Dag Harald Claes

Bilde av Dag Harald Claes
English version of this page
Telefon +47 22857857
Mobiltelefon +47-91758925
Rom 943
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

 

Faglige interesser

Internasjonal politikk

Internasjonal politisk økonomi (IPØ)

Internasjonale institusjoner

Internasjonal energipolitikk

Norsk petroleumspolitikk

De internasjonale olje- og gassmarkedene

OPEC

 

Undervisning

STV1200: Internasjonal politikk

STV2220: International Political Economy

STV4282: The Politics of Global Energy

INTER1000: Innføringsemne i internasjonale studier

INTER3090: Oppgaveemne i internasjonale studier

 

Bakgrunn

Dag Harald Claes har Dr. polit.-graden fra Universitetet i Oslo (1998). Han er nå professor i statsvitenskap med internasjonal politikk som fagfelt. Han leder for tiden bachelorprogrammet i Internasjonale Studier. Han har tidligere vært ansatt ved Fridtjof Nansens institutt og ved Arena-programmet. Han er professor II ved Høgskolen i Molde.  

Emneord: Internasjonal politikk, Ressurs- og miljøpolitikk, Internasjonal økonomisk politikk, Energipolitikk

Publikasjoner

 

 

 • Bøker:
  • Claes, Dag Harald (2018). The Politics of Oil: Controlling Resources, Governing Markets and Creating Political Conflicts. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785360176.  278 s. Paperback utgave (2019). 
  • Claes, Dag Harald (2001). The Politics of Oil-Producer Cooperation. Westview Press.  ISBN 0-8133-6843-X.  407 s.
  • Claes, Dag Harald & Giuliano Garavini (eds.) (2020). Handbook of OPEC and the Global Energy Order. Routledge.  ISBN 9780367195656.  376 s.
  • Claes, Dag Harald & Knutsen, Carl Henrik (ed.) (2011). Governing the Global Economy - Politics, Institutions and Economic Development. Routledge.  ISBN 978-0-415-66536-0.  355 s.

    

  • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2020). EU-Mellomstatlig samarbeid og politisk system. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-53097-3.  238 s.
  • Claes, Dag Harald; Hveem, Helge & Tranøy, Bent Sofus (2017). Internasjonal Politisk Økonomi. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02806-4.  273 s.
  • Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (red.) (2014). Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022598.  376 s.
  • Claes, Dag Harald; Hveem, Helge & Tranøy, Bent Sofus (2012). Global økonomi, krise og politisk styring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01977-2.  341 s.
  • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (red.) (2011). Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014142.  267 s.
  • Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (red.) (2007). Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  407 s.
  • Claes, Dag Harald & Tranøy, Bent Sofus (red.) (1999). Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen.. Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-577-6.
  •  
  • Artikler og bokkapitler:
  • Claes, Dag Harald (2020). From foes to friends: The relationship between OPEC and Norway, In Giuliano Garavini & Dag Harald Claes (ed.),  Handbook of OPEC and the Global Energy Order.  Routledge.  ISBN 9780367195656.  Kapittel 18.  s 211 - 224
  • Claes, Dag Harald & Garavini, Giuliano (2020). OPEC and the global energy order: Past, present and future challenges, In Giuliano Garavini & Dag Harald Claes (ed.),  Handbook of OPEC and the Global Energy Order.  Routledge.  ISBN 9780367195656.  Kapittel 1.  s 1 - 12
  • Claes, Dag Harald & Moe, John H. (2020). OPEC and the financialization of the oil market, In Giuliano Garavini & Dag Harald Claes (ed.),  Handbook of OPEC and the Global Energy Order.  Routledge.  ISBN 9780367195656.  Kapittel 25.  s 300 - 311
  • Szulecki, Kacper & Claes, Dag Harald (2019). Towards Decarbonization: Understanding EU Energy Governance. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  7(1), s 1- 5.
  • Claes, Dag Harald & Moe, Arild (2018). Arctic Offshore Petroleum: Resources and Political Fundamentals, In Svein vigeland Rottem & Ida Folkestad Soltvedt (ed.),  Arctic Governance volume 2: Energy, Living Marine Resources and Shipping.  I.B. Tauris.  ISBN 9781784539634.  Chapter 1.  s 9 - 25
  • Lie, Einar & Claes, Dag Harald (2018). The Countershock in Norwegian Oil History, In Giuliano Garavini; Massimiliano Trentin & Duccio Basosi (ed.),  Counter-Shock: The Oil Counter-Revolution of the 1980s.  I.B.Tauris.  ISBN 978-1788313339.  10.  s 199 - 227
  • Claes, Dag Harald (2017). The Global Oil Market and EU Energy Security, In Kacper Szulecki (ed.),  Energy Security in Europe. Divergent Perceptions and Policy Challenges.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-64964-1.  Kapittel 12.  s 311 - 331
  • Claes, Dag Harald (2017). The Scramble for Arctic Oil and Natural Gas, In Timothy C. Lehmann (ed.),  The Geopolitics of Global Energy - The New Cost of Plenty.  Lynne Rienner Publishers.  ISBN 9781626374331.  Kapittel 5.  s 85 - 104
  • Claes, Dag Harald; Goldthau, Andreas & Livingston, David (2016). Saudi Arabia: Harnessing the Oil Market, In Mark Leonard (ed.),  CONNECTIVITY WARS - WHY MIGRATION, FINANCE AND TRADE ARE THE GEO-ECONOMIC BATTLEGROUNDS OF THE FUTURE.  The European Council on Foreign Relations.  ISBN 978-1-910118-55-9.  Kapittel 23.  s 186 - 194
  • Claes, Dag Harald & Hveem, Helge (2016). From Paris to the End of Oil. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463. . doi:10.17645/pag.v4i3.651
  • Askim, J & Claes, Dag Harald (2011). Part Hare, Part Tortoise - Explaining patterns in Norwegian public utilities reforms 1990-2010. Utilities Policy.  ISSN 0957-1787.  19(2), s 87- 94
  • Claes, Dag Harald (2005). The United States and Iraq: Making Sence of the Oil Factor. Middle East Policy.  ISSN 1061-1924.  XII(4)
  • Claes, Dag Harald (2003). Globalisation and State Oil Companies: the Case of Statoil. Journal of Energy and Development.  ISSN 0361-4476.  29(1), s 43- 64
  • Claes, Dag Harald (2003). EØS-avtalen - mellom diplomati og demokrati . Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X.  61(3), s 275- 302
  • Claes, Dag Harald (2002). The Process of Europeanization: Norway and the Internal Energy Market. Journal of Public Policy.  ISSN 0143-814X.  22(3), s 299- 323
 • Claes, Dag Harald & Moe, John H. (2020). OPEC and the financialization of the oil market. I Garavini, Giuliano & Claes, Dag Harald (Red.), Handbook of OPEC and the Global Energy Order. Routledge. ISSN 9780367195656. s. 300–311.
 • Claes, Dag Harald (2020). From foes to friends: The relationship between OPEC and Norway. I Garavini, Giuliano & Claes, Dag Harald (Red.), Handbook of OPEC and the Global Energy Order. Routledge. ISSN 9780367195656. s. 211–224.
