Aktuelle saker - Side 10

Publisert 23. okt. 2012 08:49

22. juli-kommisjonen har pisket liv i kritikken av mål- og resultatstyring (MRS) i staten. Er tiden kommet for å konkludere at MRS er feil oppskrift for formålet, eller brukes en god oppskrift feil, spør førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Jostein Askim.

Publisert 1. juni 2012 17:00

Trenger fattige land et sterkt autoritært lederskap for å skape utvikling? Nei - snarere tvert imot. Nyere forskning viser at demokratiet har en rekke økonomiske fortrinn over autoritære styreformer, skriver Carl Henrik Knutsen.

Publisert 14. mai 2012 09:30

"I Hellas er ytterfløyene styrket. I Frankrike har den nyvalgte presidenten krevd en reforhandling av finanspakten, til tysk protest. Dilemmaet er at mindre innstramming innebærer høyere gjeld. Det kan ende med et kompromiss som ingen egentlig er tilfreds med", skriver Øyvind Østerud.

Publisert 28. mars 2012 20:52

På ny har Stortinget avvist et grunnlovsforslag om oppløsningsrett og investitur (innsettingsvedtak). Det skjedde etter en kort debatt 26. mars.

Publisert 13. mars 2012 14:45

Med 44,4 prosent av stemmene og 83 av 150 mandat er sosialdemokratane Smer-SD den suverene vinnaren av parlamentsvalet i Slovakia. Den store taparen er statsminister Iveta Radičovás parti Slovakisk demokratisk og kristen union (SDKÚ-DS). Det går dermed mot regjeringsskifte.

Publisert 23. feb. 2012 14:19

Skottlands selvstendighetstrang næres av romantiske ideer om nasjonen og av strategiske blundere fra eliten i London, skriver postdoktor Øivind Bratberg.

Publisert 16. feb. 2012 11:35

Indonesia changes. In 1998, suddenly, democracy stood for everything good. Even Soeharto’s cronies and generals clung to it. Now, by contrast, it tends to be blamed for everything bad.  

Publisert 16. des. 2011 15:07

EU-ledernes svar på eurokrisen kan legge grunnlaget for enda skarpere kriser både i og mellom medlemslandene, skriver Øyvind Østerud. 

Publisert 4. nov. 2011 13:09

Kersbergens arbeider viser tydelig at de kristeligdemokratiske velferdsstatene er omfattende og at de har strukturelle kjennetegn som skiller de fra både den liberale og den sosialdemokratiske velferdsstatsmodellen.

Publisert 3. nov. 2011 12:36

Eurosonen krever mer politisk integrasjon, men den viser også hvor langt integrasjonen mellom landene i Europa allerede er kommet, skriver professor Erik Oddvar Eriksen.

Publisert 21. okt. 2011 13:10

När är forskning och undervisning viktig? Och hur ska den då förmedlas, från lärare och forskare till brukare och allmänt intresserade medborgare?

Publisert 14. sep. 2011 22:16

Stemningen var stor på Miljøpartiet De Grønnes valgvake på mandag. Partiet har nå fått sitt etterlengtede gjennombrudd i de store byene Oslo og Bergen. Hva slags parti er De Grønne?

Publisert 7. sep. 2011 12:59

Resultatene fra skolevalget gir vanligvis intet godt bilde på hvor store eller små partiene blir på valgdagen. Men det er ofte en god indikator på hvilken retning den politiske vinden blåser.

Publisert 2. sep. 2011 10:42

Norge er som kjent veldig flinke til å gjøre det EU ber om. Medlemsland derimot sniker seg ofte unna uten altfor store konsekvenser. Nå viser forskning at kontroversielle EU-forslag blir implementert dårlig eller for sent fordi det er uenighet mellom medlemslandene.

Publisert 29. aug. 2011 12:31

Mange har uttrykt et ønske om høyere valgdeltakelse som svar på terrorhendelsene 22. juli. Særlig håper man at de unge finner veien til stemmelokalet på valgdagen 12. september. For å realisere det er det viktig med tydelige politiske forskjeller.

Publisert 14. juni 2011 20:16

Selv om H har gått opp og Frp ned på meningsmålingene siden valget i 2009, er det ikke sant at H og Frp vokser på bekostning av hverandre. Ser vi de siste 14 årene under ett, er det snarere slik at disse partiene sakte, men sikkert har styrket sin posisjon. Meningsmålingshistorikken viser imidlertid også at samlet oppslutning om høyresiden er mye høyere på meningsmålinger enn ved valg – særlig gjelder dette for Frp.

Publisert 10. juni 2011 18:34

Datoen for det kommende valg til Folketinget er endnu ikke kendt. Men uofficielt er valgkampen for længst i gang. Hvordan behandler det danske system nye partier? Er lovgivningen indrettet til fordel for de etablerede partier og til ugunst for nye partier?

Publisert 7. juni 2011 15:23

Striden rundt lokalsykehusene og styringskriser ved f.eks. Helse Sør-Øst/Oslo universitetssykehus har skapt fornyet interesse for hvorvidt foretaksmodellen som er valgt er hensiktsmessig. Kanskje kunne en del utfordringer ha vært unngått dersom en hadde tatt inn over seg faglige policy-anbefalinger?

Publisert 31. mai 2011 09:31

Når Honduras nå innlemmes i det gode selskap nesten to år etter at landet ble ekskludert fra Organisasjonen for Amerikanske Stater (OAS), er det et viktig veiskille ikke bare for demokratiet i Honduras, men også for latinamerikansk regionalt samarbeid.

Publisert 29. mai 2011 15:29

"Det er ingen grunn til kritikk av bruken av luftmakt i Libya med mindre man vil lempe på kravet om hensyn til sivile", skriver professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary.

Publisert 26. mai 2011 15:53

Lokalvalgene i England og regionalvalgene i Skottland og Wales 5. mai var et prov på hvor mislikt Liberaldemokratene (Lib Dems) er for øyeblikket. Hos skottene ble oppslutningen halvert. Den eneste reelle muligheten for partiet er å henge på flåten og håpe på smulere farvann.

Publisert 25. mai 2011 10:28

I koalisjonen med SPD fra 2005 hadde Merkel vunnet respekt gjennom en nøkternt avveiende stil. Men etter skiftet fra displinerte sosialdemokrater til urokråka Westerwelle som regjeringspartner, måtte jernhanskene frem. Så kom Fukushima, og Merkel syntes nå fortvilet å kjøre i revers. Hva var skjedd?   

Publisert 19. mai 2011 20:21

Strauss-Kahn hadde god utsikt til å blir sosialistpartiets presidentkandidat i 2012. Men nå er han – skyldig eller uskyldig – ute av denne dansen. Den "andre venstresiden" i Frankrike har mistet sin fremste representant.

Publisert 11. mai 2011 20:57

Når Fremskrittspartiet avholder sitt landsmøte på Gardermoen førstkommende helg, markerer det slutten på landsmøtesesongen for stortingspartiene denne våren. Det grunn til vente seg nok et friksjonsfritt og profesjonalisert arrangement fra partiet "for folk flest". Delegatene som kommer er i all hovedsak menn med relativt lav utdanning og høy inntekt.

Publisert 9. mai 2011 08:30

Et år innen Frankrike velger sin neste president og ny nasjonalforsamling går det til værs med Nasjonal Front. Mange meningsmålinger gir partiet en oppslutning på omkring 20 prosent. Hva skyldes den (etter alt å dømme) sterke stillingen partiet for tiden har i befolkningen? Vil den vare?