Sigurd Lindstad

English version of this page
Mobiltelefon 99385082
Rom 721
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg er interessert i normativ politisk teori. I min masteroppgave tok jeg for meg internasjonale menneskerettigheter og internasjonal fordelingsrettferdighet i i John Rawls’s ”The Law of Peoples”. For tiden jobber jeg videre med spørsmål knyttet til global fordelingsrettferdighet. I Ph.d. prosjektet mitt undersøker jeg hvilken moralsk betydning det kan ha å tjene på urett, for aktører som ikke selv på noen måte har bidratt til uretten. Denne grunnleggende problemstillingen har særlig betydning for fordelingsspørsmål som gjelder mellom innbyggere i forskjellige land. Det knytter seg for eksempel (men ikke utelukkende) til spørsmål om kompensasjon for historisk urett, eller til spørsmål om hvordan byrdene som følger av klimaforandringer bør fordeles.

 

Undervisning

V2017: STV2110

 

Bakgrunn

Mastergrad i statsvitenskap 2009-2012, ved institutt for statsvitenskap, UIO.

 

Emneord: Liberalisme, Kontraktualisme, Global fordelingsrettferdighet, Politisk teori, Historisk rettferdighet, Egalitarisme
Publisert 26. jan. 2016 09:47 - Sist endret 23. jan. 2018 09:20