Tor Bjørklund

Professor emeritus - Institutt for statsvitenskap
Bilde av Tor Bjørklund
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Har arbeidet med temaer knyttet til folkeavstemninger, valg og opinion, høyreradikale partier samt innvandrere som politiske aktører.

Undervisning

STV1300 Komparativ politikk

STV 4315 Folkeavstemninger

Bakgrunn

Ble cand.polit i 1974 ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, i 1999 dr.philos fra samme sted. Fra 1975 til 1992 knyttet til Institutt for samfunnsforskning som vitenskapelig assistent, forskningsstipendiat og forsker samt redaktør av Tidsskrift for samfunnsforskning. Tok - med utspring i Institutt for samfunnsforskning - initiativet til regelmessige valgundersøkelser ved norske lokalvalg, prosjektleder ved de to første valgstudiene i 1995 og 1999. Ble i 1993 ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, professor fra 2002 innenfor fagfeltet komparativ politikk.

Samarbeid

Arbeider for tiden på et prosjekt om "Politikken som arena for integrasjon. Innvandreres politiske deltakelse og representasjon" sammen med Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning - via dette prosjektet med i et europeisk forskernettverk.

 

Emneord: Komparativ politikk, Folkeavstemning, Valg, Innvandring, Høyreradikale partier, Nordic

