Knut Midgaard

Professor emeritus - Institutt for statsvitenskap

Publikasjoner

 • Thorsen, Dag Einar; Helland-Hansen, Kristian; Haug, Are Vegard & Midgaard, Knut (2007). Demokratiets muligheter i det nyliberale samfunn, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  3.  s 49 - 68
 • Midgaard, Knut (2003). Forord, I:  Demokrati med radvalg og fondsvalg.  Institutt for statsvitenskap.  ISBN 82-570-4861-5.  Forord.  s 5 - 6
 • Midgaard, Knut (2001). Betingelsene for et legitimt og godt styre i flere nivåer: Noen momenter med særlig vekt på spørsmålet om en rettferdig og hensiktsmessig stemmevektsfordeling i EU. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  17(2), s 248- 269 Vis sammendrag
 • Midgaard, Knut (2001). Mennesket som bærer av fornuft og moralsk evne: Noen refleksjoner ved sekelskiftet om kommunikasjon og politisk ansvar ut fra L.T. Hobhouse, Karl Jaspers og Václav Havel, I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.  s 285 - 297 Vis sammendrag
 • Midgaard, Knut (2000). Folkesuverenitet, maktfordeling og vetorett. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  17(4), s 395- 413 Vis sammendrag
 • Midgaard, Knut (1998). Legitimacy and multi-level governance. International Framtider.  8, s 8- 14 Vis sammendrag
 • Christensen, Tom & Midgaard, Knut (1997). Forord, I: Tom Christensen & Knut Midgaard (red.),  Universitetet som beslutningsarena: Reformer ved Universitetet i Oslo.  Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-370-6.  s 3 - 5 Vis sammendrag
 • Midgaard, Knut (1997). Innledning, I: Tom Christensen & Knut Midgaard (red.),  Universitetet som beslutningsarena: Reformer ved Universitetet i Oslo.  Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-370-6.  s 11 - 25 Vis sammendrag
 • Midgaard, Knut (1997). Legitime og gode styreformer - og demokratiet, I:  Demokrati: Vilkår og virkninger.  Fagbokforlaget, Bergen.  s 15 - 36
 • Midgaard, Knut (1997). Overnasjonalitet og demokrati, I:  Demokrati: Vilkår og virkninger.  Fagbokforlaget, Bergen.  s 317 - 336
 • Midgaard, Knut (1997). Politisk teori. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (3), s 325- 362
 • Midgaard, Knut (1997). Spesialiserte institusjoner og demokrati, I:  Demokrati: Vilkår og virkninger.  Fagbokforlaget, Bergen.  s 209 - 219
 • Midgaard, Knut (1997). The Problem of Autonomy and Democracy in a Complex Polity: The European Union, In Andreas Føllesdal & Peter Koslowski (ed.),  Democracy and the EU.  Springer Verlag, Berlin.  ISBN 3-540-63457-6.  s 189 - 203 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Midgaard, Knut & Malnes, Raino Sverre (2009). Politisk tenkning. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01520-0.  396 s.
 • Rasch, Bjørn Erik & Midgaard, Knut (2004). Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave. Fagbokforlaget.  391 s.
 • Malnes, Raino Sverre & Midgaard, Knut (2003). Politisk tenkning. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00414-8.  392 s.
 • Midgaard, Knut & Rasch, Bjørn Erik (1998). Demokrati - vilkår og virkninger. Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-340-4.  362 s. Vis sammendrag
 • Christensen, Tom & Midgaard, Knut (1997). Universitetet som beslutningsarena. Fagbokforlaget, ,Bergen..  ISBN 82-7674-370-6.  237 s. Vis sammendrag
 • Christensen, Tom & Midgaard, Knut (red.) (1997). Universitetet som beslutningsarena: Reformer ved Universitetet i Oslo. Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-370-6.
 • Midgaard, Knut & Rasch, Bjørn Erik (1997). Demokrati: Vilkår og virkninger. Fagbokforlaget, Bergen.
 • Rasch, Bjørn Erik & Midgaard, Knut (red.) (1994). Representativt demokrati: Spilleregler under debatt. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-03931-5.  296 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Midgaard, Knut (2006). The scholarship of Arild Underdal. Global Environmental Politics.  ISSN 1526-3800.  6, s 3- 12
 • Midgaard, Knut (1998). Consensus, majority decisions, power and autonomy: Fragments related to the European Union. Working paper. 10. Vis sammendrag
 • Midgaard, Knut (1998). Equality and inequality of voting weight per capita in the EU: Principles, facts, and arguments (Unfinished draft). Vis sammendrag
 • Midgaard, Knut (1997). Vote weight distribution, power and autonomy in the EU.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 24. juni 2014 12:46