Knut Midgaard

Professor emeritus

Publikasjoner

 • Thorsen, Dag Einar; Helland-Hansen, Kristian; Haug, Are Vegard & Midgaard, Knut (2007). Demokratiets muligheter i det nyliberale samfunn. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 49–68.
 • Midgaard, Knut (2003). Forord, Demokrati med radvalg og fondsvalg. Institutt for statsvitenskap. ISSN 82-570-4861-5. s. 5–6.
 • Midgaard, Knut (2001). Mennesket som bærer av fornuft og moralsk evne: Noen refleksjoner ved sekelskiftet om kommunikasjon og politisk ansvar ut fra L.T. Hobhouse, Karl Jaspers og Václav Havel. I Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (Red.), Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-333-3. s. 285–297.
 • Midgaard, Knut (2001). Betingelsene for et legitimt og godt styre i flere nivåer: Noen momenter med særlig vekt på spørsmålet om en rettferdig og hensiktsmessig stemmevektsfordeling i EU. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 17(2), s. 248–269.
 • Midgaard, Knut (2000). Folkesuverenitet, maktfordeling og vetorett. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 17(4), s. 395–413.
 • Midgaard, Knut (1998). Legitimacy and multi-level governance. International Framtider. 8, s. 8–14.
 • Midgaard, Knut (1997). Overnasjonalitet og demokrati, Demokrati: Vilkår og virkninger. Fagbokforlaget, Bergen. s. 317–336.
 • Midgaard, Knut (1997). Spesialiserte institusjoner og demokrati, Demokrati: Vilkår og virkninger. Fagbokforlaget, Bergen. s. 209–219.
 • Midgaard, Knut (1997). Legitime og gode styreformer - og demokratiet, Demokrati: Vilkår og virkninger. Fagbokforlaget, Bergen. s. 15–36.
 • Midgaard, Knut (1997). The Problem of Autonomy and Democracy in a Complex Polity: The European Union. I Føllesdal, Andreas & Koslowski, Peter (Red.), Democracy and the EU. Springer Verlag, Berlin. ISSN 3-540-63457-6. s. 189–203.
 • Midgaard, Knut (1997). Innledning. I Christensen, Tom & Midgaard, Knut (Red.), Universitetet som beslutningsarena: Reformer ved Universitetet i Oslo. Fagbokforlaget, Bergen. ISSN 82-7674-370-6. s. 11–25.
 • Christensen, Tom & Midgaard, Knut (1997). Forord. I Christensen, Tom & Midgaard, Knut (Red.), Universitetet som beslutningsarena: Reformer ved Universitetet i Oslo. Fagbokforlaget, Bergen. ISSN 82-7674-370-6. s. 3–5.
 • Midgaard, Knut (1997). Politisk teori. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. s. 325–362.

Se alle arbeider i Cristin

 • Midgaard, Knut & Malnes, Raino Sverre (2009). Politisk tenkning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01520-0. 396 s.
 • Rasch, Bjørn Erik & Midgaard, Knut (2004). Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave. Fagbokforlaget. 391 s.
 • Malnes, Raino Sverre & Midgaard, Knut (2003). Politisk tenkning. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00414-8. 392 s.
 • Midgaard, Knut & Rasch, Bjørn Erik (1998). Demokrati - vilkår og virkninger. Fagbokforlaget, Bergen. ISBN 82-7674-340-4. 362 s.
 • Christensen, Tom & Midgaard, Knut (1997). Universitetet som beslutningsarena: Reformer ved Universitetet i Oslo. Fagbokforlaget, Bergen. ISBN 82-7674-370-6.
 • Christensen, Tom & Midgaard, Knut (1997). Universitetet som beslutningsarena. Fagbokforlaget, ,Bergen.. ISBN 82-7674-370-6. 237 s.
 • Midgaard, Knut & Rasch, Bjørn Erik (1997). Demokrati: Vilkår og virkninger. Fagbokforlaget, Bergen.
 • Rasch, Bjørn Erik & Midgaard, Knut (1994). Representativt demokrati: Spilleregler under debatt. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-03931-5. 296 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Midgaard, Knut (2006). The scholarship of Arild Underdal. Global Environmental Politics. ISSN 1526-3800. 6, s. 3–12.
 • Midgaard, Knut (1998). Equality and inequality of voting weight per capita in the EU: Principles, facts, and arguments (Unfinished draft).
 • Midgaard, Knut (1997). Vote weight distribution, power and autonomy in the EU.
 • Midgaard, Knut (1998). Consensus, majority decisions, power and autonomy: Fragments related to the European Union. Working paper. ISSN 0805-5130.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 12. mai 2022 13:26