Det globale statssystemet

I boken Det globale statssystemet diskuterer Øyvind Østerud inndelingen av verden i stater – hva en stat er, hvordan statssystemet er vokst fram og hvorfor det er så omstridt, ikke bare i Midtøsten og over store deler av Afrika, men også sentralt i Europa.

Mekanismene for statsdannelser er svært ulike, fra den opprinnelige statsdannelsen under jordbruksrevolusjonen til imperieoppløsning etter verdenskrigene og etter at den kalde krigen var slutt. Statenes karakter varierer også mye – hva har det velfungerende Norge og det sammenraste Syria felles, eller Kina og ministaten Tuvalu? Hvordan kan forestillingen om «stat» romme så store variasjoner? Hva er forholdet mellom stater som enheter under politisk kontroll og stater som rent rettslige størrelser der ingen regjering har makten? Hva er sementen i stater – hva er betingelsene for at de skal oppgi sitt geografiske grunnlag, gi slipp på delområder eller samle seg i større enheter?

Statssvikt har vært kjernen i konfliktmønsteret etter den kalde krigen, fra Vest-Afrika og Afrikas horn til Midtøsten og det sørvestlige Asia. Mye av forklaringen ligger i hvordan statene i dette området er blitt til og hvilken karakter statsmakt har.

Østerud fletter aktuelle utfordringene inn i fremstillingen, fra det sviktende statssystemet i Midtøsten nær hundre år etter ­oppløsningen av det tyrkiske riket, over senskadene fra Sovjet­epoken inn i det nye postsovjetiske ­stats­­­sy­stem­et, til spenningene i og mellom europeiske stater etter sytti år med trinnvis integrasjon.

Full informasjon

Det globale statssystemet

Øyvind Østerud

Dreyers Forlag, 2018

ISBN: 9788282654586
Publisert 15. okt. 2018 11:01 - Sist endret 9. jan. 2019 14:38