Malin Folgerø Stensland

Seniorkonsulent - Institutt for statsvitenskap
Bilde av Malin Folgerø Stensland
English version of this page
Telefon +47-22854827
Rom 733
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Har du spørsmål om studiene dine?

Er du bachelorstudent, kontakt SV-info

Er du masterstudent, kontakt Institutt for statsvitenskap

Arbeidsområder

Studiekonsulent for masterprogrammet i statsvitenskap.

 • studieveiledning
 • studenthenvendelser
 • opptak til masterprogrammet i statsvitenskap og masterprogrammet i Peace and Conflict Studies
 • organisering av semesterstart og mottak av nye masterstudenter hver høst
 • undervisningsplanlegging for masteremnene ved instituttet
 • permisjonssøknader
 • hospitantsøknader
 • informasjonsmøter
 • programrådet for bachelor- og masterprogrammet i statsvitenskap
 • kvalitetssikring av program og emner
 • kontraktinngåelse og lønn til eksterne undervisere
 • praksisemnet STV4141
 • etter- og videreutdanning:
  • opptak
  • pensum
  • informasjon til søkere
Publisert 10. okt. 2012 15:41 - Sist endret 29. juli 2019 13:15