Alexander Beadle

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og er en del av forskningsprosjektet Globale trender og militære operasjoner ved avdeling Strategiske analyser og fellessystemer. 

Doktorgradsprosjektet

Doktorgradsprosjektet omhandler prediksjoner i forsvarsplanlegging. All forsvarsplanlegging baseres på en rekke antagelser om det fremtidige trusselbildet og hvilken militær struktur som vil være best egnet til å håndtere utfordringene som kan komme. Samtidig har tidligere antagelser om fremtidig krig ofte vist seg å være feil. 

Basert på nye empiriske data vil jeg analysere prediksjoner som gjøres av offiserer, forskere og analytikere i norsk forsvarssektor. Hvor godt treffer de? Hvem treffer best? Hva forklarer ulike, og til dels motstridende, syn på fremtidig krig i forbindelse med forsvarsplanlegging? 

Akademiske interesser

Mine hovedinteresser er sikkerhetspolitikk og prediksjon i statsvitenskap. Jeg er særlig interessert i betydningen av kognitive fallgruver innenfor forsvarsplanlegging. For tiden arrangerer jeg FFIs prediksjonsturnering, der jeg måler treffsikkerheten til eksperter og amatører på fremtidige forsvars- og sikkerhetspolitiske utviklinger. Tidligere har jeg forsket på humanitære intervensjoner, der jeg utviklet scenarioer og en teori for bruk av militærmakt for å beskytte sivile fra voldelige aktører.

 • Prediksjon
 • Sikkerhetspolitikk
 • Forsvarsplanlegging

Bakgrunn

2012-d.d.:         Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
2010-2011:       Master i Conflict, Security & Development, King’s College London (KCL)
2007-2010:       Bachelor i War Studies, King’s College London (KCL)

Forskningsteam

Veiledere er Håvard Mokleiv Nygård (PRIO) og Jacob Aasland Ravndal (C-REX, UiO). 

Publikasjoner

Beadle, Alexander W.; Lien, Guro, and Gustavsen, Elin M. (2019), ‘Assessing protection of civilians in military operations’, in Operations Assessment in Complex Operations (NATO Science and Technology Organization).

Beadle, Alexander W., Sverre Diesen, Tore Nyhamar og Eline Knarrum Bostad (2019), ‘Globale trender mot 2040 – et oppdatert fremtidsbilde’, FFI-rapport 19/00045 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt).

Beadle, Alexander W. (2018), ‘FFIs prediksjonsturnering – idé og metodebeskrivelse’, FFI-rapport 18/00108 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt).

Beadle, Alexander W. (2016), ‘Å forske på Forsvaret i fremtiden – muligheter, begrensninger og kognitive fallgruver’, FFI-rapport 2016/01810 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt).

Beadle, Alexander W. og Sverre Diesen (2015), 'Globale trender mot 2040 - implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans', FFI-rapport 2015/01452 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt).

Beadle, Alexander W. og Kjeksrud, Stian (2014), ‘Military planning and assessment guide for the protection of civilians’, FFI-rapport 14/00965 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt).

Beadle, Alexander W. (2014), ‘Protection of civilians – military planning scenarios and implications’, FFI-rapport 14/00519 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt).

Beadle, Alexander W. (2011), ‘Finding the ‘utility of force to protect’: towards a theory on protection of civilians’, FFI-rapport 11/01889 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt).

Beadle, Alexander W. (2010), ‘Protection of civilians in theory - a comparison of UN and Nato approaches’, FFI-rapport 10/02453 (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt).

 • Beadle, Alexander William & Kjeksrud, Stian (2018). The utility of military force to protect civilians in UN peace operations. I Nadin, Peter (Red.), The Use of Force in UN Peacekeeping. Routledge. ISSN 9781138686861. s. 100–123.
 • (2015). Protection of civilians as a new objective in military operations, International Military Operations in the 21st Century: Global Trends and the Future of Intervention. Routledge. ISSN 978-1-13-881915-3. doi: 10.4324/9781315744773-11.
 • Keenan, Marla & Beadle, Alexander William (2015). Operationalizing Protection of Civilians in NATO Operations. Stability: International Journal of Security and Development. ISSN 2165-2627. 4(1). doi: 10.5334/sta.gr.

Se alle arbeider i Cristin

 • (2015). Bruk av militærmakt for å beskytte sivile.
 • (2015). Beskyttelse av sivile - militære handlemåter.
 • (2015). Use of force and protection of civilians.
 • (2019). Globale trender mot 2040 - et oppdatert fremtidsbilde. FFI. ISSN 978-82-464-3217-5.
 • (2016). Å forske på Forsvaret i fremtiden - muligheter, begrensninger og kognitive fallgruver. Forsvarets forskningsinstitutt.
 • Weltzien, Åsmund & Beadle, Alexander William (2012). Protecting Civilians While Fighting a War in Somalia – Drawing Lessons from Afghanistan. Norwegian Institute of International Affairs. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. mai 2020 15:35 - Sist endret 25. juni 2020 09:26