Ledige stillinger som seminarleder vår 2022

Har du et stort engasjement for statsvitenskapsfaget? Er du glad i å formidle? Brenner du for god undervisning? Søk jobb som seminarleder på Institutt for statsvitenskap!

Institutt for statsvitenskap søker faglig sterke masterstudenter til jobb som seminarleder til våren.

Vi søker personer med et stort engasjement for faget, solide skriveferdigheter, god formidlingsevne, samt et ønske om å skape en god læringsarena for studentene.

Seminarleders oppgaver

Seminarleder skal

 • organisere og lede seminarene
 • godkjenne obligatoriske aktiviteter
 • rette og gi tilbakemelding på studentenes oppgaver/prøver
 • være et mellomledd mellom studenter og emneansvarlig
 • sørge for et godt læringsmiljø og en god arena for faglig diskusjon
 • delta på fellessamlinger for seminarledere
 • være med å evaluere seminaret

Kvalifikasjonskrav

 • søker må kjenne relevante deler av pensum godt
 • søker må ha gode ferdigheter i oppgaveskriving
 • søker må ha gode karakterer
 • undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse er en fordel, men ikke et krav

Emner med seminarundervisning

Vi trenger seminarledere til både innføringsemner og fordypningsemner. For en nærmere beskrivelse av seminarene, se emnesidene.

Innføringsemner

Fordypningsemner

I seminarene skal studentene i hovedsak skrive og presentere en seminaroppgave, kommentere andres oppgaver og diskutere fagstoffet.

Ta kontakt hvis du har spørsmål om innholdet i emnene.

Lønn

 • Lønnstrinn C44 (215,00,-) for studenter uten fullført mastergrad
 • Lønnstrinn C51 (239,90,-) for de med fullført mastergrad

Det betales for 3,5 time per enkelttime med undervisning (45 min). Dette inkluderer forberedelsestid.

Innhold i søknaden

Søknaden skal være kortfattet, og bør si noe om din motivasjon og egnethet for å være seminarleder.

Søknadsfrist

13.12.2021

Søk stilling som seminarleder

Kontaktinformasjon


Har du spørsmål så ta kontakt med Nazaneen Saie Nasab

Publisert 25. nov. 2021 15:32 - Sist endret 25. nov. 2021 15:32