Alexander Beadle

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og er en del av forskningsprosjektet Globale trender og militære operasjoner ved avdeling Strategiske analyser og fellessystemer. 

Doktorgradsprosjektet

Doktorgradsprosjektet omhandler prediksjoner i forsvarsplanlegging. All forsvarsplanlegging baseres på en rekke antagelser om det fremtidige trusselbildet og hvilken militær struktur som vil være best egnet til å håndtere utfordringene som kan komme. Samtidig har tidligere antagelser om fremtidig krig ofte vist seg å være feil. 

Basert på nye empiriske data vil jeg analysere prediksjoner som gjøres av offiserer, forskere og analytikere i norsk forsvarssektor. Hvor godt treffer de? Hvem treffer best? Hva forklarer ulike, og til dels motstridende, syn på fremtidig krig i forbindelse med forsvarsplanlegging? 

Akademiske interesser

Mine hovedinteresser er sikkerhetspolitikk og prediksjon i statsvitenskap. Jeg er særlig interessert i betydningen av kognitive fallgruver innenfor forsvarsplanlegging. For tiden arrangerer jeg FFIs prediksjonsturnering, der jeg måler treffsikkerheten til eksperter og amatører på fremtidige forsvars- og sikkerhetspolitiske utviklinger. Tidligere har jeg forsket på humanitære intervensjoner, der jeg utviklet scenarioer og en teori for bruk av militærmakt for å beskytte sivile fra voldelige aktører.

  • Prediksjon
  • Sikkerhetspolitikk
  • Forsvarsplanlegging

Bakgrunn

2012-d.d.:         Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
2010-2011:       Master i Conflict, Security & Development, King’s College London (KCL)
2007-2010:       Bachelor i War Studies, King’s College London (KCL)

Forskningsteam

Veiledere er Håvard Mokleiv Nygård (PRIO) og Jacob Aasland Ravndal (C-REX, UiO). 

Publisert 8. mai 2020 15:35 - Sist endret 25. juni 2020 09:26