Inga Margrete Ydersbond

Bilde av Inga Margrete Ydersbond
English version of this page
Mobiltelefon 92019154
Rom 913
Treffetider Mandag 16.00-17.00
Brukernavn
Besøksadresse 0851 Oslo blokk B Eilert Sundts hus Moltke Moes vei 31

Faglige interesser

 • Europeisk energi- og klimapolitikk
 • Energisystem transformasjon
 • Interessegrupper
 • Kvalitative og kvantitative metoder

Bakgrunn

 • Mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (2011). Utveksling til Universitetet i Konstanz (2010). Skrev masteroppgaven for Fridtjof Nansens Institutt
 • Bachelorgrad i internasjonale studier ved Universitetet i Oslo (2009)
 • Flere stillinger ved UiO, blant annet som seminarleder ved Institutt for statsvitenskap og som ansatt ved NORDEM på Norsk senter for menneskerettigheter

Samarbeid

Jeg er tilknyttet CICEP, Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy

 

Pågående og planlagte forskningsprosjekter

Doktorgradsprosjekt om advocacy coalitions i EUs energi- og klimapolitikk. Hadde forskningsopphold i Brüssel våren 2014 og samlet inn data til avhandlingen og var gjesteforsker på Institute for European Studies (IES.

"The added value of the ACF? The case of the EUs energy and climate policy", paper presentert på ECPR Graduate Student Conference, Innsbruck juli 2014.

"Aiming to be leaders, but struggling to go forward: Sweden and Norway on energy system transformation", paper presetert på Renewable Energy Research Conference, Oslo juni 2014.

"Wind Power in China and in the EU: comparative analysis of key policy drivers", paper presentert på Renewable Energy Research Conference, Oslo juni 2014.

 

Verv

Jeg har representert stipendiatene på samfunnsvitenskapelig fakultet i doktorgradsprogramrådet siden våren 2012.

 

 

Emneord: Internasjonal politikk, Metode, EU, Offentlig politikk og administrasjon, Lobbyisme, Energipolitikk

Publikasjoner

Ydersbond, Inga Margrete (2014). Multilevel 'venue shopping': the case of EU's Renwables Directive. Interest Groups & Advocacy, 3,1, pp. 30-58.

Ydersbond, Inga Margrete (2012). Multi-level lobbying in the EU: The case of the Renewables Directive and the German Energy Industry. FNI Report 10/2012. Lysaker: The Fridtjof Nansen Institute.

Ydersbond, Inga Margrete (2012). The 'promiscous' and the 'shy': Denmark and Norway - A historic comparative analysis of pornography legislation. NPPR Working Paper Series: the Politics of Commercial Sex 2012:1. Stirling: Nordic Prostitution Policy Reform.

 

 

