Nazaneen Saie Nasab

Førstekonsulent

Har du spørsmål om studiene dine?

Er du bachelorstudent, kontakt SV-info

Er du masterstudent, kontakt Institutt for statsvitenskap

Arbeidsområder

Undervisningsplanlegging 

  • Undervisningsopptak BA
  • Administrasjon av seminarundervisning
  • Oppfølgning av seminarledere
  • Evaluering og studiekvalitet
Emneord: Undervisningsplanlegging, TP, seminar, Evaluering, Studiekvalitet
Publisert 27. nov. 2017 15:46 - Sist endret 29. apr. 2022 18:54