Forsvarsministeren møter studentene: Et forsvar for framtiden

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holder en forelesning om Norges situasjon i en omskiftelig verden. Det åpnes for spørsmål og diskusjon med studentene og andre frammøtte etter forelesningen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i felt

I felt og i akademia: Forsvarsminister Frank Bakke Jensen ser fram til å møte studentene og åsnakke om et forsvar rustet for framtiden. (Foto: Forsvarsdepartementet) 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holder en forelesning om Norges situasjon i en omskiftelig verden. Han tar blant annet for seg hvilke behov Forsvaret må innfri for at vi som nasjon skal beholde vår suverenitet. Bakke-Jensen kommer også inn på hvorfor Totalforsvaret blir mer og mer viktig.

Det åpnes for spørsmål og diskusjon med studentene og andre frammøtte etter forelesningen.

Forelesningen er en del av kurset «Politics and Strategy in the Nuclear Age» (STV4252) rettet mot masterstudenter i statsvitenskap. Førsteamanuensis Målfrid Braut Hegghammer  er faglig ansvarlig.

Andre interesserte er også velkomne til å høre forsvarsministerens forelsning.

Publisert 29. jan. 2020 17:04 - Sist endret 5. feb. 2020 13:40