Karin Fossheim

Ph.d.-kandidat
Bilde av Karin Fossheim
English version of this page
Mobiltelefon +47 916 65 581
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21 0349 Oslo
Postadresse Transportøkonomisk institutt Gaustadalleen 21 0349 Oslo

Finansiering og samarbeid

Ph.d.-prosjektet omhandler demokratiske implikasjoner, herunder representasjon, av samarbeid mellom private og offentlige organisasjoner i lokal politikkutforming. Det er finansiert av Norges forskningsråd som en del av prosjektet Digitalisation of Freight Deliveries and Collaborative Public Sector Innovation (DIGIN), ledet av Transportøkonomisk institutt (TØI).

Akademiske interesser

  • Offentlig politikk og administrasjon
  • Representasjon
  • Lokaldemokrati
  • Nettverk og samstyring

Undervisning

OADM2100 - Managing and leading public organizations

Bakgrunn

Verv

Ph.d.-representant Programrådet for ph.d.-programmet ved SV-fakultetet.

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Nettverk, Demokrati, Representasjon

Publikasjoner

  • Bjørgen, Astrid; Fossheim, Karin & Macharis, Cathy (2021). How to build stakeholder participation in collaborative urban freight planning. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning.  ISSN 0264-2751.  112 . doi: 10.1016/j.cities.2021.103149 Vis sammendrag
  • Fossheim, Karin (2020). Local State-Society Relations in Norway, In Filipe Teles; Adam Gendzwill; Cristina Stanus & Hubert Heinelt (ed.),  Close Ties in European Local Governance : Linking Local State and Society.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-44794-6.  19.  s 275 - 288 Vis sammendrag
  • Ørving, Tale & Fossheim, Karin (2019). 11 - Public sector facilitation of cargo bike operations to improve city logistics, In Pierluigi Coppola & Domokos Esztergár-Kiss (ed.),  Autonomous Vehicles and Future Mobility.  Elsevier.  ISBN 9780128176962.  11.  s 141 - 154 Vis sammendrag
  • Fossheim, Karin & Andersen, Jardar (2017). Plan for sustainable urban logistics – comparing between Scandinavian and UK practices. European Transport Research Review.  ISSN 1867-0717.  9(52) . doi: 10.1007/s12544-017-0270-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Bjørgen, Astrid; Fossheim, Karin & Macharis, Cathy (2018). Criteria for successful stakeholder participation in collaborative urban mobility planning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2020 15:00 - Sist endret 29. apr. 2020 12:10