Hva er en politisk skillelinje?

Begrepet «politisk skillelinje» (cleavage) har lenge stått sentralt innen statsvitenskapen. Fagdebatten bærer imidlertid preg av at «skillelinje» ikke er blitt eksplisitt definert, noe som er nødvendig hvis begrepet skal kunne bidra til å belyse sentrale politiske motsetninger i dagens samfunn.

Tidsskrift for samfunnsforskning, årg. 35, nr.2, s. 217-248, 1994.

Av Bernt Aardal
Publisert 21. apr. 2017 13:19 - Sist endret 21. apr. 2017 13:21