Hege Skjeie

Bilde av Hege Skjeie
English version of this page
Telefon +47-22845963
Rom 909
Treffetider Tirsdag 13.30-14.30
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Nordisk og europeisk likestillingspolitikk
 • Menneskerettigheter (diskrimineringsvern) og rettighetspolitikk
 • Medborgerskap, politisk representasjon og politiske eliter

Undervisning

Bakgrunn

Hege Skjeie har vært ansatt ved Institutt for statsvitenskap fra 1997,  som professor siden 2000. Hun ble dr. polit. i statsvitenskap i 1992, har vært gjesteforsker ved Harvard, og forsker ved Institutt for samfunnsforskning  fram til 1997. Hun har en bistilling ved dette instituttet, og er assosiert professor ved Ålborg Universitet. Hun skriver kommentarer om politikk og samfunnsdebatt  for  Dagens Næringsliv, som spaltist i DN Lørdag.

Samarbeid/prosjekter

Verv

Skjeie er medlem av regjeringens Karanteneutvalg, som avgjør spørsmål om karantene og saksforbud for tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Hun ledet i 2010-2012 det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget, som avga NOU 2011:18, Struktur for likestilling, og NOU 2012:15, Politikk for likestilling. Andre offentlige verv har bl.a. omfattet den nasjonale komiteen for stemmerettsjubileet 1913-2013,  Likestillings- og diskrimineringsnemda - som håndhever  den norske likestillings- og diskrimineringslovgivningen, og  Makt- og demokratiutredningen (1998-2003). Verv i forskningssektoren har bl.a. vært i styret for Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO, i styret for forskningsinstitutter som ISF, CICERO, NUPI, og i flere programstyrer under NFR.

