Vi forsker på: Valg og demokrati

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Demokrati betyr folkestyre. Demokratiske verdier, holdninger, prosesser og styreformer analyseres innenfor alle deler av statsvitenskapen – og på tvers av den tradisjonelle faginndelingen i politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk og internasjonal politick.

I moderne demokratier står valg helt sentralt, i mange former og på ulike nivåer fra det lokale til globale. Demokratiske valg har to viktige funksjoner:

  • Valg er en metode for utvelgelse av politiske ledere. Valgene kan bidra til at de som settes til å styre blir et representativt utvalg av de som stemmer når det gjelder verdier, holdninger, meninger og kanskje også viktige bakgrunnskjennetegn.
  • Valg er også en metode for ansvarliggjøring og kontroll av lederne.I et demokrati kan velgerne sørge for at ledere som ikke opptrer i samsvar med forventningene deres blir korrigert eller skiftet ut; politiske ledere må søke å ivareta velgernes interesser for å oppnå fornyet tillit ved neste valg. Valgene kan dermed bidra til at beslutningsaktiviteten eller styringen blir representativ.

Forskningsprosjekter

 

Folkebevegelser og demokrati

Valgforskningsprogrammet

Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences (PAIRDEM)

 

Publisert 4. nov. 2010 13:26 - Sist endret 6. des. 2017 15:32