Nasjonalisme

I Nasjonalisme viser Øyvind Østerud hvordan vi kan forstå, kartlegge og forklare dette omstridte og sammensatte fenomenet.

Nasjonalisme har i to hundre år vært en av den moderne verdens mest innflytelsesrike og politisk eksplosive ideer. Den har blitt forbundet med frigjøring fra undertrykkelse, demokrati og uavhengighet, men også med intolerante bevegelser på ytre høyre fløy som vil stenge grensene og ofte idealisere en fjern storhetstid.

Nasjonalisme dukker opp som begrep med den franske og den amerikanske revolusjonen. I Norge blir 1800-tallet forbundet med en nasjonsbyggende fase som kulminerer i 1905. Nasjonalisme ble knyttet til nasjonal enhet, identitet, frihet og autonomi. Nasjonalisme har siden endret betydning og fulgt ulike politiske konjunkturer. Under den kalde krigen var kommunister og liberale skjønt enige om at nasjonalisme var et tilbakelagt stadium, men etter Berlin-murens fall fikk nasjonalismen igjen stor betydning.

 

Full informasjon

Nasjonalisme
Øyvind Østerud
Dreyers Forlag, 2018
ISBN:9788282654395

 

Publisert 15. okt. 2018 10:28 - Sist endret 9. jan. 2019 14:38