stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 11.  s 237 - 254
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 1.  s 11 - 26
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2018). Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. West European Politics.  ISSN 0140-2382.  41(5), s 1208- 1216 . doi: 10.1080/01402382.2017.1415778 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gullberg, Anne Therese & Aardal, Bernt (2018). Is climate change mitigation compatible with environmental protection? Exploring voter attitudes as expressed through “old” and “new” politics in Norway. Environmental Policy and Governance.  ISSN 1756-932X.  s 1- 14 . doi: 10.1002/eet.1844 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aardal, Bernt (2017). 60 år med valgforskning – hva har vi lært?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  33(3), s 271- 290 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121.  37(2), s 261- 276 . doi: 10.1177/0192512114558456 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt (2015). Offentlig opinion - folkets vilje eller tilfeldige ytringer?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 3.  s 49 - 75
 • Aardal, Bernt (2015). Politiske verdier og stemmegivning, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 4.  s 76 - 102
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2015). Systemskifte - fra rødgrønt til blåblått, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 1.  s 11 - 33
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Hvorfor stemmer velgerne som de gjør?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 12.  s 247 - 265
 • Aardal, Bernt & Rasch, Bjørn Erik (2015). Stemmer også norske velgere taktisk?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 11.  s 219 - 246
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2015). Valgordninger: Norske forholdstallsvalg og britiske flertallsvalg, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Kapittel.  s 507 - 519
 • Aardal, Bernt (2014). Hvordan studere velgerne? Refleksjoner over norsk valgforskning, I: Leif Kristian Monsen & Jill Beth Otterlei (red.),  Valg, velferd og lokaldemokrati: Festskrift til Per Arnt Pettersen.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0375-1.  6.  s 105 - 131
 • Aardal, Bernt (2014). Politisk tillit og deltakelse - et system i krise eller politisk betingede svingninger?, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  Kapittel 11.  s 201 - 223
 • Aardal, Bernt (2014). Valgordningen - proporsjonalitet og distriktsrepresentasjon, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 284 - 297
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2012). Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg, I: Øivind Bratberg & Kristin M. Haugevik (red.),  Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre.  Akademika forlag.  ISBN 9788232101030.  Kapittel 2.  s 31 - 44
 • Aardal, Bernt (2011). Det politiske landskap – stabile grunnholdninger og skiftende partipreferanser, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  4.  s 97 - 130
 • Aardal, Bernt (2011). Et politisk kart over Norge, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  13.  s 363 - 380
 • Aardal, Bernt (2011). Folkeopinionen – demokratiets grunnvoll, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  3.  s 65 - 96
 • Aardal, Bernt (2011). Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  1.  s 13 - 40
 • Aardal, Bernt (2011). The Norwegian Electoral System and its Political Consequences. World Political Science Review.  ISSN 1935-6226.  7(1), s 1- 31 . doi: 10.2202/1935-6226.1105 Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt (2011). Urbane og velutdannede velgere – en ny og kreativ klasse?, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  11.  s 305 - 330
 • Aardal, Bernt & Binder, Tanja (2011). Leader Effects and Party Characteristics, In Kees Aarts; André Blais & Hermann Schmitt (ed.),  Political Leaders and Democratic Elections.  Oxford University Press.  ISBN 0199259003.  Kapittel.  s 108 - 126
 • Aarts, Kees & Aardal, Bernt (2011). Patterns of Party Evaluations, In Martin Rosema; Bas Denters & Kees Aarts (ed.),  How Democracy Works:Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789085550365.  9.  s 159 - 179
 • Josefsen, Eva & Aardal, Bernt (2011). Valgordningen ved sametingsvalg – en viktig rammebetingelse, I: Eva Josefsen & Jo Saglie (red.),  Sametingsvalg: velgere, partier, medier.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-320-1.  Kapittel 2.  s 32 - 55
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2011). Kamp om dagsorden og sakseierskap, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  5.  s 131 - 162
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2011). Politisk tillit – et mål på demokratiets helsetilstand?, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  10.  s 291 - 304
 • Tjernshaugen, Andreas Romstad; Aardal, Bernt & Gullberg, Anne Therese (2011). Det første klimavalget? Miljø- og klimaspørsmålenes plass ved valget i 2009, I: Bernt Aardal (red.),  Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  12.  s 331 - 362
 • Aardal, Bernt (2010). Den norske stortingsvalgordningen og dens politiske konsekvenser. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  26(2), s 75- 104 Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt; Reymert, Ingvild Stakkevold & Otterbekk, Stine Renate (2010). Trenden er brutt - færre skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  (2), s 24- 32
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2009). Support for Democracy: A Comparative Study of Western Europe and Post-communist Countries, In Yilmaz Esmer & Thorleif Pettersson (ed.),  The International System, Democracy and Values.  Uppsala universitet.  ISBN 978-91-554-7664-9.  Chap. 3.  s 67 - 92
