Bård Drange

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Eg er stipendiat ved Institutt for fredsforsking (PRIO) i Oslo, og arbeider med ein doktorgrad om fred og rettferd i væpna konfliktar. I prosjektet mitt undersøker eg korleis verkemiddel for å oppnå justis (rettferd) har påverka konfliktdynamikkar, konfliktløysing og fredsbygging i Colombia. Med andre ord ser eg på rettsakar mot menneskerettsbrot, sanningskommisjonar og bistand til ofre for konflikten. I den artikkel-baserte avhandlinga undersøker eg tematikken frå både nasjonalt og lokalt nivå.

I løpet av prosjektet mitt skal eg gjennomføre to forskeropphald ved Los Andes Universitetet i Bogotá, Colombia.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom NORGLOBAL-2-prosjektet «All is Fair in Law and War: Judicial Behavior in Conflict-affected Societies».

Akademiske interesser

 • Fredsbygging
 • Konflikthandtering
 • Konfliktdynamikk
 • Overgangsrettferd

Bakgrunn

 • 2014-2017: MA i Fred- og konfliktstudiar, UiO,
 • 2017-2019: Vitskapeleg assistent, Norsk Utanrikspolitisk Institutt (NUPI)

Forskningsteam

 • Hovudvegleiar: Helga Malmin Binningsbø (PRIO)
 • Med-rettleiar:  Francesca R. Jensenius (UiO/NUPI)
 • Med-rettleiar: Håvard Strand (UiO/PRIO)

Publikasjoner

 • Drange, Bård (2018). Why negotiate peace? An analysis of peace negotiation onset in the armed conflict in Colombia. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 76(3), s. 193–216. doi: 10.23865/intpol.v76.1196. Fulltekst i vitenarkiv
 • Drange, Bård (2018). The potential and limits of peace agreements: Colombia and Mali. Conflict Trends. ISSN 1561-9818. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Bøås, Morten & Drange, Bård (2019). Mali: Vestens nye Afghanistan? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Drange, Bård & Opdahl, Maja Lie (2018). Colombia between peace and war : The 2018 presidential elections and the way forward. NUPI. 2018(8). Fulltekst i vitenarkiv
 • Bøås, Morten; Cisse, Abdoul Wahab; Drange, Bård; Kvamme, Frida & Stambøl, Eva Magdalena (2018). Working paper on implementation of EU crisis response in Mali . Freie Universitat Berlin. Fulltekst i vitenarkiv
 • De Coning, Cedric & Drange, Bård (2017). Researching the Effectiveness of Peace Operations, Seminar Report, 31 May – 1 June, Oslo. Norsk Utenrikspolitisk Institutt. ISSN 1894-650X. 2017(5). Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. apr. 2020 14:30 - Sist endret 16. apr. 2020 15:17