English version of this page

Senter for kommuneforskning

Statsråd Jan Tore Sanner og ordførerne i Norge på vei til Eidsvolls plass i forbindelse med 200-årsjubileet for Grunnloven

Illustrasjonsfoto: Flickr.com. Copyright KMD

Om senteret

Senter for kommuneforskning formidler UiOs forskning på kommunal sektor i Norge og Europa. Vi forsker på problemstillinger knyttet til demokrati, organisering, styring, policyutforming og iverksetting. Tilnærmingene til disse temaene er ulike og teoritilfanget bredt. 

Utover vitenskapelig publisering, formidler vi funn og analyser gjennom forskjellige arrangementer. Disse er enten i vår eller våre samarbeidspartneres regi. Senteret ble opprettet våren 2016 og er bredt forankret i Nordiske og Europeiske forskningsnettverk.

Akkurat nå forsker vi på

  • Hva er smart statlig styring?
  • Hvilken betydning har politisk lederskap i norske og danske kommuner?
  • Står kun ordføreren for politisk lederskap i norske kommunestyrer?
  • Hva forklarer kommunesammenslåinger i Europa?
  • Har de nordiske landene lært av hverandres kommunereformer?
  • Virker informasjonsbaserte (pedagogiske) styringsvirkemidler?
  • Hva styrer spredningen av ny politikk i kommunesektoren?

Hva skjer?

2. mai 2017, kl. 12:15 - 14:00, Seminarrom ES 847

"Coordination at the local level - working across boundaries"

Dag Ingvar Jacobsen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Agder, holder forelesning for våre masterstudenter.

Hjertelig velkommen!

Tidligere arrangement

24. – 26. november 2016

Den 25. nordiske kommuneforskerkonferansen (NORKOM-konferansen) ble arrangert av Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Publisering

Bøker

Klausen, Jan Erling, Jostein Askim og Signy Irene Vabo (red). 2016. Kommunereform i perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Røiseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo (2016): Styring og samstyring – governance på norsk. 2. utgave. Oslo: Fagbokforlaget.

Artikler og bokkapitler

Askim, Jostein, Jan Erling Klausen, Signy Irene Vabo og Karl Bjurstrøm (in press): What Causes Municipal Amalgamation Reform? Rational Explanations Meet Western European Experiences, 2004–13. I Geert Bouckaert og Sabine Kuhlmann (red.): Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons. London: Palgrave McMillan.

Røiseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo (in press.): Interactive – or counteractive – governance. In Edelenbos, Jurian og Ingmar van Meerkert (red.): Critical Reflections on Interactive Governance. London: Edward Elgar.