Publikasjoner

 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2019). Når kjempene faller: om svekkelsen av sosialdemokratiske partier, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 6.  s 86 - 100
 • Bjørklund, Tor (2017). Kommunevalgene fra 1995 til 2015: økt vekt på det lokale, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kap. 16.  s 301 - 329 Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor (2017). "Topartisystemet forsvant, men øst-vest killet bestod.", I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel.  s 145 - 169
 • Bjørklund, Tor (2017). Valgforskning uten kontekst. Et eksempel og en kommentar. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(3), s 334- 342 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-04
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse: status og tilbakeblikk, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 12.  s 201 - 221 Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). Representasjon av eldre i lokalpolitikken: parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 13.  s 223 - 242 Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor (2015). Folkeavstemninger, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Del VI Demokratiet som ide.  s 538 - 549
 • Bjørklund, Tor (2014). OL-avstemningen i 2013: Bakgrunn, resultat, konsekvenser.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  30(3), s 205- 219
 • Bjørklund, Tor (2013). Lokale folkeavstemninger i fortid og nåtid, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  9.  s 165 - 178
 • Bjørklund, Tor (2013). Politisk deltakelse i sentrum og periferi. Kontraster og endringer, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  7.  s 129 - 146
 • Bjørklund, Tor (2013). Politisk deltakelse i sentrum og periferi. Kontraster og endringer», i Johannes Bergh og Dag Arne Christensen, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  7.  s 129 - 146
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2013). Lokalvalget i skyggen av 22. juli, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  2.  s 21 - 44
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2012). Do Labour Parties Suffer from Declining Turnout? Evidence from Norwegian Local Elections. Local Government Studies.  ISSN 0300-3930.  38(2), s 249- 270 . doi: 10.1080/03003930.2011.634406 Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2011). The Revival of Group Voting: Explaining the Voting Preferences of Immigrants in Norway. Political Studies.  ISSN 0032-3217.  59(2), s 308- 327 . doi: 10.1111/j.1467-9248.2010.00863.x
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2010). Minority Representation in Norway: Success at the Local Level; Failure at the National Level, In Karen Bird; Thomas Saalfeld & Andreas Wust (ed.),  The Political Representation of Immigrants and Minorities : Voters, Parties and Parliaments in Liberal Democracies.  Routledge.  ISBN 978-0415492720.  -.  s 128 - 144
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2010). Political Integration of Minorities, In Bo Bengtsson; Per Strømblad & Ann-Helén Bay (ed.),  Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443825740.  -.  s 269 - 294
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2010). The Revival of Group Voting : Explaining the Voting Preferences of Immigrants in Norway. Political Studies.  ISSN 0032-3217. . doi: 10.1111/j.1467-9248.2010.00863.x
 • Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor & Hellevik, Ottar (2010). Personutvelgingen i norske valg. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  26(2), s 105- 131
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2010). Political Integration of Minorities: Election Turnout in Norway's Minority Communities, In Bo Bengtsson; Per Strømblad & Ann-Helén Bay (ed.),  Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443825740.  11.  s 269 - 295
 • Jean, Tillie; Bergh, Johannes; Bird, Karen; Bjørklund, Tor; Delwit, Pascal; Jenny, Marcelo; Saalfeld, Thomas; Tahvilzadeh;, Nazem; Tiberj, Vincent; Togeby, Lise & Wust, Andreas (2010). Party Choices amongst Immigrants and Visible Minorities in Comparative Perspective, In Karen Bird; Thomas Saalfeld & Andreas Wust (ed.),  The Political Representation of Immigrants and Minorities : Voters, Parties and Parliaments in Liberal Democracies.  Routledge.  ISBN 978-0415492720.  -.  s 66 - 106
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2009). Få deltok, mange ble valgt: Innvandrerne og valget 2007, I: Jo Saglie (red.),  Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-276-1.  4.  s 69 - 88
 • Bjørklund, Tor (2009). Lokal orientering og høyredreining: Lokalvalget 2007, I: Jo Saglie (red.),  Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-276-1.  2.  s 19 - 46
 • Bjørklund, Tor (2009). The surge of referendums and the New Politics approach, In Theo Schiller & Maija Setälä (ed.),  Referendums and representative democracy : responsiveness, accountability and deliberation.  Routledge.  ISBN 978-0-415-48103-8.  Chapter 7.  s 117 - 135
 • Bjørklund, Tor (2009). To mål på arbeiderklasse yrke og klassetilhørighet : norske velgere og partier fra 1965 til 2005. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  25(1), s 5- 29
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2009). Innvandrerne i Norge - hvor mange er de egentlig?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  26(3-4), s 353- 361
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2009). Lokalvalg og riksvalg: forskjeller og likheter, I: Jo Saglie (red.),  Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-276-1.  7.  s 136 - 157
