Nekrolog: Hege Skjeie

Vi er takknemlige for alt Hege har bidratt med som forsker og som kollega. Vi savner henne allerede.

Hege Skjeie døde 5. oktober 2018, 63 år gammel.

Hege Skjeie var en pioner i norsk likestillingsforskning. Hennes forskning har satt varige spor, både i forskningen og i norsk likestillingspolitikk.

Gjennom hele sitt virke som forsker og professor var Hege opptatt av likestilling, makt og politikk. Hennes forskningsbidrag har gitt nye innsikter i forskningen. For dette ble hun i fjor hedret med den europeiske prisen "The ECPG Gender and Politics Career Achievement Award". Hege underviste og veiledet også masterstudenter i statsvitenskap i likestillingspolitikk, og hun frydet seg over å formidle faglitteraturen på dette området til studentene sine.

Samtidig har hennes forskning vært viktig for utviklingen av norsk politikk. Når norsk likestillingspolitikk er kunnskapsbasert, skyldes det ikke minst Heges forskningsbidrag og gode kontakter til det offentlige Norge. Heges forskning var forskning som forandrer. Hun var medlem av forskergruppen for Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, hun ledet det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget, og hun har sittet i Likestillings- og diskrimineringsnemda. Hege var også sentral i arbeidet med etableringen av CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning. Hege var aktiv forsker helt fram til det siste.

Hege var ansatt som forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) fra 1984 til 1997. Hun skrev her sin doktorgrad om den politiske betydningen av kjønn. I 1997 ble hun ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og i 2000 ble hun Norges første kvinnelige professor i statsvitenskap. Hege hadde fortsatt en sterk tilknytning til ISF og hadde fram til nylig en bistilling ved instituttet.

Vi er takknemlige for alt Hege har bidratt med som forsker og som kollega. Vi savner henne allerede.

 

Instituttleder Anne Julie Semb, Institutt for statsvitenskap, UiO

Direktør Tanja Storsul, Institutt for samfunnsforskning

Av Instituttleder Anne Julie Semb, Institutt for statsvitenskap, UiO og Direktør Tanja Storsul, Institutt for samfunnsforskning
Publisert 18. okt. 2018 13:02 - Sist endret 18. okt. 2018 13:02