 • Ydersbond, Inga Margrete & Korsnes, Marius (2016). What drives investment in wind energy? A comparative study of China and the European Union. Energy Research & Social Science.  ISSN 2214-6296.  12(2), s 50- 61 . doi: 10.1016/j.erss.2015.11.003 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ydersbond, Inga (2014). Aiming to be Environmental Leaders, but Struggling to go Forward: Sweden and Norway on Energy System Transformation. Energy Procedia.  ISSN 1876-6102.  58, s 16- 23 . doi: 10.1016/j.egypro.2014.10.403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ydersbond, Inga (2014). Multilevel 'venue shopping': The case of EU's Renewables Directive. Interest Groups & Advocacy.  ISSN 2047-7414.  3(1), s 30- 58 . doi: 10.1057/iga.2013.12 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ydersbond, Inga & Korsnes, Marius (2014). Wind Power in China and in the EU: Comparative Analysis of Key Political Drivers. Energy Procedia.  ISSN 1876-6102.  58, s 95- 102 . doi: 10.1016/j.egypro.2014.10.414 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Ydersbond, Inga Margrete (2017). "Creeping" institutionalization: the once "unattainable" European electricity market dream is (almost) fulfilled.
 • Ydersbond, Inga Margrete (2016, 08. mars). Bør begrepet «prostitusjon» erstattes av «sexarbeid»?.  Fett.
 • Ydersbond, Inga Margrete (2016). Deltakelse på debatt om divestment i regi av Concerned Students Norway.
 • Ydersbond, Inga Margrete (2016). To connect or not to connect? The issue of European grid expansion and national souvereignty.
 • Ydersbond, Inga Margrete (2016). Where is power really situated in the EU? Complex multi-stakeholder negotiations and the climate and energy 2030 targets. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Scholten, Daniel; Ydersbond, Inga Margrete; Sattich, Thomas & Inderberg, Tor Håkon (2015). Consensus, contradiction, and conciliation of interests: the geo-economics of the Energy Union.
 • Scholten, Daniel; Ydersbond, Inga; Alloisio, Isabella; Sattich, Thomas & Inderberg, Tor Håkon (2015). The EU’s 2030 agenda and the Energy Union: Member States’ bargaining positions and the way forward. Egmont Royal Institute for International Relations commentaries.
 • Ydersbond, Inga Margrete (2015, 23. september). Deltakelse på debatt om fremtidens energi og klimapolitikk i Europa og hvilke konsekvenser dette vil ha for Norge på CICEPs årlige konferanse.. [Radio].  Oslo Kongressenter.
 • Ydersbond, Inga Margrete (2015). The case of multi-actor complex negotiations and the climate and energy 2030-targets.
 • Ydersbond, Inga Margrete (2015). The role of transnational coalitions? The case of the 2030-targets and ACF.
 • Ydersbond, Inga Margrete (2015). To connect or not to connect? The issue of European electricity grid expansion and national sovereignty.
 • Ydersbond, Inga Margrete; Sattich, Thomas & Scholten, Daniel (2015). European Power Struggles. Can EU's Decarbonisation Agenda Break the State-Company Axis in the Power Sector?. Fondazione Eni Enrico Mattei. 51/2015. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ydersbond, Inga (2014). EUs klima- og energipolitikk og 2030-målene.
 • Ydersbond, Inga (2014). Prostitusjonspolitikk: En evig moralpolitisk slagmark?. Røyst.  ISSN 1894-7069.  1(1), s 60- 72
 • Ydersbond, Inga (2014). The added value of the ACF? The case of EUs energy and climate policy.
 • Ydersbond, Inga & Bygjordet Sveen, Thea (2014). The Åland case and the future of renewables in Europe. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Ydersbond, Inga & Korsnes, Marius (2014). Wind power in China and in the EU: a comparative analysis of key drivers.
 • Ydersbond, Inga; Scholten, Daniel & Sattich, Thomas (2014). Power struggles: The Geopolitical Implications of EU Energy Policy. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Ydersbond, Inga & Sveen, Thea Bygjordet (2014). The Ukraine Crisis and Energy System Transformation. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Ydersbond, Inga (2013, 12. september). Legalisering av prostitusjon: frihet for hvem?. [Internett].  http://mrbloggen.com/2013/09/12/legalisering-av-prostitusjon.
 • Ydersbond, Inga (2013). Thorvald Gran: Vitenskap i praksis. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (04), s 351- 355
 • Ydersbond, Inga Margrete (2013). Interest groups' "venue shopping" at multiple Levels: The case of EUs renewables policy.
 • Ydersbond, Inga Margrete (2013). The Ambitious and the Ambivalent: Sweden and Norway in promoting new renewable energy.
 • Ydersbond, Inga (2012). Multi-level lobbying in the EU: The case of the Renewables Directive and the German energy industry. FNI report. 10/2012. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ydersbond, Inga Margrete (2012). The "promiscous" and the "shy": Denmark and Norway - A historic comparative analysis of pornography legislation. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ydersbond, Inga & Ydersbond, Trond A. (2012). Fire kraftmyter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. apr. 2012 14:14 - Sist endret 14. nov. 2016 10:10