 • Claes, Dag Harald & Garavini, Giuliano (2020). OPEC and the global energy order: Past, present and future challenges. I Garavini, Giuliano & Claes, Dag Harald (Red.), Handbook of OPEC and the Global Energy Order. Routledge. ISSN 9780367195656. s. 1–12.
 • Claes, Dag Harald; Moe, Arild & Rottem, Svein vigeland (2018). Arctic Hydrocarbon Developments: State Interests and Policies. I Rottem, Svein vigeland & Soltvedt, Ida Folkestad (Red.), Arctic Governance volume 2: Energy, Living Marine Resources and Shipping. I.B. Tauris. ISSN 9781784539634. s. 26–50. doi: 10.5040/9781350985384.ch-002.
 • Claes, Dag Harald & Moe, Arild (2018). Arctic Offshore Petroleum: Resources and Political Fundamentals. I Rottem, Svein vigeland & Soltvedt, Ida Folkestad (Red.), Arctic Governance volume 2: Energy, Living Marine Resources and Shipping. I.B. Tauris. ISSN 9781784539634. s. 9–25. doi: 10.5040/9781350985384.ch-001.
 • Lie, Einar & Claes, Dag Harald (2018). The Countershock in Norwegian Oil History. I Basosi, Duccio; Garavini, Giuliano & Trentin, Massimiliano (Red.), Counter-Shock: The Oil Counter-Revolution of the 1980s. I.B. Tauris. ISSN 978-1788313339. s. 199–227. doi: 10.5040/9781350985896.ch-010.
 • Claes, Dag Harald (2017). The Global Oil Market and EU Energy Security. I Szulecki, Kacper (Red.), Energy Security in Europe. Divergent Perceptions and Policy Challenges. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-64964-1. s. 311–331. doi: 10.1007/978-3-319-64964-1.
 • Claes, Dag Harald (2017). The Scramble for Arctic Oil and Natural Gas. I Lehmann, Timothy C. (Red.), The Geopolitics of Global Energy - The New Cost of Plenty. Lynne Rienner Publishers. ISSN 9781626374331. s. 85–104.
 • Claes, Dag Harald & Hveem, Helge (2016). From Paris to the End of Oil. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 4(3), s. 197–208. doi: 10.17645/pag.v4i3.651. Fulltekst i vitenarkiv
 • Claes, Dag Harald; Goldthau, Andreas & Livingston, David (2016). Saudi Arabia: Harnessing the Oil Market. I Leonard, Mark (Red.), CONNECTIVITY WARS - WHY MIGRATION, FINANCE AND TRADE ARE THE GEO-ECONOMIC BATTLEGROUNDS OF THE FUTURE. The European Council on Foreign Relations. ISSN 978-1-910118-55-9. s. 186–194.
 • Claes, Dag Harald & Moe, Arild (2014). Arctic Petroleum Resources in a Regional and Global Perspective. I Tamnes, Rolf & Offerdal, Kristine (Red.), Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World. Routledge. ISSN 978-0-415-73445-5. s. 97–120.
 • Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (2014). Øyvind Østerud - en forskerprofil. I Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (Red.), Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022598. s. 13–40.
 • Claes, Dag Harald (2014). Er energiressursene i Nord av (global) betydning? I Hovgaard, Gestur; Jákupsstovu, Beinta í & Sølvara, Hans Andrias (Red.), Vestnorden : nye roller i det internationale samfund. Føroya Fródskaparfelag. ISSN 978-99918-65-63-8. s. 110–121.
 • Claes, Dag Harald (2013). Cooperation and Conflict in Oil and Gas Markets. I Glodthau, Andreas (Red.), The Handbook of Global Energy Policy. Wiley-Blackwell. ISSN 978-0-470-67264-8. s. 176–189. doi: 10.1002/9781118326275.ch11.
 • Claes, Dag Harald & Harsem, Øistein Breiland (2013). The interdependence of European–Russian energy relations. Energy Policy. ISSN 0301-4215. 59(2013), s. 784–791. doi: 10.1016/j.enpol.2013.04.035.
 • Hansen, Tore; Mydske, Per Kristen & Claes, Dag Harald (2011). Teorier om offentlige reformer. I Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Red.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142. s. 40–66.
 • Claes, Dag Harald & Underdal, Arild (2011). International Organizations. I Berg-Schlosser, Dirk & Morlino, Leonardo (Red.), International Encyclopedia of Political Science. Sage Publications. ISSN 9781412959636. s. 1248–1259.
 • Askim, Jostein & Claes, Dag Harald (2011). Part Hare, Part Tortoise - Explaining patterns in Norwegian public utilities reforms 1990-2010. Utilities Policy. ISSN 0957-1787. 19(2), s. 87–94. doi: 10.1016/j.jup.2010.12.001.
 • Claes, Dag Harald (2011). States and firms in the international oil market. I Claes, Dag Harald & Knutsen, Carl Henrik (Red.), Governing the Global Economy - Politics, Institutions and Economic Development. Routledge. ISSN 978-0-415-66536-0. s. 292–311.
 • Claes, Dag Harald & Knutsen, Carl Henrik (2011). The global political economy: International institutions, states and multinational enterprises. I Claes, Dag Harald & Knutsen, Carl Henrik (Red.), Governing the Global Economy - Politics, Institutions and Economic Development. Routledge. ISSN 978-0-415-66536-0. s. 1–28.
 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (2011). Styringsutfordringer. I Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Red.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142. s. 205–229.
 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (2011). Reformer: årsaker, intensjoner og virkninger. I Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Red.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142. s. 185–204.
