Per Kristen Mydske

Faglige interesser

 • Lokal og regional administrasjon og politikk
 • Norsk og nordisk regionalpolitikk
 • By- og regionalplanlegging, i tidsrommet etter 1945
 • Offentlig planlegging og styringsteori
 • Miljøforvaltning og miljøpolitikk i Norden og Baltikum / Øst-Europa
 • Stat og marked
 • Miljø- og klimapolitikk i kommunene
 • Nyliberale reformer

Undervisning

 • Offentlig politikk og administrasjon generelt.
 • Lokal- og regionalpolitikk.
 • Miljøpolitikk.
 • Planlegging og styring
 • Nordisk og baltisk politikk

Bakgrunn

Mag.art. i statsvitenskap i 1968, dr.philos i 1979, stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning 1969-72, universitetslektor ved Universitetet i Bergen 1972-75, forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning 1975-79, dosent ved Universitetet i Tromsø 1979-82. Ansatt ved Institutt for statsvitenskap fra 1982. Professor emeritus fra 2011.
 

Verv

 2002 -2007 instituttleder, leder av nasjonalt fagråd for statsvitenskap

Medlem av diverse komitéer og styrer:
Styremedlem i ved TIK, SUM, Universitetsbiblioteket, Utredningskomite for master i samfunnsdidaktikk, Programrådet for lektor- og adjunktprogrammet, medlem og styreleder for stipendprogrammet E.ON. Ruhrgas, medlem og formann i rådet for EuroBaltikum, medlem i Akreditteringskomitéen i European Association for Public Administration, medlem i diverse styrer i råd i Norges forskningsråd, prosjektansvarlig i miljøforskningsinstitusjonen Ciens (UIO,/instituttsektoren). Styremedlem i KIS (Kunnskap i skolen, forskningsorgan),UIO.

Samfunnsrettede verv og tiltak.

- Leder av et regjeringsoppnevnt utvalg (Samferdselsdepartementet) for å evaluere Gardermoprosjektet (kgl. Res. 1998-1999, NOU: Gardermoprosjektet 1999:28).

- Medlem av et regjeringsoppnevnt utvalg (kgl.res.2000) _ Redningsberedskapsutvalget , rapport 1.11. 2001, Justis- og politidepartementet.

- SV-fakultetets (UIO) representant i utredning av ny lærerutdannelse under Rammeplanutvalget 2009 (Kunnskapsdepartementet)

...

 

Samarbeid

 Prosjektsamarbeid i Ciens: Klimapolitikk i kommunene (Climadapt)

Prosjektleder instituttprogram (NFR): Politikkens vilkår i det nyliberale samfunn 2003-2007.

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Regional og lokalpolitikk, Klimapolitikk, Stat og marked

