Karin Fossheim

Ph.d.-kandidat
Bilde av Karin Fossheim
English version of this page
Mobiltelefon +47 916 65 581
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21 0349 Oslo
Postadresse Transportøkonomisk institutt Gaustadalleen 21 0349 Oslo

Finansiering og samarbeid

Ph.d.-prosjektet omhandler demokratiske implikasjoner, herunder representasjon, av samarbeid mellom private og offentlige organisasjoner i lokal politikkutforming. Det er finansiert av Norges forskningsråd som en del av prosjektet Digitalisation of Freight Deliveries and Collaborative Public Sector Innovation (DIGIN), ledet av Transportøkonomisk institutt (TØI).

Akademiske interesser

 • Offentlig politikk og administrasjon
 • Representasjon
 • Lokaldemokrati
 • Nettverk og samstyring

Undervisning

OADM2100 - Managing and leading public organizations

Bakgrunn

Verv

Ph.d.-representant Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet.

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Nettverk, Demokrati, Representasjon

Publikasjoner

 • Fossheim, Karin & Andersen, Jardar (2022). The consequences of institutional design on collaborative arrangements’ power to influence urban freight policymaking. Case Studies on Transport Policy. ISSN 2213-624X. 10(2), s. 1325–1331. doi: 10.1016/j.cstp.2022.04.017.
 • Fossheim, Karin (2022). How can non-elected representatives secure democratic representation? Policy & Politics. ISSN 0305-5736. 50(2), s. 243–260. doi: 10.1332/030557321x16371011677734. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fossheim, Karin (2021). The Responsibility of an Audience: Assessing the Legitimacy of Non-elected Representatives in Governance Networks. Representation. ISSN 0034-4893. s. 1–17. doi: 10.1080/00344893.2021.1933150. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørgen, Astrid ; Fossheim, Karin & Macharis, Cathy (2021). How to build stakeholder participation in collaborative urban freight planning. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning. ISSN 0264-2751. 112. doi: 10.1016/j.cities.2021.103149. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fossheim, Karin (2020). Local State-Society Relations in Norway. I Teles, Filipe; Gendzwill, Adam; Stanus, Cristina & Heinelt, Hubert (Red.), Close Ties in European Local Governance : Linking Local State and Society. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-44794-6. s. 275–288. doi: 10.1007/978-3-030-44794-6_19.
 • Ørving, Tale & Fossheim, Karin (2019). 11 - Public sector facilitation of cargo bike operations to improve city logistics. I Coppola, Pierluigi & Esztergár-Kiss, Domokos (Red.), Autonomous Vehicles and Future Mobility. Elsevier. ISSN 9780128176962. s. 141–154. doi: 10.1016/B978-0-12-817696-2.00011-1.
 • Fossheim, Karin & Andersen, Jardar (2017). Plan for sustainable urban logistics – comparing between Scandinavian and UK practices. European Transport Research Review. ISSN 1867-0717. 9(52). doi: 10.1007/s12544-017-0270-8. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørgen, Astrid ; Fossheim, Karin & Macharis, Cathy (2018). Criteria for successful stakeholder participation in collaborative urban mobility planning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2020 15:00 - Sist endret 29. apr. 2020 12:10