 • Bjørklund, Tor & Saglie, Jo (2009). Ensaksdeltakelse : om underskriftskampanjer og politikerkontakt, I: Jo Saglie (red.),  Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-276-1.  Kapittel 9.  s 187 - 210 Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor (2008). Arbeiderklassetilhørighet i Norge fra 1965 til 2001. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  16(4), s 341- 361
 • Bjørklund, Tor & Hagtvet, Bernt (2008). Høyrebølgen, I: Kristin Clemet & Harald Stanghelle (red.),  Kåre Willoch - Et debattskrift.  Kagge Forlag.  ISBN 978-82-489-0793-0.  kap. 16.  s 254 - 282
 • Bjørklund, Tor (2007). Fremskrittspartiets suksess og kulturell standardisering. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  24(2), s 151- 168
 • Bjørklund, Tor (2007). Unemployment and the Radical Right in Scandinavia: Beneficial or Non-Beneficial for Electoral Support?. Comparative European Politics.  ISSN 1472-4790.  5(3), s 245- 263
 • Bjørklund, Tor & Andersen, Jørgen goul (2007). La Derecha Radical En Escandinavia, I: Miguel Ángel Simón (red.),  La Extrema Derecha en Europe desde 1945. A Nuestros Días.  Tecnos.  ISBN 9788430945108.  16..  s 413 - 446
 • Bjørklund, Tor (2005). Innledning. Honnørordet lokaldemokrati, I: Jo Saglie & Tor Bjørklund (red.),  Lokalvalg og lokalt folkestyre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33941-4.  Kapittel 1.  s 15 - 32
 • Bjørklund, Tor (2005). Lokalvalget 2003. På ny et velferdsvalg, I: Jo Saglie & Tor Bjørklund (red.),  Lokalvalg og lokalt folkestyre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33941-4.  Kapittel 3.  s 42 - 56
 • Bjørklund, Tor (2005). Maktutredningens diagnose av lokaldemokratiet, I: Jo Saglie & Tor Bjørklund (red.),  Lokalvalg og lokalt folkestyre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33941-4.  Kapittel 11.  s 196 - 208
 • Bjørklund, Tor (2005). Nye nordboere entrer den politiske scenen, I: Kristin Asgeirsdottir; Fredrik Engelstad & Ditte Maja Simonsen (red.),  Demokrati og engagement : paradokser i de nordiske demokratier.  Nordisk Råd.  ISBN 9289310952.  Kapittel 2.  s 145 - 162
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2005). Innvandrerne i lokalpolitikken. En suksesshistorie?, I: Jo Saglie & Tor Bjørklund (red.),  Lokalvalg og lokalt folkestyre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33941-4.  Kapittel 10.  s 178 - 194
 • Bjørklund, Tor & Saglie, Jo (2005). Valgresultatet i 2003. Bakgrunn og perspektiver, I: Jo Saglie & Tor Bjørklund (red.),  Lokalvalg og lokalt folkestyre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33941-4.  Kapittel 2.  s 22 - 41 Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor (2004). Lokale avstemninger om mål og alkohol. To motkulturer med ulikt syn på folkeavstemning. Historisk tidskrift (Sverige).  ISSN 0345-469X.  83, s 57- 80
 • Bjørklund, Tor (2004). Norsk populisme fra Ottar Brox til Carl I. Hagen. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (21), s 410- 420
 • Bjørklund, Tor (2004). Norway, In Bruno Kaufmann & M. dane Waters (ed.),  Direct Democracy in Europe.  Carolina Academic Press.  12.  s 98 - 101
 • Bjørklund, Tor (2004). Opinion Polling in Norway, In John Geer (ed.),  Public Opinion and Polling around the Word. A Historical Encyclopedia.  ABC-Clio.  Chap. 12.  s 676 - 683
 • Bjørklund, Tor & Andersen, Jørgen goul (2004). Danemark et Norvege. Les partis anti-immigration, I: Pierre Blaise & Patrick Moreau (red.),  Extreme droite et national-populisme en Europe de l'Oust. Analyse par pays et approches transversales.  CRISP.  8.  s 178 - 208
 • Bjørklund, Tor (2004). Local referendums on language and teetotalism - Two countercultures with different views towards direct democracy. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  83, s 57- 80
 • Bergh, Johannes & Bjørklund, Tor (2003). The Political Representation of Immigrants in Oslo and Copenhagen: A Study of Electoral Systems and Voting Behavior. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  22, s 101- 121
 • Bjørklund, Tor (2003). Fremskrittspartiet gjennom 30 år. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  20, s 129- 145
 • Bjørklund, Tor & Saglie, Jo (2002). Velferdsstat og valenspolitikk: lokalvalget i 1999. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  18(1), s 3- 27 Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor (2001). Det første stortingsvalg i det 21. århundre. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  18(4), s 342- 356
 • Bjørklund, Tor (2001). "Folkeavstemninger. Fra elitedirigerte til eliteutfordrende", I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.
 • Bjørklund, Tor (2001). Hvor godt egnet er "skillelinjemodellen" til å forklare norske velgeres partivalg i tidsrommet 1945-1997?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  42(1), s 31- 63
 • Bjørklund, Tor (2000). "Fallende valgdeltakelse - kommunale variasjoner og mulige forklaringer.", I: Audun Offerdal & Jacob Aars (red.),  Lokaldemokratiet. Status og utfordringer.  Kommuneforlaget, Oslo.  ISBN 82-446-0603-7.  s 47 - 64
 • Bjørklund, Tor (1999). Fallende valgdeltakelse - kommunale variasjoner og mulige forklaringer, I: Audun Offerdal & Jacob Aars (red.),  Lokaldemokratiet. Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag.  Kommuneforlaget, Oslo.  ISBN 82-446-0603-7.  s 47 - 64
 • Bjørklund, Tor (1999). Public versus Private Sector. A New Division in Voting Behavior, In Hanne Marthe Narud & Toril Aalberg (ed.),  Challenges to Representative Democracy: Parties, Voters and Public Opinion.  Bergen: Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-515-6.  s 279 - 297
 • Bjørklund, Tor (1997). Old and New Patterns: The 'No' Majority in the 1972 and 1994 EC/EU Referendums in Norway. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  40, s 143- 159

