English version of this page

Senter for kommuneforskning

Statsråd Jan Tore Sanner og ordførerne i Norge på vei til Eidsvolls plass i forbindelse med 200-årsjubileet for Grunnloven
Illustrasjonsfoto: Flickr.com. Copyright KMD

Senter for kommuneforskning formidler UiOs forskning på kommunal sektor i Norge og Europa. Vi forsker på problemstillinger knyttet til demokrati, organisering, styring, policyutforming og iverksetting. Tilnærmingene til disse temaene er ulike og teoritilfanget bredt. 

Utover vitenskapelig publisering, formidler vi funn og analyser gjennom forskjellige arrangementer. Disse er enten i vår eller våre samarbeidspartneres regi. Senteret ble opprettet våren 2016 og er bredt forankret i Nordiske og Europeiske forskningsnettverk.