Publikasjoner

 • Mydske, Per Kristen (2017). Societal Governing Efficiency: Problem Relevance or System Dependency? The Case of Norway, In Noralv Veggeland (ed.),  Administrative strategies of our time.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-53611-904-6.  6.  s 163 - 196
 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (red.) (2011). Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014142. 252 s.
 • Mydske, Per Kristen, Claes, Dag Harald, Lie,Amund (red): Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget 2007.
 • Mydske, Per Kristen (red). Skandinaviske regioner- plass for politikk?. Bergen: Fagbokforlaget 2006. ISBN 82-450-0375-1. 242 s.
 • Alf-Inge Jansen and Per Kristen Mydske: "Balancing environmental quality and interest in oil", i Kenneth Hanf & Alf-Inge Jansen(eds): Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. Longman 1998
 • Mydske, Per Kristen; Kvavik, Robert: "Political Parties and Norwegian Provincial Government". I Strøm and Svaasand (eds.): Challenges to Political Parties. The Case of Norway. The University of Michigan Press, Ann Arbor 1997. ISBN 0-472-10680-5. s. 191-214
 • (Co-ed., co-author), "Comparing Nordic and Baltic Countries" TemaNord, 1994: 572
 • Planlegging og forvaltning. Oslo, 1978.
 • "Den historiske bakgrunn for fysisk-økonomisk planlegging i Norge". Institutt for sosiologi, Bergen, 1974.
 • Mydske, Per Kristen (2017). Societal Governing Efficiency: Problem Relevance or System Dependency? The Case of Norway, In Noralv Veggeland (ed.),  Administrative strategies of our time.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-53611-904-6.  6.  s 163 - 196
 • Rauken, Trude; Mydske, Per Kristen & Winsvold, Marte Slagsvold (2015). Mainstreaming climate change adaptation at the local level. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability.  ISSN 1354-9839.  20(4), s 408- 423 . doi: 10.1080/13549839.2014.880412 Vis sammendrag
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Mydske, Per Kristen & Dahle, Elisabeth (2013). Multi-level coordination of climate change adaptation: by national hierarchical steering or by regional network governance?. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability.  ISSN 1354-9839.  18(8), s 869- 887 . doi: 10.1080/13549839.2012.738657
 • Larsen, Eli & Mydske, Per Kristen (2013). Developing Electronic Cooperation Tools: A Case From Norwegian Health Care. Interactive Journal of Medical Research.  ISSN 1929-073X.  2(1), s e9 . doi: 10.2196/ijmr.2346
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Mydske, Per Kristen & Dahle, Elisabeth (2012). Regionenes rolle i arbeidet med å tilpasse samfunnet til framtidens klimaendringer, I:  Det regionale Norge 1950 til 2050.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.  Kapittel 12.  s 281 - 313
 • Mydske, Per Kristen; Sandkjær Hansen, Gro & Dahle, Elisabeth (2012). Multilevel coordination of climate change adaptation: by national hierarchical steering or by regional network governance?. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability.  ISSN 1354-9839.  s 1- 19 . doi: 10.1080/13549839.2012.738657
 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (2011). Offentlig forvaltning og samfunnsstyring, I: Dag Harald Claes & Per Kristen Mydske (red.),  Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014142.  Kapittel 1.  s 11 - 39
 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (2011). Reformer: årsaker, intensjoner og virkninger, I: Dag Harald Claes & Per Kristen Mydske (red.),  Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014142.  Kapittel 8.  s 185 - 204
 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (2011). Styringsutfordringer, I: Dag Harald Claes & Per Kristen Mydske (red.),  Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014142.  Kapittel 9.  s 205 - 229
 • Hansen, Tore; Mydske, Per Kristen & Claes, Dag Harald (2011). Teorier om offentlige reformer, I: Dag Harald Claes & Per Kristen Mydske (red.),  Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014142.  2.  s 40 - 66
 • Lie, Amund & Mydske, Per Kristen (2011). Jernbanesektoren: styring, fristilling og markedsretting, I: Dag Harald Claes & Per Kristen Mydske (red.),  Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014142.  6.  s 146 - 166
 • Lie, Amund & Mydske, Per Kristen (2011). Veisektoren: styring, fristilling og markedsretting, I: Dag Harald Claes & Per Kristen Mydske (red.),  Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014142.  7.  s 167 - 184
 • Claes, Dag Harald; Askim, Jostein Rosfjord; Mydske, Per Kristen & Tranøy, Bent Sofus (2007). Nettværksnæringer mellom offentlig forvaltning og privat marked, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 7.  s 128 - 145
 • Mathisen, Werner Christie; Mydske, Per Kristen & Underdal, Arild (2007). Markedstilpasning og internasjonalisering i miljøpolitikken, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 9.  s 161 - 181
 • Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (2007). Konklusjon, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  18.  s 362 - 369
 • Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (2007). Politikk: virkelighet og vitenskap, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  1.  s 13 - 29
 • Mydske, Per Kristen (2006). Mellom geografi, sektor og politisk parti, I: Per Kristen Mydske (red.),  Skandinaviske regioner- plass for politikk?.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0375-1.  Kapittel 1.  s 9 - 31
 • Mydske, Per Kristen (2006). Regionalt demokrati:Utvikling eller avvikling?, I: Per Kristen Mydske (red.),  Skandinaviske regioner- plass for politikk?.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0375-1.  Kapittel 9.  s 209 - 230
 • Mydske, Per Kristen (2006). forord, I: Per Kristen Mydske (red.),  Skandinaviske regioner- plass for politikk?.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0375-1.  forord.
 • Mydske, Per Kristen; Omland Granlud, Torunn & Disch, Per Gunnar (2006). Den politiske regionen - før og nå, I: Per Kristen Mydske (red.),  Skandinaviske regioner- plass for politikk?.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0375-1.  Kapittel 2.  s 33 - 67
 • Mydske, Per Kristen (2003). Forord, I: Janne Haaland Matlary (red.),  Spillet om Irak.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-098-5.  Forord.  s 5 - 6
 • Mydske, Per Kristen; Matlary, Janne Haaland & Rasch, Bjørn Erik (2003). Innledning, I: Bjørn Erik Rasch; Janne Haaland Matlary & Per Kristen Mydske (red.),  Spillet om Irak.  Abstrakt forlag.  ISBN 8279350985.  Innledning.  s 9 - 14
 • Mydske, Per Kristen & Jansen, Alf-Inge (1998). Norway: Balancing environmental policy and public administration, In Kenneth Hanf & Alf-Inge Jansen (ed.),  Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration.  Longman.  ISBN 0-58236820-0.  chapter 9.  s 181 - 207
 • Mydske, Per Kristen & Kvavik, Robert (1997). Political Parties and Norwegian Provincial Government, In Kåre Strøm & Lars Svåsand (ed.),  Challenges to Political Parties. The Case of Norway.  The University of Michigan Press, Ann Arbor.  ISBN 0-472-10680-5.  s 191 - 214
 • Mydske, Per Kristen (1996). 12. Implementation of Environmental Policies in Agriculture: A Watercourse Project in Norway, In Jan M. Van Dunne (ed.),  Non-Point Source Pollution: The case of the river Meuse.  Kluwer Law International Ltd..  ISBN 9041109102.  kaptiel 12..  s 197 - 215
 • Mydske, Per Kristen; Steen, Anton & Vanags, Edvins (1996). Public Administration Reforms in Latvia. Fõrvaltningsforskning/Hallinnon Tutkimus/Administrative Studies.  ISSN 0359-6680.  15(4), s 275- 281