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2013). Minoritetsbefolkningens møte med det politiske Norge : Partivalg, valgdeltakelse, representasjon. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39698-5.  243 s.
 • Bjørklund, Tor (2005). Hundre år med folkeavstemninger. Norge og Norden 1905 - 2005. Universitetsforlaget.  ISBN 8215006507.  253 s.
 • Saglie, Jo & Bjørklund, Tor (red.) (2005). Lokalvalg og lokalt folkestyre. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33941-4.  349 s. Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor (1999). Et lokalvalg i perspektiv. Valget i 1999 i lys av sosiale og politiske endringer. Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3856-8.  317 s.
 • Bjørklund, Tor (1997). Om folkeavstemninger. Norge og Norden 1905 - 1994. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22915-7.  232 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørklund, Tor (2017). "Arbeiderklassens hjemløshet". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bjørklund, Tor (2017). Lokale folkeavstemninger: lovreguleringer, tema og frekvens, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  Kap. 2.  s 15 - 38
 • Bjørklund, Tor (2017). "Oslo - en politisk delt by". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bjørklund, Tor (2017). "Økt vekt på det lokale i kommunevalgene". Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse. Status og tilbakeblikk.
 • Bjørklund, Tor (2016). Høyrebølge-boka - 35 år etter, I: Nikolai Brandal & Dag Einar Thorsen (red.),  Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651684.  kapittel.  s 58 - 74
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2016). Representasjon av eldre i lokalpolitikken. Parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015. Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes & Aalandslid, Vebjørn (2014). Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet.. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  28(3), s 26- 30
 • Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes & Aalandslid, Vebjørn (2012). Ap festet grepet blant innvandrere i 2011. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  26(5), s 33- 40
 • Bjørklund, Tor (2011). Comments on Carsten Schymi`k`s European Antifederalism, In Helge Høibraaten & Jochen Hille (ed.),  Northern Europe and the Future of the EU. Nordeuropa und Die Zukunft der EU.  Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH.  ISBN 978-3-8305-1965-2.  Kommentar.  s 63 - 73
 • Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor & Aalandslid, Vebjørn (2008). Stemmer til venstre, men er ikke venstreorientert. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  22(2), s 5- 23
 • Bjørklund, Tor & Andersen, Jørgen Goul (2008). Scandinavia and the Far Right, In Peter Davies (ed.),  The Far Right in Europe - An Encyclopedia.  Greenwood World publishing.  ISBN 978-1-84645-003-7.  kapittel.
 • Bjørklund, Tor (2005). Folkeavstemningene i 1905 i Follo, I: Sven Lindblad (red.),  Follominne. Årbok 2005.  Follo historielag.  ISBN 82-90377-29-0.  Kapittel 2.  s 31 - 51
 • Bjørklund, Tor (2005). Stortingsvalget 2005: Velgere som velferdsklienter. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  22, s 444- 454
 • Bjørklund, Tor & Kval, Karl-Eirik (2001). Innvandrere og lokalvalget 1999. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2001:002. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor & Saglie, Jo (2000). Lokalvalget i 1999: Rekordlav og rekordhøy deltakelse. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 12:2000. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor (1999). Periferi mot sentrum. Landsomfattende folkeavstemninger i Norge. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. ..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. sep. 2010 12:15 - Sist endret 7. mars 2019 12:15

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter