ARENDALSUKA: Valg og klima: Gir bompenger og vindkraft bråstopp for klimakampen?

Hvorfor sier flere og flere at de bryr seg om miljø og klima, samtidig som bompengepartiet og vindkraftprotesten vokser? Paris-avtalen førte til ny optimisme blant politikere og velgere. Ser vi nå det store tilbakeslaget?

Bildet kan inneholde: motorkjøretøy, lane, trafikkskilt, transportere, skilt.

Bompenger for alle penga?:  Kampen mot bompenger har fått mye oppmerksomhet i valgkampen. Hvor ble det av  miljøengasjementet? (Foto:NAF)  

Kommunevalget står for døren i Norge. Store grupper aksjonerer mot bompenger, mens et rent protestparti klatrer på meningsmålingene. Lokalsamfunn kjemper intenst mot vindmøller. Alt dette står i sterk kontrast til en økende aksept for at klimaendringene er menneskeskapte og folkelige krav om handling.

Debatten blir stadig mer opphetet. Barn og unge mobiliserer for miljøet, strandryddeaksjonene florerer, men ser vi faktisk en varig holdningsendring nå?  Hvordan henger holdninger og handlinger sammen? Får miljøengasjementet konsekvenser når vi går til valgurnene? Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo samler et ekspertpanel som kan svare på disse spørsmålene, og forklare hva som ligger bak.

Panel: 

  • Bernt Aardal, professor/valgforsker, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (Faglig ansvarlig) 
  • Anne Therese Gullberg, seniorrådgiver, Kruse Larsen (tidligere forsker på Cicero)
  • Jon Hovi, professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo 
  • Mirell Høyer-Berntsen, fylkesordførerkandidat for SV i Agder
  • Arild Hermstad, talsperson for Miljøpartiet de grønne

  • Ina Libak, leder AUF

  • Kjetil Bragli Alstadheim, politisk redaktør, Dagens Næringsliv (Ordstyrer) 
Publisert 26. juni 2019 11:26 - Sist endret 1. aug. 2019 13:45