Kristin Ven Bruusgaard

Bilde av Kristin Ven Bruusgaard
English version of this page
Telefon +47 22856107
Rom 936
Treffetider Torsdag 13.00-14.00
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Sikkerhetspolitikk

Kjernevåpen

Strategi og doktrine 

Russland 

Militærmakt

Avskrekking

Undervisning

STV1212 Nuclear Weapons and International Conflict

INTER 3090 Oppgaveemne i Internasjonale Studier (seminarleder)

Bakgrunn

Dr. Kristin Ven Bruusgaard er Postdoktor ved Oslo Nuclear Project, Institutt for Statsvitenskap. Hennes forskning dreier seg om russisk kjernevåpenstrategi, kjernefysisk og konvensjonell avskrekking i teori og praksis, eskaleringsdynamikk og krisestabilitet i Europa og stormaktsrivalisering. Hun har tidligere vært Nuclear Security Postdoctoral Fellow ved Center for International Security and Cooperation (CISAC), Stanford University, og Stanton Nuclear Security Predoctoral Fellow samme sted. Før det var hun doktorgradsstipendiat ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS), seniorrådgiver i Forsvaret og forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Hun har også jobbet ved Congressional Research Service ved U.S. LIbrary of Congress, ved Norges EU-delegasjon og i NATO HQ. Hun har en Ph.D. i Defence Studies fra Kings College London, M.A. i Security Studies fra Georgetown Universtiy, B.A. (Honours) i Politics and International Studies fra University of Warwick. Hun er utdannet russisk språkoffiser (A-kurs) ved Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet. Hennes forskning er publisert blant annet i Security Dialogue, Journal of Strategic Studies, Survival, Bulletin of Atomic Scientists og War on the Rocks. 

Priser

Journal of Strategic Studies Amos Perlmutter Prize 2020

FFIs Publikasjonspris for vitenskapelige tidsskrifter, 2009
Academic Achievement Award, Georgetown University, 2009
Beste elev, Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhet Russisk A-kurs/Befalskole, 2005

Fred Hirsch Award for Academic Excellence, University of Warwick, 2002

Emneord: Sikkerhetspolitikk, Internasjonal politikk, kjernevåpen, Konflikt, Russland

Publikasjoner

Bruusgaard, Kristin Ven (2020). Russian Nuclear Strategy and Conventional Inferiority. Journal of Strategic Studies.  ISSN 0140-2390. doi: https://doi.org/10.1080/01402390.2020.1818070

Bruusgaard, Kristin Ven (2020) Atomparaplyen er nødvendig for troverdig sikkerhet, Aftenposten 17. november 

Bruusgaard, Kristin Ven (2020). Russlands nye kjernevåpenstrategi, Ukens Analyse, Atlanterhavskomiteen, 16. juni 

Braut-Hegghammer, Målfrid, Kristin Ven Bruusgaard og Even H. Larsen (2020), "Faren for atomkrig er reell. Hvordan kan Norge løse utfordringene? Oslo Nuclear Project", Aftenposten, 20 Februar

Bruusgaard, Kristin Ven (2020), "Russia killed arms control. Why does it want to save New START?", Bulletin of the Atomic Scientists, 5 February

Bruusgaard, Kristin Ven and Jackie A. Kerr, (2020) "Old and New Sources of Crisis Instability in the New Information Ecosystem", in Harold Trinkunas, Herb Lin, Benhamin Loehrke (Eds.) Three Tweets to Midnight. Effects of the Global Information Ecosystem on the Risk of Nuclear Conflict. Hoover Institution Press

Bruusgaard, Kristin Ven (2018), "The Russian Rogue in the New Nuclear Posture Review", Policy Roundtable on the Trump Administration Nuclear Posture Review, Texas National Security Review, 13 February

Bruusgaard, Kristin Ven (2016), "Russian Strategic Deterrence", Survival, Vol. 58, Issue 4

Bruusgaard, Kristin Ven (2014), "Crimea and Russia's Strategic Overhaul", Parameters, Vol. 44, Issue 3

Åtland, Kristian and Bruusgaard, Kristin Ven (2009), "When Security Speech Acts Misfire: Russia and the 'Elektron' Incident", Security Dialogue, Vol.40, Issue 3