Emneord: Nordic

Publikasjoner

 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.  s 121 - 143 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 5.  s 125 - 147 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine & Skjeie, Hege (2016). Likestilling: Samfunnsdeltakelse på like vilkår, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Velkommen til statsvitenskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49471-8.  Kapittel.
 • Skjeie, Hege (2015). Diskrimineringsvernet i norsk politikk, I: Cathrine Holst; Steinar Stjernø & Jan Fridthjof Bernt (red.),  Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037905.  del 3.  s 212 - 224
 • Skjeie, Hege (2015). Gender equality and nondiscrimination: how to tackle multiple discrimination effectively?, In Francesca Bettio & Silvia Sansonetti (ed.),  Visions for Gender Equality.  European Commission.  ISBN 978-92-79-47777-5.  Kapittel.  s 79 - 82
 • Krizsan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (2014). The changing nature of European equality regimes: Explaining convergence and variation. Journal of International and Comparative Social Policy.  ISSN 2169-9763.  3(1), s 53- 68 . doi: 10.1080/21699763.2014.886612
 • Skjeie, Hege (2013). Hva var statsfeminisme?, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  kapittel 2.  s 29 - 43 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjeie, Hege (2013). Nyskaping etterlyst:NOUer og politiske realiteter. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  37(3-4), s 362- 377
 • Krizsan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (2012). European Equality Regimes: Institutional Change and Political Intersectionality, In Andrea Krizan; Hege Skjeie & Judith Squires (ed.),  Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  Kapittel 8.  s 209 - 239
 • Krizsan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (2012). Institutionalizing Intersectionality: A Theoretical Framework, In Andrea Krizan; Hege Skjeie & Judith Squires (ed.),  Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  Kapittel 1.  s 1 - 32
 • Skjeie, Hege (2011). Hvem fortjener en plass i menneskerettsloven?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(1), s 61- 71
 • Skjeie, Hege (2010). National implementation of human rights: a threat to "representative democracy"?, In Pauline Stoltz; Marina Svensson; Zhongxin Sun & Qi Wang (ed.),  Gender Equality, Citizenship and Human Rights. Controversies and Challenges in China and the Nordic Countries.  Routledge.  ISBN 0-415-56176-0.  kapittel 10.  s 179 - 188
 • Skjeie, Hege (2009). Policy views on the incorporation of human right conventions - CEDAW in Norwegian law. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  27(2), s 260- 271 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjeie, Hege & Langvasbråten, Trude (2009). Intersectionality in practice? Anti-discrimination reforms in Norway. International feminist journal of politics.  ISSN 1461-6742.  11(4), s 513- 529 . doi: 10.1080/14616740903237483 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Siim, B & Skjeie, Hege (2008). Tracks, intersections and dead ends - Multicultural challenges to state feminism in Denmark and Norway. Ethnicities.  ISSN 1468-7968.  8(3), s 322- 344 . doi: 10.1177/1468796808092446
 • Skjeie, Hege (2008). Kjønnsrelatert forfølgelse som grunnlag for asyl, I: Hege Skjeie; Inger Skjelsbæk & Torunn L. Tryggestad (red.),  Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes.  Pax Forlag.  ISBN 978825303098-2.  kapittel 4.  s 60 - 78
 • Skjeie, Hege (2008). Multiple equality claims in the practice of the Norwegian anti-discrimination agencies, In Dagmar Schiek & Victoria Chege (ed.),  European Union Non-discrimination Law. Comparative perspectives on multidimensional equality law.  Routledge.  ISBN 978-0-415-45722-4.  chapter 13.  s 295 - 310
 • Skjeie, Hege (2008). Religious exemptions to equality, In Birte Siim & Judith Squires (ed.),  Contesting Citizenship.  Routledge.  ISBN 978-0-415-36671-7.  kapittel 4.  s 69 - 88 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Behov for balanse. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4), s 86- 93
 • Skjeie, Hege (2007). Headscarves in schools: European comparisons, In Titia Loenen & Jenny Goldschmidt (ed.),  Religious pluralism and human rights in Europe: Where to draw the line?.  Intersentia.  ISBN 978-90-5095-642-0.  kapittel 8.  s 129 - 145 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjeie, Hege (2007). Religious exemptions to equality. Critical Review of International Social and Political Philosophy.  ISSN 1369-8230.  10(4), s 471- 490 . doi: 10.1080/13698230701660188