 • Listhaug, Ola; Aardal, Bernt & Ellis, Ingunn Opheim (2009). Institutional Variation and Political Support: An Analysis of CSES Data from 29 Countries, In Hans-Dieter Klingemann (ed.),  The Comparative Study of Electoral Systems.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-921735-9.  Chapter 14.  s 311 - 332
 • Aardal, Bernt (2007). Avslutning: Oljerikdom og mistillit, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 14.  s 335 - 356
 • Aardal, Bernt (2007). Holdninger og ideologisk struktur, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 3.  s 59 - 80
 • Aardal, Bernt (2007). Ideologiske dimensjoner og stemmegivning: Gir store velgervandringer nye mønstre?, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 4.  s 81 - 109
 • Aardal, Bernt (2007). Saker og standpunkter, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 2.  s 41 - 57
 • Aardal, Bernt (2007). Velgere på evig vandring? Hva skjedde ved stortingsvalget i 2005?, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 1.  s 13 - 40
 • Aardal, Bernt & Berglund, Frode (2007). Politisk deltakelse - håp for nye generasjoner?, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 8.  s 301 - 318
 • Aardal, Bernt & Karlsen, Rune (2007). Politisk dagsorden og sakseierskap, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel 5.  s 111 - 134
 • Aardal, Bernt & Narud, Hanne Marthe (2007). Er kvinnelige velgere ”naturlig” venstrevridde?, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel.  s 201 - 226
 • Narud, Hanne Marthe & Aardal, Bernt (2007). Økonomisk stemmegivning i oljefondets skygge, I: Bernt Aardal (red.),  Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005.  N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  Kapittel.  s 173 - 200
 • Aardal, Bernt & Stavn, Guro (2006). Enda flere skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  (3), s 2- 8
 • Aardal, Bernt & Van Wijnen, Pieter (2005). Issue Voting, In Jacques Thomassen (ed.),  The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies.  Oxford University Press.  ISBN 0-19-927321-9.  Chapter 8.  s 192 - 212
 • Karlsen, Rune; Aardal, Bernt & Christensen, Dag Arne (2005). Elektronisk stemmegivning. De første norske erfaringene, I: Jo Saglie & Tor Bjørklund (red.),  Lokalvalg og lokalt folkestyre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33941-4.  Kapittel 7.  s 122 - 142
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (2004). Bestemmer mediene hva vi skal mene, eller bare hva vi skal mene noe om?, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  12.  s 276 - 300
 • Waldahl, Ragnar & Aardal, Bernt (2004). Velgernes eksponering for valgkampen i mediene, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  11.  s 253 - 275
 • Aardal, Bernt & Berglund, Frode (2004). Valgdeltakelse, partitilknytning og stemmegivning, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  Kapittel 13.  s 301 - 323
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (2004). Valgkamp på norsk, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  14.  s 383 - 398 Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne; Narud, Hanne Marthe & Waldahl, Ragnar (2004). Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  1.  s 13 - 29
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (2004). Political cleavages in a media-driven environment. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  45(2), s 245- 271 Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt (2003). Avslutning, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 11.  s 241 - 248
 • Aardal, Bernt (2003). Det første valg i et nytt årtusen, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 1.  s 7 - 30
 • Aardal, Bernt (2003). Flyktige stemningsbølger eller politiske grunnverdier?, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 3.  s 47 - 81
 • Aardal, Bernt (2003). Ideologi og stemmegivning, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 4.  s 83 - 106
 • Aardal, Bernt (2003). Kritiske velgere, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 9.  s 207 - 224
 • Aardal, Bernt (2003). Velgere i bevegelse, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapittel 2.  s 31 - 45
 • Aardal, Bernt & Narud, Hanne Marthe (2003). Er lederen viktigere enn partiet og politikken?, I: Bernt Aardal (red.),  Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001.  NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  Kapitel.  s 229 - 244
 • Aardal, Bernt (2002). Electoral Systems in Norway, In Bernard Grofman & Arend Lijphart (ed.),  The Evolution of Electoral and Party Systems in the Nordic Countries.  Agathon Press.  ISBN 0-87586-139-3.  Kapittel 4.  s 167 - 224
 • Aardal, Bernt (2002). Valgdeltakelse og demokrati - en innføring og en oversikt, I: Bernt Aardal (red.),  Valgdeltakelse og lokaldemokrati.  Kommuneforlaget, Oslo.  ISBN 82-446-0920-6.  Kapittel 1.  s 11 - 43
 • Aardal, Bernt; Karlsen, Rune & Valen, Henry (2002). Aldri har så mange skiftet parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  (2), s 35- 40
 • Aardal, Bernt & Klausen, Jan Erling (2002). Direkte bydelsvalg i Oslo - enda en mislykket reform?, I: Bernt Aardal (red.),  Valgdeltakelse og lokaldemokrati.  Kommuneforlaget, Oslo.  ISBN 82-446-0920-6.  Kapittel 10.  s 241 - 261

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (red.) (2019). Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  258 s.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (red.) (2015). Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  280 s.
