Årsplaner og -rapporter

Sist endret 17. nov. 2010 01:46 av root@localhost
Sist endret 3. okt. 2012 09:58 av Anette Lislerud

Formålet med en årsplan er å gjøre det klart hvilke mål instituttet skal prioritere. Målene skal være retningsgivende for ledelsen ved instituttet.

Sist endret 17. nov. 2010 01:46 av root@localhost
Sist endret 5. feb. 2021 09:21 av Dagfinn Hagen
Sist endret 17. nov. 2010 01:46 av root@localhost
Sist endret 17. nov. 2010 01:46 av root@localhost
Sist endret 17. nov. 2010 01:46 av root@localhost
Sist endret 17. nov. 2010 01:46 av root@localhost
Sist endret 17. nov. 2010 01:46 av root@localhost
Sist endret 17. nov. 2010 01:46 av root@localhost
Sist endret 17. nov. 2010 01:46 av root@localhost
Sist endret 17. nov. 2010 01:46 av root@localhost
Sist endret 9. feb. 2011 09:51 av Ida Weseth Bjøru

 

Formålet med en årsplan er å gjøre det klart hvilke mål instituttet skal prioritere. Målene skal være retningsgivende for ledelsen ved instituttet.

Sist endret 30. jan. 2012 13:57 av Ida Weseth Bjøru

 

Formålet med en årsplan er å gjøre det klart hvilke mål instituttet skal prioritere. Målene skal være retningsgivende for ledelsen ved instituttet.

Sist endret 15. feb. 2013 09:52 av Ida Weseth Bjøru

Årsplanen for Institutt for statsvitenskap (ISV) angir strategien for instituttets langsiktige utvikling, prioriterte målsettinger og tiltak som skal bidra til å realisere disse målsettingene. Årsplanen er retningsgivende for beslutningene som tas av ledelsen ved instituttet. Den skal bidra til å sette den enkelte ansattes arbeid inn i en større sammenheng og fungere som en felles ramme for instituttets aktiviteter. Planen gir også et bilde av instituttets virksomhet utad.

Årsplanen er treårig, men revideres årlig. Årsplanen er basert på SV-fakultetets treårige rullerende plan samt UiOs Strategi 2020. I tråd med disse er planen organisert i fire deler:

1. Forskning - “Et grensesprengende universitet”

2. Utdanning - “Læringsuniversitetet”

3. Formidling - “Et samfunnsengasjert universitet”

4. Organisasjon og arbeidsmiljø - “Det gode og handlekraftige universitet”

 

Sist endret 29. nov. 2013 12:39 av Ida Weseth Bjøru

Årsplanen for Institutt for statsvitenskap (ISV) angir strategien for instituttets langsiktige utvikling, prioriterte målsettinger og tiltak som skal bidra til å realisere disse målsettingene. Årsplanen er retningsgivende for beslutningene som tas av ledelsen ved instituttet. Den skal bidra til å sette den enkelte ansattes arbeid inn i en større sammenheng og fungere som en felles ramme for instituttets aktiviteter. Planen gir også et bilde av instituttets virksomhet utad.

Årsplanen er treårig, men revideres årlig. Årsplanen er basert på SV-fakultetets treårige rullerende plan samt UiOs Strategi 2020. I tråd med disse er planen organisert i fire deler:

1. Forskning - “Et grensesprengende universitet”

2. Utdanning - “Læringsuniversitetet”

3. Formidling - “Et samfunnsengasjert universitet”

4. Organisasjon og arbeidsmiljø - “Det gode og handlekraftige universitet”

 

Sist endret 4. des. 2014 16:32 av Ida Weseth Bjøru

Årsplanen for Institutt for statsvitenskap (ISV) angir strategien for instituttets langsiktige utvikling, prioriterte målsettinger og tiltak som skal bidra til å realisere disse målsettingene. Årsplanen er retningsgivende for beslutningene som tas av ledelsen ved instituttet. Den skal bidra til å sette den enkelte ansattes arbeid inn i en større sammenheng og fungere som en felles ramme for instituttets aktiviteter. Planen gir også et bilde av instituttets virksomhet utad.

Årsplanen er treårig, men revideres årlig. Årsplanen er basert på SV-fakultetets treårige rullerende plan samt UiOs Strategi 2020. I tråd med disse er planen organisert i fire deler:

1. Forskning - “Et grensesprengende universitet”

2. Utdanning - “Læringsuniversitetet”

3. Formidling - “Et samfunnsengasjert universitet”

4. Organisasjon og arbeidsmiljø - “Det gode og handlekraftige universitet”

 

Sist endret 12. okt. 2016 13:16 av Ida Weseth Bjøru

Årsplanen for Institutt for statsvitenskap (ISV) angir strategien for instituttets langsiktige utvikling, prioriterte målsettinger og tiltak som skal bidra til å realisere disse målsettingene. Årsplanen er retningsgivende for beslutningene som tas av ledelsen ved instituttet. Den skal bidra til å sette den enkelte ansattes arbeid inn i en større sammenheng og fungere som en felles ramme for instituttets aktiviteter. Planen gir også et bilde av instituttets virksomhet utad.

 

Årsplanen er treårig, men revideres årlig. Årsplanen er basert på SV-fakultetets treårige rullerende plan samt UiOs årsplan. Årsplanen er organisert i fire deler:

 

1. Forskning

2. Utdanning

3. Samfunnskontakt og formidling

4. Organisasjon og arbeidsmiljø

 

 

Sist endret 12. mars 2019 08:48 av guroov@uio.no