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Likestilling og minoritetspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 21- 38 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjeie, Hege (2006). Menneskerettighetene - en trussel mot demokratiet?, I: Anette Borchorst & Ann-Dorte Christensen (red.),  Kønsrefleksioner - om magt og mangfoldighed.  Aalborg Universitetsforlag.  ISBN 87-7307-746-1.  7.  s 111 - 132
 • Skjeie, Hege (2006). Equality law and religious gender discrimination: Norwegian examples, In Kari Elisabeth Børresen & Sara Cabbibo (ed.),  Gender, religion, human rights in Europe.  Herder editrice e libreria.  ISBN 978-88-89670-15-6.  section lll.  s 165 - 179
 • Skjeie, Hege (2005). Gender Equality: On Travel Metaphors and Duties to Yield, In Anne Maria Holli; Krassimira Daskalova & Sirkku K. Hellsten (ed.),  Women's Citizenship and Political Rights.  Macmillan Publishers Ltd..  ISBN 1403949948.  Chapter 5.  s 86 - 104
 • Skjeie, Hege; Freidenvall, Lenita & Dahlerup, Drude (2005). The Nordic Countries: An Incremental Model, In Drude Dahlerup (ed.),  Women, Quotas and Politics.  Routledge.  ISBN 0415375495.  Chapter 3.  s 55 - 82
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2005). Nødvendig - Nyttig - Rettferdig? Likestillingsargumenter i offentlig debatt. Kvinder, Køn og Forskning.  ISSN 0907-6182.  (4), s 30- 41
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2005). Political Constructions of Gender Equality: "Travelling towards .. a Gender Balanced Society?. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  (3) . doi: 10.1080/08038740600590004
 • Skjeie, Hege (2004). Likestilling i kirken. Tallenes Tale.
 • Skjeie, Hege (2004). Trosfrihet og diskrimineringsvern. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (3), s 5- 23
 • Borchorst, Anette & Skjeie, Hege (2003). Changing Patterns of Gender and Power in Society. NIKK magasin.  ISSN 1502-1521.  (3), s 5- 12
 • Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege & Østerud, Øyvind (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. NOU - Norges offentlige utredninger.  ISSN 0333-2306.  (19), s 1- 100
 • Skjeie, Hege (2003). Demokrati, makt og menneskerettigheter, I: Øyvind Østerud (red.),  Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen.  Statens forvaltningstjeneste. Informasjonsforvaltning.  Kapittel 14.2.  s 74 - 87
 • Skjeie, Hege & Siim, Birte (2003). The Scandinavian Model of Citizenship and Feminist Debate, In Richard Bellamy; Dario Castiglione & Emillio Santoro (ed.),  Lineages of European Citizenship: National and Historical Perspectives.  Palgrave|.  ISBN 0-333-98683-0.  Chapter 8.
 • Skjeie, Hege (2001). Det kritiske kjendiseri. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  18(3), s 229- 245
 • Skjeie, Hege (2001). Gruppebilder med dame, I: Erik Rudeng (red.),  Kunnskapsregimer.  Pax Forlag.  s 203 - 208
 • Skjeie, Hege (2001). Inne i "beslutningsmaskinen". Regjeringen som kollegium, I: Bent Sofus Tranøy & Øyvind Østerud (red.),  Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-28116-5.  Kapittel.  s 157 - 190
 • Skjeie, Hege (2001). Quotas, Parity, and the Discursive Dangers of Difference, In Jytte Klausen & Charles S. Maier (ed.),  Has Liberalism failed Women? Assuring Equal Representation in Europe and the United States.  Palgrave, New York.  s 165 - 177
 • Skjeie, Hege (2001). Scandinavian Feminist Debates on Citizenship. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121.  4
 • Skjeie, Hege (1999). Claims to Authority. GEP Research Papers.  ISSN 1397-7903.  8
 • Skjeie, Hege (1999). Mot en ny maktutredning, I:  Mot en ny maktutredning.  ad Notam Gyldendal AS.  ISBN 82-417-0989-7.  Kapittel.  s 94 - 113 Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege (1998). Agendas of Change: Gender Politics in Norway, In Azza Karam (ed.),  Women in Parliament: Beyond Numbers.  Idea, Stockholm.  ISBN 91-89098-19-6.
 • Skjeie, Hege (1998). Om det bestandige og det foranderlige: forståelser av kjønn, makt og politikk, I: Anne Hilde Nagel (red.),  Kjønn og velferdstat.  Alma Mater, Bergen.
 • Skjeie, Hege (1997). A Tale of Two Decades: The Ending of a Male Political Hegemony, I: Kåre Strøm & Lars Svåsand (red.),  Challenges to Political Parties.  University of Michigan Press.  s 289 - 319
 • Skjeie, Hege (1997). Women in Politics in Norway. Rechtgeschichte.
 • Skjeie, Hege & Hernes, Helga M. (1997). Mellom fag og feminisme: Kvinneforskning i statsvitenskap. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  13(3), s 363- 381