 • Bruusgaard, Kristin Ven & Braut-Hegghammer, Målfrid (2021). Kap. 19 Rolfs strategiske forskningsgjerning: Fra Nordområdene til Net Assessment. I Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (Red.), Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag. ISSN 9788253042534. s. 424–432.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2021). Russian Strategic Deterrence and European Security. I Forsstrom, Pentti (Red.), Russian Deterrence Concept in Contemporary and Classic Perspective. Finnish National Defence University. ISSN 978-951-25-3249-0. s. 11–21.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2021). The Stickiness of Strategy Soviet and Russian Nuclear Doctrine. I Monteiro, Nuno & Bartels, Fritz (Red.), Before and after the Fall World politics and the end of the Cold War. Cambridge University Press. ISSN 9781108824255. s. 188–205. doi: https%3A/doi-org.ezproxy.uio.no/10.1017/9781108910194.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2020). Russian Nuclear Strategy and Conventional Inferiority. Journal of Strategic Studies. ISSN 0140-2390. 44(1), s. 3–35. doi: 10.1080/01402390.2020.1818070. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bruusgaard, Kristin Ven & Kerr, Jaclyn A. (2020). Crisis Stability and the Impact of the Information Ecosystem. I Trinkunas, Harold; Lin, Herb & Loehrke, Benjamin (Red.), Three Tweets to Midnight. Effects of the Global Information Ecosystem on the Risks of Nuclear Conflict. Hoover Institution Press. ISSN 978-0-8179-2335-8. s. 137–159.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2018). The Russian Rogue in the New Nuclear Posture Review . Texas National Security Review (TNSR). ISSN 2576-1021.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2016). Russian Strategic Deterrence. Survival (London. 1959). ISSN 0039-6338. 58(4), s. 7–26. doi: 10.1080/00396338.2016.1207945.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2014). Crimea and Russia's Strategic Overhaul. Parameters. ISSN 0031-1723. 44(3), s. 81–90.
 • Åtland, Kristian & Bruusgaard, Kristin Ven (2009). When Security Speech Acts Misfire: Russia and the Elektron Incident. Security Dialogue. ISSN 0967-0106. 40(3), s. 333–353. doi: 10.1177/0967010609336201. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Bruusgaard, Kristin Ven (2022). Ønsker vi Putin presset opp i et hjørne? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2022). Understanding Putins Nuclear Decision Making. War on the Rocks.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2022). Bør Norge søke å berolige et ekspansjonistisk Russland? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2022). As Russia struggles in Ukraine, will Putin break the nuclear taboo? The Guardian. ISSN 0261-3077.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2021). Bokomtale: Russiske kjernefysiske styrker. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 35, s. 117–119. doi: 10.23865/noros.v35.3148.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2021). Ubehagelige dilemmaer. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2021). Anti-Nuclear sentiment and the continuing relevance of nuclear deterrence. Texas National Security Review (TNSR). ISSN 2576-1021.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2020). Atomparaplyen er nødvendig for troverdig sikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2020). Russlands nye kjernevåpenstrategi. Den norske atlanterhavskomite, Ukens analyse.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2020). Russia killed arms control. Why does it want to save New START? Bulletin of the Atomic Scientists. ISSN 0096-3402.
 • Bruusgaard, Kristin Ven & Braut-Hegghammer, Målfrid (2019). Farlig Avtalekollaps. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2019). Should nuclear power be expanded significantly into developing countries? . Bulletin of the Atomic Scientists. ISSN 0096-3402.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2018). Deterrence in the High North. Den norske Atlanterhavskomité - internett-tekster. ISSN 1502-5373. 2018(3).
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2018). Heres Why U.S. Tactical Nukes are a Bad Idea. The National Interest. ISSN 0884-9382.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2018). Putins wish list does not include destroying Trump. Bulletin of the Atomic Scientists. ISSN 0096-3402.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2017). The myth of Russia's lowered nuclear threshold. War on the Rocks.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2016). Er Russland uforutsigbart? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2007). En norsk sikkerhetspolitisk strategi. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842. 42(04), s. 8–14.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2007). Putins Pokerspill. Minerva (nettutgaven).
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2019). "Russland som regional utfordrer" i Truslene - Konseptene - Ressursene - Alliansen. Instiutt for Forsvarsstudier. ISSN 1894-4795. 11-12(2019).
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2016). Russlands NATO-politikk. Institutt for Forsvarsstudier. ISSN 1894-4795.
 • Bruusgaard, Kristin Ven & Andresen, Rolf-Inge Vogt (2009). Permanent Readiness Units in the Russian Armed Forces. Forsvarets Forskningsinstiuttt.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2007). Peacekeeping and the modernized Russian Armed Forces. Forsvarets Forskningsinstitutt. ISSN 978-82-464-1188-0.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2006). Protecting the energy weapon - New tasks for the Russian armed forces? Forsvarets Forskningsinstitutt. ISSN 978-82-464-1115-6.
 • Bruusgaard, Kristin Ven (2006). Fiskerikonflikter i Barentshavet - Potensial for eskalering? Forsvarets Forskningsinstitutt. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2019 14:02 - Sist endret 30. mars 2022 13:27