 • Claes, Dag Harald & Vik, Amund (2011). Kraftsektoren: fra samfunnsgode til handelsvare. I Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Red.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142. s. 98–121.
 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (2011). Offentlig forvaltning og samfunnsstyring. I Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (Red.), Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014142. s. 11–39.
 • Claes, Dag Harald (2009). EU Energy Security between Internal Market and Foreign Policy. I Fermann, Gunnar (Red.), Political economy of energy in Europe: forces of integration and fragmentation. Berliner Wissenschafts-Verlag. ISSN 978-3-8305-1635-4. s. 37–62.
 • Claes, Dag Harald (2009). Olje, politikk og krig. I Malnes, Raino Sverre (Red.), Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39508-4. s. 192–205.
 • Claes, Dag Harald & Frisvold, Paal (2009). CCS and the European Union: Magic Bullet or Pure Magic? I Meadowcroft, James & Langhelle, Oluf (Red.), Catching the Carbon - The Politics and Policy of Carbon Capture Storage. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1848444126.
 • Dokken, Karin & Claes, Dag Harald (2007). Regionalisme og integrasjon mellom stater. I Hovi, Jon & Malnes, Raino Sverre (Red.), Anarki, makt og normer. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-228-0. s. 287–317.
 • Baldersheim, Harald & Claes, Dag Harald (2007). Comment un marché de l'énergie a éte créé sans que (presque) personne ne le remarque. La révolution de 1990 de l'approvisionnement en électricité en Norvège et l'évolution du rôle des collectivités locales. I Marcou, Gérard & Wollmann, Hellmut (Red.), Les collectivités territoriales et l'énergie. CNRS Editions. ISSN 978-2-271-06550-6. s. 131–143.
 • Claes, Dag Harald (2007). Geopolitiske utfordringer for norsk petroleumspolitikk. I Thune, Henrik & Holm, Aina (Red.), Globale Norge - hva nå? Friske blikk på norsk utenrikspolitikk. Energipolitiske interesser og utfordringer. Utenriksdepartementet. ISSN 978-82-7177-378-6. s. 59–64.
 • Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (2007). Politikk: virkelighet og vitenskap. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 13–29.
 • Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (2007). Konklusjon. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 362–369.
 • Claes, Dag Harald; Askim, Jostein Rosfjord; Mydske, Per Kristen & Tranøy, Bent Sofus (2007). Nettværksnæringer mellom offentlig forvaltning og privat marked. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 128–145.
 • Claes, Dag Harald (2007). Mellom knapphet og overflod - oljeproduserende land i en pristurbulent tid. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 5(2), s. 22–33.
 • Claes, Dag Harald (2005). The United States and Iraq: Making Sence of the Oil Factor. Middle East Policy. ISSN 1061-1924. XII(4).
 • Claes, Dag Harald & Fossum, John Erik (2004). Norway, the EEA, and Neo-liberal Globalism. I Cohen, Majorie Griffin & Clarkson, Stephen (Red.), Governing under Stress - Middle Powers and the Challenge of Globalization. Zed Books. ISSN 1842773038. s. 51–70.
 • Claes, Dag Harald (2004). Norwegen, Europa-Handbuch: Band II: Die Staatenwelt Europas. Verlag BertelsmannStiftung. ISSN 3-89204-769-3. s. 257–269.
 • Claes, Dag Harald (2003). Oljen som amerikansk motivasjon. I Rasch, Bjørn Erik; Matlary, Janne Haaland & Mydske, Per Kristen (Red.), Spillet om Irak. Abstrakt forlag. ISSN 8279350985. s. 31–60.
 • Claes, Dag Harald (2003). Globalisation and State Oil Companies: the Case of Statoil. Journal of Energy and Development. ISSN 0361-4476. 29(1), s. 43–64.
 • Claes, Dag Harald (2003). EØS-avtalen � mellom diplomati og demokrati. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 61(3), s. 275–302.
 • Claes, Dag Harald (2002). Norwegen. I Weidenfeld, Werner (Red.), Europa-Handbuch. Bundeszentrale für politische Bildung/Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung. ISSN 3-89331-435-0. s. 220–228.
 • Claes, Dag Harald (2002). The Process of Europeanization: Norway and the Internal Energy Market. Journal of Public Policy. ISSN 0143-814X. 22(3), s. 299–323.
 • Claes, Dag Harald & Stokke, Olav Schram (2001). Internasjonale regimer, Normer og makt. Innføring i internasjonal politikk. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-017-9. s. 269–292.
 • Eikeland, Per Ove; Claes, Dag Harald & Tranøy, Bent Sofus (1999). Stormakt i utakt - norsk energi og EUs indre marked. I Claes, Dag Harald & Tranøy, Bent Sofus (Red.), Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-577-6.
 • Claes, Dag Harald & Eikeland, Per-Ove (1999). Stormakt i utakt ¿ norsk energi og EUs indre marked. I Claes, Dag Harald & Tranøy, Bent Sofus (Red.), Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-577-6.