 • Aardal, Bernt (red.) (2011). Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202363772.  392 s.
 • Aardal, Bernt (red.) (2007). Norske velgere. En studie av stortingsvalget i 2005. N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-13007-5.  381 s.
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne & Narud, Hanne Marthe (red.) (2004). I valgkampens hete. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  431 s. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt (red.) (2003). Velgere i villrede. En studie av stortingsvalget i 2001. NKS-forlaget.  ISBN 82-04-08604-0.  269 s.
 • Aardal, Bernt (red.) (2002). Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Kommuneforlaget, Oslo.  ISBN 82-446-0920-6.  273 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Emosjoner og politikk.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2017). Kan vi stole på meningsmålingene?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aardal, Bernt (2016). Terje Rasmussen: Offentlig parlamentarisme. Politisk strid og offentlig mening 1945-2000, Oslo: Pax Forlag, 2015.. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  57(3), s 322- 325
 • Aardal, Bernt (2015). En misvisende kritikk. Svar til Hans Morten Haugen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  56(1), s 99- 102
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Hesstvedt, Stine (2015). Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Hindenes, Ådne (2015). Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2014). Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 : de første resultater fra Valgundersøkelsen. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt (2013). The adaptive capacity of the left-right scale: Does the meaning change over time.
 • Aardal, Bernt (2012). Reformer i valgordningen - hvordan påvirkes Stortinget?, I:  I Stortingets tjeneste.  Det norske Storting.  ISBN 0000-0000-000-00.  Kapittel 8.  s 113 - 125
 • Krogstad, Anne & Aardal, Bernt (2012). Hanne Marthe Narud in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  53(3), s 349- 351
 • Aardal, Bernt; Berglund, Frode & Reymert, Ingvild S (2011). Valgundersøkelse 2009. Dokumentasjonsrapport.
 • Aardal, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2011). Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg, I: Øivind Bratberg & Kristin M. Haugevik (red.),  Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa.  British Politics Society.  ISBN 978-82-998915-0-9.  2.  s 30 - 42
 • Aardal, Bernt (2010). Reflections on transparancy from a political scientist's perspective. Norges banks skriftserie.  ISSN 0802-7188.  (41), s 29- 33
 • Aardal, Bernt (2010). Refleksjoner om åpenhet fra en statsviters synsvinkel. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(1/2), s 197- 201
 • Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik & Skagestein, Gerhard (2010). En trussel mot demokratiet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aardal, Bernt (2009). Retten til å (be)stemme, I: Geir Helljesen (red.),  Geir Helljesens valgskole.  NRK Aktivum.  ISBN 9788281783317.  Kapittel 2.  s 15 - 22
 • Aardal, Bernt (2009). Stein Ringen: What Democracy is For. On Freedom and Moral Government. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (1), s 112- 114
 • Tønneson, Stein; Aardal, Bernt & Harpviken, Kristian Berg (2009). Rekruttering med mål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Tønneson, Stein; Harpviken, Kristian Berg & Aardal, Bernt (2009). Samarbeid på tvers av sektorer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aardal, Bernt (2008). Gunnar Grendstad, Per Selle, Øystein Bortne og Kristin Strømsnes: Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (1), s 126- 129
 • Aardal, Bernt (2007). Politiske konfliktlinjer, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215011974.  Politiske konfliktlinjer.  s 222 - 222
 • Aardal, Bernt (2007). Valg, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215011974.  Valg.  s 285 - 286
 • Aardal, Bernt; Høstmark, Maria; Lagerstrøm, Bengt Oscar & Stavn, Guro (2007). Valgundersøkelsen 2005. Dokumentasjons- og tabellrapport. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 31.
 • Aardal, Bernt (2006). How to Lose a Walk-over Election? A Preliminary Analysis of the 2005 Parliamentary Election in Norway. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Waldahl, Ragnar; Aardal, Bernt & Beyer, Audun Nesheim (2006). Påvirkes velgerne av meningsmålinger?.
 • Christensen, Dag Arne; Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2004). På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Raport. 2004:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt; Valen, Henry; Karlsen, Rune; Kleven, Øyvind & Normann, Tor Morten (2003). Valgundersøkelsen 2001. Dokumentasjons- og tabellrapport. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 14.
 • Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2003). Personvalgets farer. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.
 • Listhaug, Ola & Aardal, Bernt (2003). Support of Democracy in Europe.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 1. juni 2016 14:22