Ingvild Reymert

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Ansatt ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Akademiske interesser

Bakgrunn

 • 2019: Standford University (SCANCOR) Visiting Student Researcher
 • 2018 - : Stipendiat ved NIFU/UiO
 • 2014- 2018:  Forsker ved NIFU
 • 2011: Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2010-2011: Vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning

Forskningsteam

Medlem i den internasjonale forskningsgruppen R-Quest (https://www.r-quest.no/) ledet av NIFU.

Verv

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Institusjonell teori, Utdanningspolitikk, Forskningspolitikk, Organisasjonsteori

Publikasjoner

 • Langfeldt, Liv; Reymert, Ingvild S & Aksnes, Dag W. (2020). The role of metrics in peer assessments. Research Evaluation.  ISSN 0958-2029. . doi: https://doi.org/10.1093/reseval/rvaa032 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reymert, Ingvild S (2020). Bibliometrics in academic recruitment: A screening tool rather than a game changer. Minerva.  ISSN 0026-4695. . doi: 10.1007/s11024-020-09419-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reymert, Ingvild S; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm & Borlaug, Siri Brorstad (2020). Are evaluative cultures national or global? A cross-national study on evaluative cultures in academic recruitment processes in Europe. Higher Education.  ISSN 0018-1560. . doi: 10.1007/s10734-020-00659-3 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild S (2019). Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst, I: Jon Paschen Knudsen & Torunn Lauvdal (red.),  Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632571.  Kapittel 3.  s 75 - 98 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kyvik, Svein & Reymert, Ingvild (2017). Research collaboration in groups and networks: differences across academic fields. Scientometrics.  ISSN 0138-9130.  113(2), s 951- 967 . doi: 10.1007/s11192-017-2497-5 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild (2016). Managing mergers – governancing institutional integration. Tertiary Education and Management.  ISSN 1358-3883.  22(3), s 231- 248 . doi: 10.1080/13583883.2016.1196235 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Thune, Taran Mari; Reymert, Ingvild; Gulbrandsen, Magnus & Aamodt, Per O (2016). Universities and external engagement activities: Particular profiles for particular universities?. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  43(6), s 774- 786 . doi: 10.1093/scipol/scw019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Vabø, Agnete; Alvsvåg, Aina; Kyvik, Svein & Reymert, Ingvild S (2016). The establishment of formal research groups in higher education institutions. Nordic Journal of Studies in Educational Policy.  ISSN 2002-0317.  (2-3), s 1- 12 . doi: 10.3402/nstep.v2.33896 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt; Reymert, Ingvild Stakkevold & Otterbekk, Stine Renate (2010). Trenden er brutt - færre skifter parti. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  (2), s 24- 32

