Lawrence Edmund Rose

Professor emeritus - Institutt for Statsvitenskap
Bilde av Lawrence Edmund Rose
English version of this page
Rom Eilert Sundts Hus B, Moltke Moes vei 31, 754
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Roses faglige interesser spenner over flere spørsmål vedrørende demokratisk medborgerskap og utforming av offentlig politikk, spesielt med hensyn til kommunalpolitikk og forvaltning. Ved siden av dette er han opptatt av samfunnsvitenskapelig metode.

Undervisning

  • Utforming og innholdet av demokratisk medborgerskap.
  • Offentlig politikk og administrasjon, spesielt kommunepolitikk og forvaltning.
  • Komparativ politisk atferd.
  • Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

Democratic citizenship

Lokal administrasjon og politikk

Bakgrunn

 Lawrence Rose tok sin M.A.-grad i 1967 og sin Ph.D. grad i statsvitenskap i 1976 ved Stanford University. Fra 1975-82 var han Assistant Professor ved University of Virginia. Han var gjesteprofessor ved Institutt for statsvitenskap fra 1979-80. Fra 1982-91 var han forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og vikarierte i deltidsstilling som professor ved Institutt for statsvitenskap 1985-88. Ansatt som førsteamanuensis 1989, professor fra 1993.

Verv

  • Kommunal ekonomi och politik, redaksjonsråd
  • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), styremedlem
  • International Political Science Association (IPSA), Research Committee 05, styremedlem

Samarbeid

 

Emneord: Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Offentlig politikk og administrasjon, Kommunepolitikk, Metode, Statistikk, Demokrati, Statsvitenskap
Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 5. aug. 2021 09:00

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter