Kristian Lundby Gjerde

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Kristian Lundby Gjerde er ekstern ph.d.-kandidat finansiert av Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Faglige interesser

Gjerdes ph.d.-prosjekt omhandler russisk debatt om vestlig dobbeltmoral i internasjonal politikk. Blant hans faglige interesser er russisk innenriks- og utenrikspolitikk, russisk-vestlige relasjoner og minnepolitikk. Metodologisk er han opptatt av programmering som verktøy i samfunnsvitenskap og områdestudier, og har blant annet utviklet R-programpakken corporaexplorer.

Bakgrunn

Gjerde jobber med det tidligere Sovjetunionen på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han har studert internasjonale relasjoner i Russland og har en mastergrad (MPhil) i russlandsstudier fra St Antony’s College, Oxford. Før han begynte ved NUPI, arbeidet Gjerde ved den norske ambassaden i Baku i Aserbajdsjan. Han er redaktør i tidsskriftet Nordisk Østforum.

Forskningsteam

Gjerde er en del av forskningsgruppen "Russland, Asia og internasjonal handel" på NUPI.

Annet

Publikasjoner

 • Rieker, Pernille & Gjerde, Kristian Lundby (2021). The potential and limits of EU crisis response. I Mac Ginty, Roger; Pogodda, Sandra & Richmond, Oliver P. (Red.), The EU and crisis response. Manchester University Press. ISSN 9781526148353. doi: 10.7765/9781526148346.00010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjerde, Kristian Lundby (2019). corporaexplorer: An R package for dynamic exploration of text collections. Journal of Open Source Software (JOSS). ISSN 2475-9066. 4(38). doi: 10.21105/joss.01342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wilhelmsen, Julie Maria & Gjerde, Kristian Lundby (2018). Norway and Russia in the Arctic: New Cold War Contamination? Arctic Review on Law and Politics. ISSN 1891-6252. 9, s. 382–407. doi: 10.23865/arctic.v9.1334. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rieker, Pernille & Gjerde, Kristian Lundby (2016). The EU, Russia and the potential for dialogue – Different readings of the crisis in Ukraine. European Security. ISSN 0966-2839. 25(3), s. 304–325. doi: 10.1080/09662839.2016.1186013.
 • Gjerde, Kristian Lundby & Fjæstad, Kristin (2013). «Det meste er nord»: Støres største satsing. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 71(3), s. 385–395.
 • Gjerde, Kristian Lundby (2013). Bruken av historie i Putins Russland: Kremls søken etter konsensus 2000–2010. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 27(1), s. 31–56.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjerde, Kristian Lundby (2015). Putins historieskrivning. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Gjerde, Kristian Lundby (2015). Gjenkjennelige problemer. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 29(1), s. 3–4.
 • Moen-Larsen, Natalia & Gjerde, Kristian Lundby (2014). Ukraina-konflikten sett fra Russland. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gjerde, Kristian Lundby & Moen-Larsen, Natalia (2014). Historier. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 28(2), s. 95–97.
 • Gjerde, Kristian Lundby & Moen-Larsen, Natalia (2014). Olympisk fremmedgjøring. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 28(1), s. 3–5.
 • Gjerde, Kristian Lundby & Moen-Larsen, Natalia (2014). Sanksjoner og påvirkning. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 28(3), s. 195–197.
 • Gjerde, Kristian Lundby (2014). Oppmerksomhet. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 28(4), s. 297–299.
 • Gjerde, Kristian Lundby & Moen, Natalia (2013). Teppefall i Tbilisi. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 27(2), s. 113–114.
 • Rowe, Elana Wilson; Gjerde, Kristian Lundby & Moen, Natalia (2013). Modernisering i Russland. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 27(3), s. 215–217.
 • Fjæstad, Kristin; Gjerde, Kristian Lundby & Moen, Natalia (2013). Norsk russlandspolitikk. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. 27(4), s. 323–325.
 • Gjerde, Kristian Lundby (2020). Measuring Russia’s attention to Europe and the world. NUPI. 2020(8). Fulltekst i vitenarkiv
 • Wilhelmsen, Julie Maria & Gjerde, Kristian Lundby (2018). How the New Cold War travelled North (Part II) Interaction between Norway and Russia. Norwegian institute of international Affairs. 2018(15). Fulltekst i vitenarkiv
 • Wilhelmsen, Julie Maria & Gjerde, Kristian Lundby (2018). How the New Cold War travelled North (Part I) Norwegian and Russian narratives. Norwegian institute of International Affairs. 2018(14). Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjerde, Kristian Lundby (2017). Russia’s turn to Asia: Myanmar seen from Moscow. Norsk utenrikspolitisk institutt. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rieker, Pernille & Gjerde, Kristian Lundby (2015). Beyond the crisis in Ukraine. Russian and EU perceptions of European security and potential implications for Europe and Norway. Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rieker, Pernille & Gjerde, Kristian Lundby (2015). Beyond the crisis in Ukraine. Russian and EU perceptions of European security and the potential for rapprochement. Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vakulchuk, Roman; Gjerde, Kristian Lundby; Belikhina, Tatiana & Apsalikov, Kazbek (2014). Semipalatinsk nuclear testing: the humanitarian consequences. NUPI. ISSN 978-82-7002-339-4. 2014(1).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2020 15:30 - Sist endret 2. juni 2020 09:43