Se alle arbeider i Cristin

 • Reymert, Ingvild S (2020). How important are bibliometrics in academic recruitment processes?. Vis sammendrag
 • Reymert, Ingvild S (2020). Tellekanter som sorteringsverktøy. morgenbladet.no.
 • Reymert, Ingvild S (2019). Is the Metrics Tide Exaggerated?.
 • Reymert, Ingvild S (2019). Is the Metrics Tide Exaggerated?.
 • Reymert, Ingvild S; Jungblut, Jens & Borlaug, Siri Brorstad (2019). National or global standards? A cross-national study on assessment criteria in academic recruitment processes in Europe.
 • Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte E. S.; Reymert, Ingvild S; Gunnes, Hebe & Larsen, Even Hellan (2019). Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte. NIFU-rapport. 2. Vis sammendrag
 • Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja Kathrine; Reymert, Ingvild S; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari; Kyvik, Svein; Vabø, Agnete & Larsen, Even Hellan (2018). Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. NIFU-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Reymert, Ingvild S (2018). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Ensidig rekruttering skyver ut uortodokse forskere. Forskerforum.no.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Fagskoler.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Hvor blir det av postdoktorene?.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Quality in recruitment processes.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Quality in recruitment processes.
 • Reymert, Ingvild S (2018). Quality in recruitment processes.
 • Reymert, Ingvild S; Tveit, Mari Sundli; Bakke, Anne Helene & Strisland, Jonas (2018, 14. mars). Hvor blir det av kvinnene?. [Internett].  Studentsnakk / Podcast Norsk studentorganiasjon.
 • Støren, Liv Anne; Nesje, Kjersti; Salvanes, Kari Vea; Arnesen, Clara Åse & Reymert, Ingvild S (2018). Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen : Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017. NIFU-rapport. 2. Vis sammendrag
 • Høst, Håkon & Reymert, Ingvild (2017). Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere. NIFU Arbeidsnotat. 3.
 • Reymert, Ingvild (2017). Kandidater og arbeidsgivere om arbeidslivsrelevans.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Akademisk frihet i instituttsektoren.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Arbeidsgiverundersøkelser.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger.
 • Reymert, Ingvild S (2017). Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere.
 • Reymert, Ingvild S & Aamodt, Per O (2017). Graduate’s and employer survey.
 • Reymert, Ingvild S & Kyvik, Svein (2017). Research collaboration in groups and networks. Differences across academic fields.
 • Reymert, Ingvild S & Thune, Taran Mari (2017). Jack of all trades.
 • Reymert, Ingvild; Nesje, Kjersti & Thune, Taran Mari (2017). Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger. NIFU-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline & Reymert, Ingvild (2016). Steering approaches in higher education: Comparing Norway, Sweden, Finland, the Netherlands and UK (England. NIFU-rapport. 35. Vis sammendrag
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per O; Reymert, Ingvild & Stensaker, Bjørn (2016). Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning. NIFU Arbeidsnotat. 3.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Reymert, Ingvild (2016). More focused on studying? Differences in time spent studying between students who work and students who do not..
 • Reymert, Ingvild (2016). Hva er studiekvalitet?. Ledelse og Teknikk.  (5), s 22- 23
 • Reymert, Ingvild (2016). Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra UiO?.
 • Reymert, Ingvild (2016). Kvalitet – hva er det? Og hva vet vi?.
 • Reymert, Ingvild (2016). Kvalitet – hva er det? Og hva vet vi?.
 • Reymert, Ingvild (2016). Overgang til arbeidslivet.
 • Reymert, Ingvild (2016). Utdanner vi den kompetansen Norge trenger?.
 • Reymert, Ingvild; Aamodt, Per O; Børing, Pål & Næss, Terje (2016). Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra Universitetet i Oslo? Resultater fra en undersøkelse i et utvalg virksomheter i 2016. NIFU-rapport. 38. Vis sammendrag
 • Reymert, Ingvild; Hjellbrekke, Johannes & Frølich, Nicoline (2016). Is the landscape changing? A study of the changes in the Norwegian higher education sector..
 • Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete & Reymert, Ingvild (2016). Evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. NIFU-rapport. 7.
 • Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete & Reymert, Ingvild (2016). Organisasjonsstrukturen ved Universitetet i Stavanger – synspunkter fra de ansatte. NIFU Arbeidsnotat. 5.
 • Støren, Liv Anne; Salvanes, Kari Vea; Reymert, Ingvild; Arnesen, Clara Åse & Wiers-Jenssen, Jannecke (2016). Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen?. NIFU-rapport. 17.
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild (2015). Managing mergers - governing Institutional integration.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Reymert, Ingvild (2015). More focused on studying? Differences in time spent studying between students that work and students that do not.
 • Kyvik, Svein; Reymert, Ingvild; Vabø, Agnete & Alvsvåg, Aina (2015). Forskergrupper i universitets- og høgskolesektoren. NIFU Arbeidsnotat. 2.
 • Reymert, Ingvild; Hjellbrekke, Johannes; Aamodt, Per O & Frølich, Nicoline (2015). Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren: Et eksplorerende notat. NIFU Arbeidsnotat. 13.
 • Waagene, Erica & Reymert, Ingvild Stakkevold (2015). Metodenotat: Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 – Revidert og utvidet utgave. NIFU Arbeidsnotat. 1.
 • Aardal, Bernt; Berglund, Frode & Reymert, Ingvild S (2011). Valgundersøkelse 2009. Dokumentasjonsrapport.
 • Reymert, Ingvild Stakkevold (2011). Høyrepopulister uten kvinneappell: Hvorfor færre kvinner enn menn stemmer på høyrepopulistiske partier i Europa.
 • Reymert, Ingvild Stakkevold (2011). Høyrepopulistiske partier uten dametekke. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  3

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2020 17:14 - Sist endret 18. mai 2020 13:21