Verdier, verdiendringer og konfliktlinjer i europeiske land (avsluttet)

Prosjektets hovedmål er å analysere politiske verdier i et sammenlignende perspektiv ved hjelp av komparative surveydata. 

 

Om prosjektet 

Dette prosjektet tar sikte på å analysere verdiorienteringer ut fra statsvitenskapelig problemstillinger med utgangspunkt i den fjerde runden av European Values Study fra 2008 som er gjennomført i 47 land. Studien vil fokusere på alle EU-land og i tillegg Island, Norge og Sveits.

De politiske og sosiale verdiorienteringene som vil bli undersøkt er:

- Religiøse/sekulære verdier

- Økonomiske høyre-/venstreverdier

- Verdier omkring miljøvern versus økonomisk vekst

- Frihetlige/autoritære verdier

- Grunnleggende holdninger knyttet til innvandrings- og integreringspolitikk.

 

De sentrale problemstillingene i prosjektet er:

  • å sammenligne verdivalg mellom land

  • å analysere effekten av verdier på politiske identifikasjoner (som plassering på selv-plassering på høyre-/venstredimensjonen), partivalg og politisk adferd

Mål

Prosjektet tar sikte på å etablere grunnleggende kunnskap om kryssnasjonale forskjeller og likheter i verdiprioriteringer og om sammenhenger mellom politiske verdier, partivalg, identifikasjoner og politisk adferd. 

Resultater

Resultatene vil bli publisert i form av artikler og evt bøker. De vil også bli lagt fram på internasjonale konferanser.

Finansiering

Prosjektet trenger ingen selvstendig datainnsamling. Prosjektassistanse er finansiert ved småforskmidler fra Institutt for statsvitenskap.  

 

 

 

Publisert 6. juni 2011 14:02 - Sist endret 6. des. 2017 10:10