Ny bok om norsk politikk

Knut Heidar, Jan Erik Grindheim, Kaare Strøm sammen med Harald Baldersheim har skrevet boken Norsk Politikk som er utgitt av Universitetsforlaget.

Boken tilbyr en grunnleggende innsikt i hvordan det norske politiske systemet er bygget opp og hvordan det fungerer. Den setter dagens system inn i et historisk perspektiv samtidig som den sammenlikner det norske demokratiet med hvordan demokratier organiseres i andre land.

Tematisk er boken tredelt. Del I omhandler den historiske utviklingen av det norske demokratiet. Del II tar for seg de politiske og rettsstatlige institusjonene og den parlamentariske styringskjeden. Del III er konsentrert om politiske aktører og prosesser, med spesiell vekt på stridsspørsmål i norsk politikk, de politiske partiene og valg og velgere.

Forfatterne spør:

  • Hvordan bringes folkemeningen inn i politikken og de politiske beslutningsprosessene?
  • Hvordan balanseres politisk likhet med politisk kompetanse?
  • I hvilken grad bidrar valgordningen til representative forsamlinger sosialt og politisk?
  • Legger politiske institusjoner begrensinger på politikernes makt?
  • Hvordan er forholdet mellom demokrati og rettsstat ivaretatt i det norske politiske systemet? 

Boken retter seg spesielt mot studenter i statsvitenskap og andre samfunnsfag, men er en ressurs for alle som ønsker å forstå norsk politikk.

Hør også på podcast med Kut Heidar og Jan Erik Grindheim.


                      

Publisert 3. nov. 2017 11:35 - Sist endret 30. okt. 2020 10:11