Er politikk eller marked nøkkelen til likestilling i arbeidslivet?

Av Natalie M. Dyvesether, masterstudent i statsvitenskap

Sammendrag

Det er omstridt hvorvidt det er politikk eller markedsløsninger som er nøkkelen til likestilling i arbeidslivet. Neoliberalister forsvarer «laissez-faire», mens historisk-materialistiske og feministisk-økonomiske teoretikere fremmer offentlige tiltak for å myndiggjøre kvinner økonomisk.

I denne studien undersøker jeg hvordan kvinners økonomiske rettigheter påvirkes av henholdsvis kvinners politiske rettigheter og markedsliberalisering. Basert på paneldata for 115 land i perioden 1981-2011, finner jeg at kvinners politiske rettigheter har en positiv effekt på kvinners økonomiske rettigheter. Når det imidlertid kontrolleres for enhetsheterogenitet, predikerer markedsliberalisering et lavere nivå av økonomiske rettigheter for kvinner. Slike funn indikerer at markedsliberalisering forverrer økonomisk likestilling, og underbygger anmodningen om politisk handling.

Les artikkelen i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 03-04/2017: 209-234.

Publisert 3. nov. 2017 12:29 - Sist endret 3. nov. 2017 12:29