Se alle arbeider i Cristin

 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2020). EU-Mellomstatlig samarbeid og politisk system. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-53097-3. 238 s.
 • Garavini, Giuliano & Claes, Dag Harald (2020). Handbook of OPEC and the Global Energy Order. Routledge. ISBN 9780367195656. 376 s.
 • Claes, Dag Harald (2018). The Politics of Oil: Controlling Resources, Governing Markets and Creating Political Conflicts. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781785360176. 278 s.
 • Claes, Dag Harald; Hveem, Helge & Tranøy, Bent Sofus (2017). Internasjonal Politisk Økonomi. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02806-4. 273 s.
 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2015). EU: Mellomstatlig samarbeid og politisk system. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48796-3. 236 s.
 • Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (2014). Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISBN 9788215022598. 376 s.
 • Claes, Dag Harald; Hveem, Helge & Tranøy, Bent Sofus (2012). Global økonomi, krise og politisk styring. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01977-2. 341 s.
 • Claes, Dag Harald & Knutsen, Carl Henrik (2011). Governing the Global Economy - Politics, Institutions and Economic Development. Routledge. ISBN 978-0-415-66536-0. 355 s.
 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (2011). Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014142. 252 s.
 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2010). EU - mellomstatlig samarbeid og politisk system. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-05-39672-2. 237 s.
 • Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (2007). Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01162-2. 407 s.
 • Claes, Dag Harald; Hveem, Helge & Tranøy, Bent Sofus (2006). Økonomisk globalisering og politisk styring. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00741-4. 310 s.
 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2004). �uropeisk integrasjon. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-32837-4. 239 s.
 • Claes, Dag Harald (2003). Energi - vedlegg til Norge og EU: Medlemskap, EØS eller "sveitsisk løsning". Norsk Utenrikspolitisk Institutt. ISBN 8270021903. 29 s.
 • Claes, Dag Harald (2003). Norge og EU: Medlemskap, EØS eller �sveitsisk løsning�. Norsk Utenrikspolitisk Institutt. ISBN 8270021946. 105 s.
 • Claes, Dag Harald (2001). The Politics of Oil-Producer Cooperation. Westview Press. ISBN 0-8133-6843-X. 407 s.
 • Tornes, Kristin & Claes, Dag Harald (1999). Internasjonal politikk : studiehefte. NKS fjernundervisning / Høgskolen i Molde. 65 s.
 • Førland, Tor Egil & Claes, Dag Harald (1999). Europeisk integration. Studentlitteratur AB. ISBN 91-44-01037-0. 176 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Szulecki, Kacper & Claes, Dag Harald (2020). Beyond Security of Demand: Managing Social, Political, and Economic Path Dependence in Oil Exporting Countries.
 • Szulecki, Kacper & Claes, Dag Harald (2019). Towards Decarbonization: Understanding EU Energy Governance. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 7(1), s. 1–5. doi: 10.17645/pag.v7i1.2029.
 • Claes, Dag Harald (2018). Kan drapet på Khashoggi føre til at USA og Saudi-Arabia går fra vennskap til fiendskap? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Claes, Dag Harald (2018). Saudi Arabia and OPEC: Governing the World Oil Regime .
 • Austvik, Ole Gunnar & Claes, Dag Harald (2015). The Geo-economics of Arctic oil and gas.
 • Claes, Dag Harald (2014). Geopolitical Implications of US Energy Independence.
 • Claes, Dag Harald (2011). Helge og naturressurser. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 69(2), s. 308–310.
 • Boas, M & Claes, Dag Harald (2011). Helge Hveem og Internasjonal Politisk Økonomi. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 69(2), s. 303–304.
