Lars Gjesvik

Ph.d.-kandidat
Bilde av Lars Gjesvik
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse C. J. Hambros Plass 2D 0130 Oslo

Finansiering og samarbeid

Avhandlingen inngår i det tverrfaglige prosjektet GAIA, et samarbeid mellom SIMULA og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Doktorgradsprosjektet

Prosjektet undersøker betydning fysisk Internettinfrastruktur har på spørsmål om nasjonal sikkerhet, suverenitet og autonomi. Den globale datatrafikken som underbygger stadig flere av samfunnets funksjoner og behov er i stor grad avhengig av en global og privat eid infrastruktur som i liten grad har vært forsket på. Likevel har denne stor betydning for staters sikkerhet, autonomi og handlingsrom. 

Mer konkret fokuserer avhandlingen på interaksjonene mellom de private selskapene som eier og drifter denne private infrastrukturen, og stater som har økende interesser av å kontrollere og sikre sine digitale sfærer. Oppgaven forsøker å svare på spørsmål som: Hvem definerer digital sikkerhet når det kommer til global infrastruktur? Hvordan bygges det globale Internettet, og hvem er vinnerne og taperne?

Akademiske interesser

Mine hovedinteresser er samspillet mellom teknologisk digital utvikling og sikkerhetspolitikk/geopolitikk. Jeg har jobbet med spørsmål rundt cybersikkerhet og digital politikk i tre år og er særlig interessert i hvordan teknologi endrer rammebetingelsene for politikk. 

Forskningsteam

Veiledere er Ole Jacob Sending (NUPI) og Karen Lund Petersen (Universitetet i København)

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 8. apr. 2020 16:02 - Sist endret 29. mai 2020 09:44