Vi forsker på: Utviklingsforskning

Utgangspunktet for utviklingsstudier er maktrelasjoner og institusjoner som vanskeliggjør sosiale, økonomiske og politiske framskritt i den post-koloniale verden, det vil si i de fleste delene av Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ettersom både årsakene til problemene i den postkoloniale verden, og løsningen på dem, handler om politikk, styring og administrasjon, så er utviklingsstudier en viktig del av statsvitenskapen.  Ved Institutt for statsvitenskap administreres utviklingsstudier under Komparativ politikk.

Tverrfaglig perspektiv

De formelle institusjonene i den post-koloniale verden er ofte svake, og står i tett forhold til sosiale, økonomisk og politiske sammenhenger. Spørsmål om politikk og utvikling må derfor forsøkes besvart ved hjelp av en tverrfaglig tilnærmingsmåte utviklet av historikere, økonomer, antropologer og geografer. For å kunne studere både uformelle og dokumenterte dynamikker behøver man dessuten også å benytte seg av anvendte metoder som omfattende feltarbeid.

Samarbeid viktig

Institutt for statsvitenskap vektlegger viktigheten av samarbeid mellom de andre disiplinene innen statsvitenskap hva gjelder utdanning, veiledning og forskning innen utviklingsstudier. Flere av instituttets forskere tangere utviklingsproblemer og utviklingsforskning i sine prosjekter.

 

Prosjekter

Popular movements and democratisation

 

Publisert 9. nov. 2010 12:43 - Sist endret 6. des. 2017 15:33