Se alle arbeider i Cristin

 • Krizan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (ed.) (2012). Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  240 s.
 • Skjeie, Hege; Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn L. (red.) (2008). Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes. Pax Forlag.  ISBN 978825303098-2.  252 s.
 • Skjelsbæk, Inger; Tryggestad, Torunn Lise & Skjeie, Hege (red.) (2008). Kjønn, Krig og Konflikt. Pax Forlag.  ISBN 9788253030982.  250 s.
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2003). Menn imellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31169-2.  247 s.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens; Engelstad, Fredrik; Klausen, Trond Beldo; Skjeie, Hege; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30768-7.  312 s.
 • Skjeie, Hege & Knudsen, Jon P. (red.) (2002). Hvitt stakitt og fiberoptikk. Regionale myter - regional makt. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-486-0.  310 s.
 • Skjeie, Hege (1999). Vanens makt -styringstradisjoner i Arbeiderpartiet. ad Notam Gyldendal AS.  156 s. Vis sammendrag
 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per & Skjeie, Hege (1999). Mot en ny maktutredning. Ad Notam Gyldendal.  167 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjeie, Hege (2016). Agora nr.2-3, 2015 Tema: Nancy Fraser. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  40(3-4), s 231- 235
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2015). Failed State Feminism.
 • Skjeie, Hege (2014). Politikk for posisjon. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  31(3), s 359- 363
 • Skjeie, Hege (2014). Å speile folket, I: Line Ulekleiv (red.),  Et riksportrett.  KORO - Kunst i offentlig rom.  del 1.  s 13 - 23
 • Skjeie, Hege (2012). Nytt norsk likestillingsløft. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (02), s 182- 185
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2012). Duties to Promote Equality, In Lenita Freidenvall & Michele Micheletti (ed.),  Comparisons, Quotas and Critical Change.  Stockholms universitets förlag.  ISBN 978-91-637-0755-1.  Part 1: Comparisons and Policies.  s 51 - 61 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjeie, Hege (2010). Likestilling - kulturelt og religiøst mangfold.
 • Skjeie, Hege (2009). Gender and religion: A case of conflicting grounds?.
 • Skjeie, Hege (2009). Institutionalising Intersectionality: Research agendas.
 • Skjeie, Hege (2009). Intersectionality in judicial practice? Norwegian anti discrimination reforms. (paperpresentasjon).
 • Skjeie, Hege (2009). Likestillingspolitikk, I:  Rettferd og politikk. Festskrift til Hilde Bojer.  Emilia Press AS.  ISBN 978-82-7419-132-7.  del 2.  s 246 - 250
 • Skjeie, Hege (2009). Should states ratify human right conventions? The norwegian setting and the CEDAW experience.
 • Langvasbråten, Trude; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2008). Likestilling, mangfoldspolitikk og religiøs pluralisme : En lenkesamling til regjerings- og stortingsdokumenter 1997-2007. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2008:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege (2008). Gendered power problematics:The Scandinavian Power and Democracy investigations.
 • Skjeie, Hege (2008). Multiculturalism without Culture. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  15(4), s 424- 429 . doi: 10.1177/13505068080150040904
 • Skjeie, Hege (2008). Multidimensional equalities. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  15(4), s 424- 429 . doi: 10.1177/13505068080150040904
 • Skjeie, Hege (2008). Multidimensional equality.
 • Skjeie, Hege (2008). Religiøs diskrimineringsrett eller -vern? Hva bør ha forkjørsrett?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  113(6), s 456- 464
 • Skjeie, Hege (2008). The New Politics of Gender Equality. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  15(4), s 424- 429 . doi: 10.1177/13505068080150040904
 • Skjeie, Hege & Hellum, Anne (red.) (2008). Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter - artikkelsamling fra et NFR-finansiert forskningsprosjekt.
 • Skjeie, Hege; Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn (2008). Forord, I: Hege Skjeie; Inger Skjelsbæk & Torunn L. Tryggestad (red.),  Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes.  Pax Forlag.  ISBN 978825303098-2.  forord.  s 7 - 13
 • Eggebø, Helga; Halsaa, Beatrice; Thun, Cecilie & Skjeie, Hege (2007). Organisasjonslandskapet i eit kjønnsperspektiv, 1990-2007. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege (2007). Reorganising institutions for adressing multiple discrimination.
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Likestilling og minoritetspolitikk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2007:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege (2006). Policies against forced marriages.
 • Skjeie, Hege (2006). Statsfeminisme eller ei?.
 • Skjeie, Hege (2006). maktstudier og MR-regimer.
 • Skjeie, Hege (2005). Equality/diversity: Norwegian contradictions.
 • Skjeie, Hege (2005). Folkestyret og den norske grunnloven i en globalisert verden.
 • Skjeie, Hege (2005). Likestilling med vikeplikt. Fett.  ISSN 1504-1921.  2(2), s 18- 21
 • Skjeie, Hege (2005). Religious exemptions to equality.
 • Skjeie, Hege (2004). Equality Law and Religious Gender Discrimination: Norwegian Examples.
 • Skjeie, Hege (2004). How is Democracy Supposed to Work?.
 • Skjeie, Hege (2004). Kjønnsrettferdighet:Temahefte/klassesett for bruk i ungdoms- og videregående skole. Et formidlingsprosjekt i samarbeid med.
 • Skjeie, Hege (2004). Presentasjon av den norske maktutredningens kjønnsmakt- og rettighetsperspektiv.
 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per & Skjeie, Hege (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og Demokratiutredningen.
 • Skjeie, Hege (2002). Kjønnsmakt. Etablering og drift av nettstedet:www.kjonnsmakt.maktutredningen.no. Et formidlingsprosjekt i samarbeid med.
 • Skjeie, Hege (2002). Illusjon og ambisjon, I: Hege Skjeie & Jon P. Knudsen (red.),  Hvitt stakitt og fiberoptikk. Regionale myter - regional makt.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-486-0.  Kapittel 2.  s 11 - 30
 • Skjeie, Hege (2000). Styringsdebatt som grunnlovsdebatt. I Stein Ringen (red.): Hvor går demokratiet?.
 • Skjeie, Hege (1997). Research on Women in Political, Social and Economic Decision Making in Norway. Forskningsnotat. 04.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:20 - Sist endret 26. juni 2017 10:15

Prosjekter