Topptidsskrifter i statsvitenskap

Å ha minst en publisering i et topptidsskrift er i ferd med å bli en forutsetning for en karriere ved et statsvitenskapelig universitetsinstitutt i Norge. Det er derfor essensielt for yngre forskere å vite hvordan sorterings- og bedømmelseskomiteer rangerer tidsskrifter. Vi søker å bidra til økt bevissthet om publisering ved å sammenligne rangeringer av statsvitenskapelige tidsskrifter etter siteringstall med rangeringer basert på en spørreundersøkelse blant statsvitere ved norske universiteter. Resultatene viser flere forskjeller mellom de to typene av rangeringer. For eksempel gjør europeiske tidsskrifter det gjennomgående bedre i spørreundersøkelsen enn i rangeringer etter «impact factor». Bare fire tidsskrifter identifiseres som ledende etter begge metodene: American Political Science Review, American Journal of Political Science, International Organization og World Politics.

Les artikkelen i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 32(3)/2016: 290-298.

Publisert 13. des. 2016 16:06 - Sist endret 13. des. 2016 16:07