Magnus Bergli Rasmussen

Bilde av Magnus Bergli Rasmussen
English version of this page
Rom 916
Treffetider Ved avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Hjemmeside: Magnus Bergli Rasmussen (google.com) 

ResearchGate profile  

Twitter

GoogleScholar

Faglige interesser

Komparativ politisk økonomi, økonomiske kriser og politiske reaksjoner, velferdsstatsutvikling i hele verden, ulikhet og omfordeling, arbeidsmarkedsregulering or arbeidstid, historisk datainnsamling, valgsystem, korporativisme og fagforeninger, politisk overlevelse (strategier for), streiker og protester, partiorganisering, internasjonale organisasjoner med fokus på den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), rettferdighetsnormer.

Jeg jobber for tiden på 2 prosjekter: et større prosjekt om utivdelsen av sosiale og politiske rettighether som en reaksjon på bolsjevikrevolusjonen og Versailles traktaten. Det andre på utviklingen av politiske institusjoner i Norge mellom 1880 og 1940. 

Se min hjemmeside for nyeste informasjon: Magnus Bergli Rasmussen (google.com) 

Undervisning

Underviser og undervist i ulike kurs innen metode og statistikk, offentlig politik, komparativ politikk og internasjonal politikk.

Er emne ansvarlig for STV4360 Norsk institusjonell historie på masternivå.

Bakgrunn

2019-2024 Postdoc, University of Oslo (1 februar 2019)
2018- idag   Førsteamanuensis (20%), University of Stavanger
2016- idag   Senior forsker (Associate Research professor, i 80 % permisjon) Institute for samfunnsforskning
2013-2016 PhD. Fellow. Department of Political Science, Aarhus University, Denmark

Dataset

2014-2015   Trade Union Organization in 66 Industrial and Developing Nations

2013-2015    Social Policy around the World (SPaW) database vers. 1 (2013-2015). Download codebook

2013-2018    Social Policy around the World (SPaW) database vers. 2 (ongoing). Part of DEEPI-project with Carl Henrik Knutsen.

2017-2019  Patterns of conflict and co-operation in Norwegian labor markets since 1900 (ongoing). Together with Haakon Gjerløw

2014-2019  Working Time Regulation in 203 Independent and dependent states from 1789 to 1990

Emneord: Komparativ politikk, Komparativ politisk økonomi, Økonomiske kriser, Velferdsstat, Fagforeninger, Valgordninger, arbeidstid, partiorganisering, Internasjonale organisasjoner, omfordeling, Ulikhet
Publisert 22. feb. 2019 17:09 - Sist endret 29. des. 2020 14:19