Kristin Ven Bruusgaard

Bilde av Kristin Ven Bruusgaard
English version of this page
Telefon +47 22856107
Rom 936
Treffetider Torsdag 13.00-14.00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Sikkerhetspolitikk

Kjernevåpen

Strategi og doktrine 

Russland 

Militærmakt

Avskrekking

Undervisning

STV1212 Nuclear Weapons and International Conflict

INTER 3090 Oppgaveemne i Internasjonale Studier (seminarleder)

Bakgrunn

Dr. Kristin Ven Bruusgaard er Postdoktor ved Oslo Nuclear Project, Institutt for Statsvitenskap. Hennes forskning dreier seg om russisk kjernevåpenstrategi, kjernefysisk og konvensjonell avskrekking i teori og praksis, eskaleringsdynamikk og krisestabilitet i Europa og stormaktsrivalisering. Hun har tidligere vært Nuclear Security Postdoctoral Fellow ved Center for International Security and Cooperation (CISAC), Stanford University, og Stanton Nuclear Security Predoctoral Fellow samme sted. Før det var hun doktorgradsstipendiat ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS), seniorrådgiver i Forsvaret og forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Hun har også jobbet ved Congressional Research Service ved U.S. LIbrary of Congress, ved Norges EU-delegasjon og i NATO HQ. Hun har en Ph.D. i Defence Studies fra Kings College London, M.A. i Security Studies fra Georgetown Universtiy, B.A. (Honours) i Politics and International Studies fra University of Warwick. Hun er utdannet russisk språkoffiser (A-kurs) ved Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet. Hennes forskning er publisert blant annet i Security Dialogue, Journal of Strategic Studies, Survival, Bulletin of Atomic Scientists og War on the Rocks. 

Priser

Journal of Strategic Studies Amos Perlmutter Prize 2020

FFIs Publikasjonspris for vitenskapelige tidsskrifter, 2009
Academic Achievement Award, Georgetown University, 2009
Beste elev, Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet Russisk A-kurs/Befalskole, 2005

Fred Hirsch Award for Academic Excellence, University of Warwick, 2002

Emneord: Sikkerhetspolitikk, Internasjonal politikk, kjernevåpen, Konflikt, Russland
Publisert 6. aug. 2019 14:02 - Sist endret 16. feb. 2021 09:51