Ledige stillinger som seminarleder

Institutt for statsvitenskap søker faglig sterke masterstudenter til jobb som seminarleder våren 2023. Vi søker personer med et stort engasjement for faget, solide skriveferdigheter, god formidlingsevne, samt et ønske om å skape en god læringsarena for studentene.

Hva gjør du som seminarleder?

 • organiserer og lede seminarene
 • godkjenner obligatoriske aktiviteter
 • gir tilbakemelding på studentenes oppgaver / retter prøver
 • er et bindeledd mellom studenter og emneansvarlig
 • sørger for et godt læringsmiljø og en god arena for faglig diskusjon
 • deltar på fellessamlinger for seminarledere
 • være med å evaluere seminaret

Vi søker seminarleder i følgende emner

 • STV1020

Kvalifikasjonskrav

 • søker må være student på mastergraden i statsvitenskap eller Peace and Conflict studies
 • søker må kjenne relevante deler av pensum godt og ha gode karakterer
 • undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse er en fordel, men ikke et krav

Lønn

 • Lønnstrinn 208,50 for studenter uten fullført mastergrad

Det betales for 3,5 time per enkelttime med undervisning (45 min). Dette inkluderer forberedelsestid.

Innhold i søknaden

Søknaden skal være kortfattet, og bør si noe om din motivasjon og egnethet for å være seminarleder.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfrist: 21. november 2023

Søknadsskjema

Spørsmål?

Ta kontakt med post@stv.uio.no

Publisert 14. nov. 2022 14:21 - Sist endret 14. nov. 2022 14:21