Ingvild Magnæs Gjelsvik

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Ingvild Magnæs Gjelsvik er ekstern Ph.d kandidat finansiert av Politihøgskolen og NUPI. Hun er også tilknyttet Senter for ekstremismeforskning (C-REX) på UiO.

Doktorgraden er tilknyttet forskningsprosjektet: “Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices” (HEX-NA) finansiert av Nordforsk. HEX-NA sammenligner ulike nordiske praksiser, institusjonelle oppsett og oppfatninger av tverretatlige samarbeidsmodeller for forebygging av voldelig ekstremisme.

Hennes doktorgradsprosjekt analyserer politiets roller i forebygging av voldelig ekstremisme i Norge med fokus på muligheter, begrensinger, og dilemmaer i policy og praksis. Prosjektet bygger på empirisk materialet fra intervjuer med politi og samarbeidsaktører, og tekstanalyse av sentrale policy dokumenter på feltet.

Veiledere for doktorgraden

 • Professor Tore Bjørgo (UiO/C-REX)
 • Seniorforsker Kari Osland (NUPI)

Akademiske interesser

 • Forebygging
 • Radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Politivitenskap
 • Kvalitativ metode

Bakgrunn

 • Forskning ved Politihøgskolen og NUPI (2011-i dag)
 • Master i Peace and Conflict Transformation, Universitetet i Tromsø (2010)
 • Bachelor i Utviklingsstudier – Universitetet i Agder (2008)

Forskningsteam

Gjelsvik er en del av forskergruppen «fred, konflikt og utvikling» på NUPI og Politihøgskolens forskergruppe «politi, rett og samfunn». 

Publikasjoner

 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2020). Police Reform and Community Policing in Kenya: The Bumpy Road from Policy to Practice. Journal of Human Security (JHS).  ISSN 1835-3800.  16(2), s 19- 30 . doi: 10.12924/johs2020.16020019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bjørgo, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). Sheep in wolf’s clothing?: The taming of the Soldiers of Odin in Norway, In Tore Bjørgo & Miroslav Mareš (ed.),  Vigilantism against Migrants and Minorities.  Routledge.  ISBN 978-1-138-49380-3.  Chapter 16.  s 257 - 271 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). Disengaging from violent extremism: The case of al-Shabaab in Somalia. Conflict Trends.  ISSN 1561-9818.  (1), s 12- 19 Vis sammendrag
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs & Bjørgo, Tore (2019). Med flere tanker i hodet samtidig: Politiets forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme., I: Stian Lid & Geir Heierstad (red.),  Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205518346.  Kapittel 6.  s 133 - 151
 • Karlsrud, John & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2017). Protection of civilians in the absence of peace agreements: Darfur, Chad/CAR, and Côte d’Ivoire, In Cedric De Coning; Chiyuki Aoi & John Karlsrud (ed.),  UN Peacekeeping Doctrine in a New Era: Adapting to Stabilisation, Protection and New Threats.  Routledge.  ISBN 9781138226753.  8.  s 211 - 226
 • Schia, Niels Nagelhus; Karlsrud, John & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2014). Connections and Disconnections: Understanding and Integrating Local Perceptions in United Nations Peacekeeping. Conflict Trends.  ISSN 1561-9818.  (1), s 28- 34
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs & Bjørgo, Tore (2012). Ex-Pirates in Somalia : processes of engagement, disengagement and reintegration. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  13(2), s 1- 21 . doi: 10.1080/14043858.2012.729353

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2020). Closeness Versus Distance: Relational Aspects of Community Policing. Vis sammendrag
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2020). Ekstremisme og forebygging bolk 1: Fenomener, begreper og trender.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2020). Factors Hindering Community Policing in Kenya. Vis sammendrag
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2020). Forebygging av ekstremisme bolk 2. Politiet som forebyggende aktør: roller, virkemidler og samarbeid.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2020). Lessons Learned from Police Reform and Community Policing in Kenya. Vis sammendrag
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). “Community Policing – From Policy to Practice”..
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019, 12. august). Hvordan overvåkes potensielle terrorister?. [Radio].  Studio 2 NRK P2.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). Høyreekstremisme i Norge.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019, 03. juni). Norsk politis forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. [Radio].  NRK P2, Studio 2.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). Should I stay or should I go? Security considerations for members leaving al-Shabaab in Somalia. NUPI Policy Brief. 4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs & Lid, Stian (2019, 26. september). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. [Radio].  Fagbokpodden Nettavisen.
 • Bjørgo, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2018). Utvikling og utbredelse av høyreekstremisme i Norge, I: Tore Bjørgo (red.),  Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier.  Politihøgskolen.  ISBN 978-82-7808-138-9.  Kapittel 2.  s 27 - 144
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2018). «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Politiets rolle - fra teori til praksis». Foredrag for studenter på masterstudiet i Politivitenskap på Politihøgskolen..
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2018). «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier- noen hovedfunn». Foredrag i Øst Politidistrikt..
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2018). «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier». Foredrag for politi og kommune i Innlandet Politidistrikt..
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs & Bjørgo, Tore (2018). Politiets virkemidler og rolle i forebygging av høyreekstremisme, I: Tore Bjørgo (red.),  Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier.  Politihøgskolen.  ISBN 978-82-7808-138-9.  Kapittel 5.  s 235 - 276
 • Bjørgo, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2017). Right-Wing extremists and anti-Islam activists in Norway: Constraints against violence. C-REX Working Paper Series. 3.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2017). Community policing and violent extremism.
 • Bjørgo, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2015). Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus. PHS Forskning. 2.
 • Peter, Mateja; Bøås, Morten; Schia, Niels Nagelhus; Strazzari, Francesco; Karlsrud, John; De Coning, Cedric; Lie, Jon Harald Sande; de Carvalho, Benjamin; Stamnes, Eli; Gjelsvik, Ingvild Magnæs; Osland, Kari M.; Solhjell, Randi; Troost, Paul & Muller, Lilly Pijnenburg (2015). United Nations Peace Operations: Aligning Principles and Practice. NUPI-rapport. 2. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solhjell, Randi & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2014). Female Bodies and Masculine Norms: Challenging Gender Discourses and the Implementation of Resolution 1325 in Peace Operations in Africa. NUPI Report. 2.
 • Bjørgo, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2013). Leaving Piracy Behind: Processes of engagement, disengagement and reintegration.
 • Schia, Niels Nagelhus; Gjelsvik, Ingvild Magnæs; Karlsrud, John & Weltzien, Åsmund (ed.) (2013). What people think does matter: Understanding and integrating local perceptions into UN peacekeeping. NUPI Policy Brief. 13. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solhjell, Randi & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2013). Female Bodies and Masculine Norms: Challenging Gender Discourses and the Implementation of Resolution 1325 in Peace Operations in Afrika / Randi Solhjell (for the Training for Peace Programme) including a case study of the African Union in Somalia, by Ingvild Magnæs Gjelsvik. NUPI Report. 2. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Weltzien, Åsmund & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2013). Women, Peace and Security in Somalia: A Study of AMISOM. NUPI Policy Brief. 16. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs & Bjørgo, Tore (2012). Ex-pirates in Somalia : disengagement processes and reintegration programming.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2020 15:10 - Sist endret 28. mai 2020 15:20