Vitenskapelige assistenter søkes til ERC prosjekt om politikk i diktaturer

Forskningsprosjektet «The Emergence, Life and Death of Authoritarian Regimes» (ELDAR), ledet av Professor Carl Henrik Knutsen, søker 3-4 vitenskapelige assistenter, lønnet på timebasis, med oppstart i april 2020. Prosjektet varer til 2025, og omhandler politikk i diktaturer. Det er finansiert av det europeiske forskningsrådet (ERC), og i tillegg til Knutsen er flere forskere på ISV, PRIO, Aarhus Universitet og University of Texas at Austin involvert.

De som ansettes vil jobbe med ulike typer oppgaver, for eksempel:

 • Manuell «koding» av trekk ved bestemte politiske institusjoner og hendelser basert på skriftlige og elektroniske kilder
 • Litteratursøk og sammenfatning
 • Web-scraping og utarbeide datasett
 • Databehandling i Python, Excel, R, eller Stata
 • Statistisk analyse i Python, R, eller Stata
 • Administrative oppgaver (budsjett, rapportering, organisering av konferanser, etc.)

De som ansettes vil jobbe med ulike av disse oppgavene, avhengig av interesser og evner. For alle relevante søkere krever vi gode engelskkunnskaper, høy grad av selvstendighet og arbeidsvilje, interesse for statsvitenskapelig forskning (helst innenfor prosjektets kjerneområde på politikk i diktaturer, men også innenfor andre områder i statsvitenskap), og gode kommunikasjonsevner.

I tillegg er det ønskelig at man tilfredsstiller ett eller flere av disse:

 • God kjennskap til Stata, R, og/eller Python
 • Erfaring med koding basert på skriftlige og elektroniske kilder
 • Språkkompetanse utover norsk og engelsk
 • Sterke analytiske evner og generelt god litteraturforståelse
 • Gode organisatoriske- og kommunikasjonsevner

Kandidatene bør helst ha gjennomført og kunne vise til gode karakterer i STV4020A og STV4020B, men dette er ikke formelle krav.

Arbeidet vil lønnes på timebasis etter lønnstrinn 35 (185,80,- per time; lønnen er høyere dersom mastergrad er ferdigstilt). Omfang og tidspunkt for arbeidet vil diskuteres og avtales nærmere mellom den enkelte og prosjektleder.

Jobben vil gi meget god erfaring med prosjektarbeid, dataanalyse, forskningsprosessen mer generelt, og arbeid i en svært dynamisk (og hyggelig!) forskergruppe. Vit.ass’ene vil kunne få jobbe med et spennende tema, som også for eksempel kan tjene som utgangspunkt for MA oppgave dersom dette er av interesse, i et stimulerende arbeidsmiljø.

Søknad på ½ side, med tilhørende CV og karakterutskrifter, sendes Vilde Lunnan Djuve (v.l.djuve@stv.uio.no) innen mandag 2. mars 2020.

Publisert 11. feb. 2020 12:42 - Sist endret 11. feb. 2020 12:59