Kristian Lundby Gjerde

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Kristian Lundby Gjerde er ekstern ph.d.-kandidat finansiert av Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Faglige interesser

Gjerdes ph.d.-prosjekt omhandler russisk debatt om vestlig dobbeltmoral i internasjonal politikk. Blant hans faglige interesser er russisk innenriks- og utenrikspolitikk, russisk-vestlige relasjoner og minnepolitikk. Metodologisk er han opptatt av programmering som verktøy i samfunnsvitenskap og områdestudier, og har blant annet utviklet R-programpakken corporaexplorer.

Bakgrunn

Gjerde jobber med det tidligere Sovjetunionen på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han har studert internasjonale relasjoner i Russland og har en mastergrad (MPhil) i russlandsstudier fra St Antony’s College, Oxford. Før han begynte ved NUPI, arbeidet Gjerde ved den norske ambassaden i Baku i Aserbajdsjan. Han er redaktør i tidsskriftet Nordisk Østforum.

Forskningsteam

Gjerde er en del av forskningsgruppen "Russland, Asia og internasjonal handel" på NUPI.

Annet

Publikasjoner

 • Gjerde, Kristian Lundby (2019). corporaexplorer: An R package for dynamic exploration of text collections. Journal of Open Source Software (JOSS).  ISSN 2475-9066.  4(38) . doi: 10.21105/joss.01342 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wilhelmsen, Julie Maria & Gjerde, Kristian Lundby (2018). Norway and Russia in the Arctic: New Cold War Contamination?. Arctic Review on Law and Politics.  ISSN 1891-6252.  9, s 382- 407 . doi: 10.23865/arctic.v9.1334 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rieker, Pernille & Gjerde, Kristian Lundby (2016). The EU, Russia and the potential for dialogue – Different readings of the crisis in Ukraine. European Security.  ISSN 0966-2839.  25(3), s 304- 325 . doi: 10.1080/09662839.2016.1186013 Vis sammendrag
 • Gjerde, Kristian Lundby (2015). The use of history in Russia 2000–2011: the Kremlin and the search for consensus. East European Politics.  ISSN 2159-9165.  31(2), s 149- 169 . doi: 10.1080/21599165.2015.1035779
 • Gjerde, Kristian Lundby (2013). Bruken av historie i Putins Russland: Kremls søken etter konsensus 2000–2010. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  27(1), s 31- 56
 • Gjerde, Kristian Lundby & Fjæstad, Kristin (2013). «Det meste er nord»: Støres største satsing. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  71(3), s 385- 395

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjerde, Kristian Lundby (2020). Measuring Russia’s attention to Europe and the world. NUPI Research Paper. 8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wilhelmsen, Julie Maria & Gjerde, Kristian Lundby (2018). How the New Cold War travelled North (Part I) Norwegian and Russian narratives. NUPI Policy Brief. 14. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wilhelmsen, Julie Maria & Gjerde, Kristian Lundby (2018). How the New Cold War travelled North (Part II) Interaction between Norway and Russia. NUPI Policy Brief. 15. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjerde, Kristian Lundby (2017). Russia’s turn to Asia: Myanmar seen from Moscow. NUPI Policy Brief. 10. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjerde, Kristian Lundby (2015). Gjenkjennelige problemer. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  29(1), s 3- 4
 • Gjerde, Kristian Lundby (2015). Putins historieskrivning. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. Vis sammendrag
 • Rieker, Pernille & Gjerde, Kristian Lundby (2015). Beyond the crisis in Ukraine. Russian and EU perceptions of European security and potential implications for Europe and Norway. NUPI Policy Brief. 31. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rieker, Pernille & Gjerde, Kristian Lundby (2015). Beyond the crisis in Ukraine. Russian and EU perceptions of European security and the potential for rapprochement.. Working Paper, NUPI. 859. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjerde, Kristian Lundby (2014). Oppmerksomhet. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  28(4), s 297- 299
 • Gjerde, Kristian Lundby & Moen-Larsen, Natalia (2014). Historier. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  28(2), s 95- 97
 • Gjerde, Kristian Lundby & Moen-Larsen, Natalia (2014). Olympisk fremmedgjøring. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  28(1), s 3- 5
 • Gjerde, Kristian Lundby & Moen-Larsen, Natalia (2014). Sanksjoner og påvirkning. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  28(3), s 195- 197
 • Moen-Larsen, Natalia & Gjerde, Kristian Lundby (2014). Ukraina-konflikten sett fra Russland. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vakulchuk, Roman; Gjerde, Kristian Lundby; Belikhina, Tatiana & Apsalikov, Kazbek (2014). Semipalatinsk nuclear testing: the humanitarian consequences. NUPI Report. 1.
 • Fjæstad, Kristin; Gjerde, Kristian Lundby & Moen, Natalia (2013). Norsk russlandspolitikk. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  27(4), s 323- 325
 • Gjerde, Kristian Lundby & Moen, Natalia (2013). Teppefall i Tbilisi. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  27(2), s 113- 114
 • Rowe, Elana Wilson; Gjerde, Kristian Lundby & Moen, Natalia (2013). Modernisering i Russland. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  27(3), s 215- 217

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2020 15:30 - Sist endret 2. juni 2020 09:43