Se alle arbeider i Cristin

 • Claes, Dag Harald & Mydske, Per Kristen (red.) (2011). Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014142.  252 s.
 • Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (red.) (2007). Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  407 s.
 • Mydske, Per Kristen (red.) (2006). Skandinaviske regioner- plass for politikk?. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0375-1.  242 s.
 • Mydske, Per Kristen & Peters, Ingo (ed.) (2006). The Transformation of the European Nation State. Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 3-8305-1222-8.  202 s.
 • Rasch, Bjørn Erik; Haaland Matlary, Janne & Mydske, Per Kristen (red.) (2003). Spillet om Irak. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-098-5.  327 s.
 • Rasch, Bjørn Erik; Matlary, Janne Haaland & Mydske, Per Kristen (red.) (2003). Spillet om Irak. Abstrakt forlag.  ISBN 8279350985.  327 s.
 • Østerud, Øyvind; Rasch, Bjørn Erik; Haaland Matlary, Janne & Mydske, Per Kristen (red.) (2003). "Irak i USAs geopolitiske strategi", i Spillet om Irak. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-098-5.  326 s.
 • Mydske, Per Kristen & Hjelle, Jan (2000). From international goals to national impllementation. Agri-environmental policies in the Nordic and Baltic countries. Institutt for statsvitensskap.  ISBN 82-570-4615-9.  132 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mydske, Per Kristen & Lie, Amund (2018). Virksomhetsstyring, etatsstyring og sektorstyring. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (3), s 56- 59
 • Lie, Amund & Mydske, Per Kristen (2016). Reformer av svensk samferdsel: Kva kan vi lære?. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  3, s 50- 53
 • Lie, Amund & Mydske, Per Kristen (2011). På rett veg i samferdselspolitikken?. Vegen og vi.  (5), s 12- 12
 • Mydske, Per Kristen & Lerstang, Tor (2007). City policies and politics:Continuity or change in Norwegian urban transport policies and politics. Vis sammendrag
 • Mydske, Per Kristen (2001). Global Goals and National Implementation in Scandinavia. Vis sammendrag
 • Mydske, Per Kristen & Disch, Per Gunnar (2000). Fem inlegg om regionkommunen og regionpolitikere i Skandinavia.
 • Disch, Per Gunnar; Omland, Torunn & Mydske, Per Kristen (red.) (1999). Regionnivået i Norge, Dannmark og Sverige på 1990-tallet.
 • Mydske, Per Kristen (1999). Regionnivået i Norge, Danmark og Sverige på 1990-tallet.
 • Strøm, Steinar; Mydske, Per Kristen; Alfheim, Svein; Ven, Bjørg & Whist, Erik (1999). Gardermoprosjektet. NOU - Norges offentlige utredninger. 28. Vis sammendrag
 • Mydske, Per Kristen (1997). Baltic Democracies - Consolidation and Development.
 • Mydske, Per Kristen (1997). National Engagement in Environmental values in Estonia, Latvia, Luthuania and Russia.
 • Mydske, Per Kristen & Hjelle, Jan (1997). Comparing the Nordic Countries.
 • Mydske, Per Kristen (ed.) (1996). Implementing Environmental Policy Instruments in Nordic and Post-Communist Countries.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 31. jan. 2020 13:36

Prosjekter

 • Politikkens vilkår i det nyliberale samfunn

Forskergrupper

 • Institutt for statsvitenskap