Kim Angell

Bilde av Kim Angell
English version of this page
Telefon +47-22855173
Rom 916
Treffetider Onsdag 14-15
Brukernavn
Besøksadresse Postboks 1097 Blindern None 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser ligger hovedsakelig innenfor normativ politisk teori. I min doktorgradsavhandling tok jeg for meg Lockeanske teorier om det moralske grunnlaget for staters territorielle rettigheter, med hovedvekt på spørsmål knyttet til jurisdiksjonsmyndighet. I mitt postdok-prosjekt viderefører jeg mitt arbeid knyttet til territorium, med fokus på grensekontroll og fordeling av naturressurser. Jeg arbeider også med normative spørsmål knyttet til stemmerett. 

Bakgrunn

Jeg mottok min PhD i statsvitenskap (UiO) i 2013. Jeg har vært postdoktor ved ISV siden september 2013, og var Visiting Post-Doctoral Research Associate ved University Center for Human Values, Princeton University, august 2015-juni 2016.

Samarbeid

Forskergruppe praktisk filosofi (IFIKK, UiO).

Emneord: Politisk teori, Territorielle rettigheter, Nasjonalisme, Global fordelingsrettferdighet, Separatisme, John Locke, Libertarianisme, Demokrati, Stemmerett, Migrasjon

Publikasjoner

Angell, Kim (2017): "New Territorial Rights for Sinking Island States", in European Journal of Political Theory. DOI: 10.1177/1474885117741748. 

Angell, Kim, and Robert Huseby (2017): "Should Irregular Immigrants Be (Rapidly) Enfranchised?", in Political Research Quarterly, Vol. 70, No. 2: 363-373.  

Angell, Kim (2017): “A Forward-Looking Justification of Territorial Rights”, in Political Studies, Vol. 65, No. 1.

Angell, Kim (2016): “Territory, Desert, and Global Distributive Justice”, in C. Boisen and M. C. Murray (eds.): Distributive Justice Debates in Social and Political Thought: Finding a Fair Share. Routledge.

Angell, Kim (2013): “Do Insecure Property Rights Ground Rights of Jurisdiction? Miller on Territorial Justice”, in Res Publica, Vol. 19, No.2: 183-192.

  • Angell, Kim (2017). A Forward-Looking Justification of Territorial Rights. Political Studies.  ISSN 0032-3217.  65(1), s 231- 247 . doi: 10.1177/0032321715619432 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Angell, Kim (2017). New territorial rights for sinking island states. European Journal of Political Theory.  ISSN 1474-8851. . doi: 10.1177/1474885117741748 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Angell, Kim & Huseby, Robert (2017). Should Irregular Immigrants Be (Rapidly) Enfranchised?. Political research quarterly.  ISSN 1065-9129.  70(2), s 363- 373 . doi: 10.1177/1065912917695188 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Angell, Kim (2016). Hvor går grensen? Om Staters territorielle rettigheter, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Velkommen til statsvitenskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49471-8.  Kapittel 22.  s 366 - 379
  • Angell, Kim (2016). Territory, Desert, and Global Distributive Justice, In Camilla Boisen & Matthew C. Murray (ed.),  Distributive Justice Debates in Social and Political Thought: Finding a Fair Share.  Routledge.  ISBN 9781138829763.  Kapittel 11.  s 212 - 229
  • Angell, Kim (2013). Do Insecure Property Rights Ground Rights of Jurisdiction? Miller on Territorial Justice. Res Publica.  ISSN 1356-4765.  19(2), s 183- 192 . doi: 10.1007/s11158-012-9201-7

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:20 - Sist endret 19. feb. 2018 14:46