Ingvild Magnæs Gjelsvik

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Ingvild Magnæs Gjelsvik er ekstern Ph.d kandidat finansiert av Politihøgskolen og NUPI. Hun er også tilknyttet Senter for ekstremismeforskning (C-REX) på UiO.

Doktorgraden er tilknyttet forskningsprosjektet: “Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices” (HEX-NA) finansiert av Nordforsk. HEX-NA sammenligner ulike nordiske praksiser, institusjonelle oppsett og oppfatninger av tverretatlige samarbeidsmodeller for forebygging av voldelig ekstremisme.

Hennes doktorgradsprosjekt analyserer politiets roller i forebygging av voldelig ekstremisme i Norge med fokus på muligheter, begrensinger, og dilemmaer i policy og praksis. Prosjektet bygger på empirisk materialet fra intervjuer med politi og samarbeidsaktører, og tekstanalyse av sentrale policy dokumenter på feltet.

Veiledere for doktorgraden

 • Professor Tore Bjørgo (UiO/C-REX)
 • Seniorforsker Kari Osland (NUPI)

Akademiske interesser

 • Forebygging
 • Radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Politivitenskap
 • Kvalitativ metode

Bakgrunn

 • Forskning ved Politihøgskolen og NUPI (2011-i dag)
 • Master i Peace and Conflict Transformation, Universitetet i Tromsø (2010)
 • Bachelor i Utviklingsstudier – Universitetet i Agder (2008)

Forskningsteam

Gjelsvik er en del av forskergruppen «fred, konflikt og utvikling» på NUPI og Politihøgskolens forskergruppe «politi, rett og samfunn». 

Publikasjoner

 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2020). Police Reform and Community Policing in Kenya: The Bumpy Road from Policy to Practice. Journal of Human Security (JHS). ISSN 1835-3800. 16(2), s. 19–30. doi: 10.12924/johs2020.16020019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørgo, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). Sheep in wolf’s clothing?: The taming of the Soldiers of Odin in Norway. I Bjørgo, Tore & Mareš, Miroslav (Red.), Vigilantism against Migrants and Minorities. Routledge. ISSN 978-1-138-49380-3. s. 257–271. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). Disengaging from violent extremism: The case of al-Shabaab in Somalia. Conflict Trends. ISSN 1561-9818. s. 12–19.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs & Bjørgo, Tore (2019). Med flere tanker i hodet samtidig: Politiets forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. . I Lid, Stian & Heierstad, Geir (Red.), Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518346. s. 133–151.
 • Karlsrud, John & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2017). Protection of civilians in the absence of peace agreements: Darfur, Chad/CAR, and Côte d’Ivoire. I De Coning, Cedric; Aoi, Chiyuki & Karlsrud, John (Red.), UN Peacekeeping Doctrine in a New Era: Adapting to Stabilisation, Protection and New Threats. Routledge. ISSN 9781138226753. s. 211–226. doi: 10.4324/9781315396941-9.
 • Schia, Niels Nagelhus; Karlsrud, John & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2014). Connections and Disconnections: Understanding and Integrating Local Perceptions in United Nations Peacekeeping. Conflict Trends. ISSN 1561-9818. s. 28–34.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2021). Moderator in digital seminar titled "Living with the Taliban?" for the Consortium for Research on Terrorism and International Crime. Presenters Ingrid Nyborg and Surendra Sharma.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2020). Forebygging av ekstremisme bolk 2. Politiet som forebyggende aktør: roller, virkemidler og samarbeid.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2020). Ekstremisme og forebygging bolk 1: Fenomener, begreper og trender.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2020). Lessons Learned from Police Reform and Community Policing in Kenya.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2020). Factors Hindering Community Policing in Kenya.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs & Lid, Stian (2019). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. [Radio]. Fagbokpodden Nettavisen.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). Høyreekstremisme i Norge.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). Hvordan overvåkes potensielle terrorister? [Radio]. Studio 2 NRK P2.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). Norsk politis forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. [Radio]. NRK P2, Studio 2.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). “Community Policing – From Policy to Practice”. .
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2018). «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier- noen hovedfunn». Foredrag i Øst Politidistrikt.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2018). «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Politiets rolle - fra teori til praksis». Foredrag for studenter på masterstudiet i Politivitenskap på Politihøgskolen. .
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2018). «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier». Foredrag for politi og kommune i Innlandet Politidistrikt.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs & Bjørgo, Tore (2018). Politiets virkemidler og rolle i forebygging av høyreekstremisme. I Bjørgo, Tore (Red.), Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier. Politihøgskolen. ISSN 978-82-7808-138-9. s. 235–276.
 • Bjørgo, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2018). Utvikling og utbredelse av høyreekstremisme i Norge. I Bjørgo, Tore (Red.), Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier. Politihøgskolen. ISSN 978-82-7808-138-9. s. 27–144.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2017). Community policing and violent extremism.
 • Bjørgo, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2013). Leaving Piracy Behind: Processes of engagement, disengagement and reintegration.
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2020). Closeness Versus Distance: Relational Aspects of Community Policing. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet .
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2019). Should I stay or should I go? Security considerations for members leaving al-Shabaab in Somalia. NUPI Policy Brief. 2019(4). Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørgo, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2017). Right-Wing extremists and anti-Islam activists in Norway: Constraints against violence. Center for Research on Extremism, The Extreme Right, Hate Crime. 2017(3).
 • Bjørgo, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2015). Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus. Politihøgskolen. ISSN 0807-1721. 2015(2).
 • Peter, Mateja; Bøås, Morten; Schia, Niels Nagelhus; Strazzari, Francesco; Karlsrud, John & De Coning, Cedric [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2015). United Nations Peace Operations: Aligning Principles and Practice. NUPI. 2015(2). Fulltekst i vitenarkiv
 • Solhjell, Randi & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2014). Female Bodies and Masculine Norms: Challenging Gender Discourses and the Implementation of Resolution 1325 in Peace Operations in Africa. Norsk Utenrikspolitisk Institutt. ISSN 1894-650X. 2014(2).
 • Solhjell, Randi & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2013). Female Bodies and Masculine Norms: Challenging Gender Discourses and the Implementation of Resolution 1325 in Peace Operations in Afrika / Randi Solhjell (for the Training for Peace Programme) including a case study of the African Union in Somalia, by Ingvild Magnæs Gjelsvik. NUPI. ISSN 978-82-7002-340-0. 2014(2). Fulltekst i vitenarkiv
 • Weltzien, Åsmund & Gjelsvik, Ingvild Magnæs (2013). Women, Peace and Security in Somalia: A Study of AMISOM. Norwegian Institute of International Affairs. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schia, Niels Nagelhus; Gjelsvik, Ingvild Magnæs; Karlsrud, John & Weltzien, Åsmund (2013). What people think does matter: Understanding and integrating local perceptions into UN peacekeeping. Norsk utenrikspolitisk institutt. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjelsvik, Ingvild Magnæs & Bjørgo, Tore (2012). Ex-pirates in Somalia : disengagement processes and reintegration programming. Universitetet i Tromsø.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2020 15:10 - Sist endret 28. mai 2020 15:20