 • Austvik, Ole Gunnar & Claes, Dag Harald (2011). EØS-avtalen og norsk energipolitikk.
 • Claes, Dag Harald (2010). Global energy security: resource availability, economic conditions and political constraints. Fulltekst i vitenarkiv
 • Claes, Dag Harald; Østerud, Øyvind & Harsem, Øistein (2010). The New Geopolitics of the High North.
 • Claes, Dag Harald (2009). Norwegen. I Weidenfeld, Werner (Red.), Die Staatenwelt Europas. Verlag BertelsmannStiftung . ISSN 9783893317127. s. 342–355.
 • Claes, Dag Harald (2007). EU. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4. s. 57–59.
 • Claes, Dag Harald (2007). Integrasjon. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4. s. 107–109.
 • Claes, Dag Harald (2007). OPEC. I Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01197-4. s. 191–192.
 • Claes, Dag Harald; Hveem, Helge & Tranøy, Bent Sofus (2006). Økonomisk globalisering og politisk styring. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 16(3), s. 26–31.
 • Claes, Dag Harald (2005). Geopolitics meets Clashes of Civilization – New Challenges to petroleum States and Companies.
 • Claes, Dag Harald (2005). Talking Oil – Oil Minister’s Speech Acts and the Price of Oil.
 • Claes, Dag Harald (2004). Norwegen, Europa-Handbuch: Band II: Die Staatenwelt Europas. Verlag BertelsmannStiftung. ISSN 3-89204-769-3. s. 342–355.
 • Claes, Dag Harald & Sverdrup, Ulf (2004). Akter og pærer - Om rettsakter i EØS. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. 120(26.04), s. 3–3.
 • Sverdrup, Ulf & Claes, Dag Harald (2004). Hvordan har Norge greid seg utenfor EU? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Claes, Dag Harald (2003). EØS-avtalen: en husmannskontrakt. Horisont : næringspolitisk skriftserie. ISSN 1502-3699. 4(3), s. 80–87.
 • Claes, Dag Harald (2003). Krig i Irak � hva skjer i oljemarkedet. Økonomisk forum. ISSN 1502-6108. 57(3), s. 7–10.
 • Claes, Dag Harald (2003). Liberalisering og globalisering - norsk gass på den europeiske arena. I Engelstad, Fredrik (Red.), Olje og Makt. Makt- og demokratiutredningen. ISSN 8292028617. s. 84–92.
 • Claes, Dag Harald (2003). The Mechanism of Adaptation � a process-oriented approach to Europeanization.
 • Claes, Dag Harald (2002). Svak melding om EØS-samarbeidet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Claes, Dag Harald & Tranøy, Bent Sofus (2001). Euroen - svak ute, sterk hjemme. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Claes, Dag Harald & Føllesdal, Andreas (2000). Om sjølvråderetten innafor og utafor EU. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 14–14.
 • Tranøy, Bent Sofus & Claes, Dag Harald (1999). Kompromiss uten innhold. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Claes, Dag Harald; Goldthau, Andreas & Livingston, David (2015). Saudi Arabia and the Shifting Geoeconomics of Oil. Carnegie Endowment for International Peace.
 • Austvik, Ole Gunnar & Claes, Dag Harald (2011). EØS-avtalen og norsk energipolitikk. Europautredningen. ISSN 978-82-93145-14-1.
 • Claes, Dag Harald & Fossum, John Erik (2002). Norway, the EEA and Neo-liberal globalism. Arena-programmet, Working paper no. 29.
 • Claes, Dag Harald (2002). Statoil � between Nationalisation, Globalisation and Europeanisation. Arena-programmet, Working paper no. 34.
 • Claes, Dag Harald (2002). The process of Europeanisation � the case of Norway and the Internal Energy Market. Arena-programmet, Working paper no. 12.
 • Claes, Dag Harald (2001). EØS: demokrati eller diplomati? Arena-programmet, Working paper no. 10.
 • Claes, Dag Harald (1999). Talking oil: a study of speech acts performed by Saudi Arabian and Norwegian oil ministers. ARENA. ISSN 0805-5130.
 • Claes, Dag Harald (1999). What do theories of international regimes contribute to the explanation of cooperation (and failure of cooperation) among oil-producing countries? ARENA. ISSN 0805-5130.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:19 - Sist endret 24. feb. 2021 14:03